Wintercourse Arbeidsrecht

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar actuele vraagstukken in verband met Covid-19. In de middag van deze eerste dag kijken we naar flexibele arbeid en ontslag bij de kantonrechter.

Op de tweede dag beginnen we met de UWV-ontslagprocedure. ’s Middags bespreken we met u de interne bedrijfsregels, disciplinaire maatregelen en de wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Dag 1
10 december 2020 - (11.00 - 17.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

Dag 2
11 december 2020 - (09.15 - 16.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

 

Inschrijven

Schrijf u snel in want de plaatsen bij deze speciale wintercourse zijn beperkt! Ga mee naar een schitterend Maastricht, haal overdag uw kennis op in het prachtige Crowne Plaza Maastricht en geniet ’s avonds van het mooiste kerstdorp van Nederland.

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
  – oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1, donderdag 10 december 2020
10.30 – 11.00 uur   Ontvangst, kennismaking en registratie

11.00 – 12.30 uur (incl. 1 kwartier pauze)   Actuele arbeidsrechtelijke vraagstukken in verband met Covid-19
– niet kunnen werken i.v.m. quarantaine na vakantie, thuisisolatie
– veilig werken en thuiswerken en de zorgplicht ex art. 7:658 BW
– de kwetsbare werknemer, ziekmelding en privacy

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 15.00 uur   Actuele jurisprudentie en regels rondom flexibele arbeid
– rechtsvermoedens in relatie tot de oproepovereenkomst
– misbruik van uitzendrecht- gefixeerde schadevergoeding bij een nulurenovereenkomst

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.15 uur   Actuele jurisprudentie rondom ontslag bij de kantonrechter
bewijslast opzegverbod bij ontbinding in geval van ziekte
– bespreking van de gronden in het bijzonder wat betreft de i-grond
– ernstige verwijtbaarheid en de (billijke) vergoeding bij ontslag
Mevrouw mr. dr. P.H. Burger

17.15 – 17.30   Afsluiten cursusdag, klaar maken voor diner

17.30 – 19.00   Diner

19.00 – 22.00 uur   Mogelijkheid tot bezoek kerstmarkt op eigen gelegenheid

Cursusdag 2, vrijdag 11 december 2020
08.00 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 12.30 uur (incl. één kwartier pauze)   Actualiteiten UWV-ontslagprocedure
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: de per 1 september 2020 in werking getreden nieuwe uitvoeringsregels op een rij
– de gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regelingen)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
– in hoeverre spelen het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling en andere steunmaatregelen (waaronder de TVL-regeling) een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
– de per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers
– belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing
– vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
Mr. J. Meijer

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30– 15.00 uur   Interne regels
– interne bedrijfsregels waarom wel/niet?
– relatie interne regels en publiekrecht
– positie van ondernemingsraad
– grenzen aan ‘regelrecht’ in bedrijf

Disciplinaire maatregelen
– wat is een disciplinaire maatregel?
– in de wet vastgelegde maatregelen (boete, opschorting loon)
– het inhouden van loon: wanneer wel/niet?
– degradatie/overplaatsing
– schorsing en non-actiefstelling
– niet toekennen van faciliteiten
– relatie met ontslag (op staande voet)

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 16.15 uur   Wijziging arbeidsvoorwaarden (verdiepend)
– wanneer is sprake van arbeidsvoorwaarde?
– problematiek verkregen rechten
– wijzigingsmodaliteiten (beding, goed werknemerschap, redelijkheid en billijkheid)
– CAO-aspecten
– wijzigingsontslag
– wijziging bij overgang van onderneming

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 1.145,- exclusief BTW voor beide dagen.
De prijs van het congres bedraagt € 1.145,- excl. BTW en incl. diner en overnachting op dag 1. Bovenstaande prijs is excl. BTW, incl. overnachting. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 20% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 916,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone