Wintercourse Arbeidsrecht

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de ontwikkelingen in het arbeidsrecht rondom corona en de UWV-ontslagprocedure. De donderdagavond kunt u inrichten naar eigen keuze, even ontspannen in het prachtige centrum van Maastricht of relaxen in het hotel. Vrijdagochtend starten we dan met ‘corona en de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden’ om deze mooie tweedaagse af te sluiten met toegang tot het arbeidsrecht, wijziging arbeidsvoorwaarden en interne codes & disciplinaire maatregel.

Dag 1
9 december 2021 - (11.00 - 17.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

Dag 2
10 december 2021 - (09.30 - 16.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

 

Inschrijven

Schrijf u snel in want de plaatsen bij deze speciale wintercourse zijn beperkt! Ga mee naar een schitterend Maastricht, haal overdag uw kennis op in het prachtige Crowne Plaza Maastricht en geniet ’s avonds van het mooiste kerstdorp van Nederland.

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
  Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1, donderdag 9 december 2021

10.30 – 11.00 uur   Ontvangst, kennismaking en registratie

11.00 – 13.00 uur (incl. kwartier pauze)   Coronaontwikkelingen en rechtspraak
wetsvoorstel transparante arbeidsvoorwaarden
– NOW
– vaccineren en QR codes: toegang tot het werk en ontslag
– vakantieperikelen
– corona reorganisaties
– vrijheid van meningsuiting
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

13.00 – 14.00 uur   Lunch

14.00 – 17.15 uur (incl. kwartier pauze)   De UWV-ontslagprocedure
– de gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom nodig om te weten?
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
– Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO).
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan die de werkgever verplichten tot meer re-integratie- of herplaatsingsverplichtingen?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
– belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing.
– vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging: voorwaarden,hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar.
– hoofdlijnen Sociaal Akkoord SER juni 2021 en Sociaal Akkoord 31 mei 2021 tussen ONL voor ondernemers, vakbond AVV en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).
Mr J. Meijer

17.15 – 17.30 uur   Afsluiten cursusdag, klaar maken voor diner

17.30 – 19.00 uur   Diner

19.00 – 22.00 uur   Mogelijkheid tot bezoek kerstmarkt op eigen gelegenheid

Cursusdag 2, vrijdag 10 december 2021

08.00 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 12.30 uur (incl. kwartier pauze)   Corona en de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden
– ziekmelding en privacy

Aan de orde komen de Europese en nationale regels met betrekking tot privacy, speciaal in relatie tot ziekmelding en de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek.
– test en vaccinatieplicht
Welke ruimte heeft een werkgever voor een test- of vaccinatie beleid, en hoe om te gaan met werknemers die daaraan geen medewerking willen verlenen? Zorg voor arbeidsomstandigheden tegen de achtergrond van fundamentele grondrechten.
– thuis- of hybride werken
De regels omtrent het recht op plaats-onafhankelijk werken komen aan de orde, zowel arbeidsrechtelijk al wat betreft de rol van de Ondernemingsraad.
Mevrouw mr. dr. P.H. Burger

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 16.15 uur (incl. kwartier pauze)   Toegang tot het arbeidsrecht
– werknemer of zelfstandige? HR 6 november 2020 (gemeente Amsterdam)  en lagere rechtspraak
– volgt de rechter de rechtsvermoedens?
– afwijkingsmogelijkheden/zelfregeling, waaronder HR 4 oktober 2019 (NGK/ds. Gort)
Stand van zaken ‘wijziging arbeidsvoorwaarden’
– wanneer is sprake van een arbeidsvoorwaarde?
– wijziging wegens coronamaatregelen
– wijziging wegens bedrijfseconomische redenen
– wijziging en overgang van onderneming
– aanpassingen bij disfunctioneren
– wijzigingsontslag
Interne codes en disciplinaire maatregel
– grenzen aan ‘regelrecht’ in bedrijf
– relatie met wetgeving
– rol ondernemingsraad
– opleggen van een boete
– schorsing of non-actiefstelling (met of zonder loon)
Prof. mr. dr. W.A. Zondag

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 1.145,- exclusief BTW voor beide dagen.
De prijs van het congres bedraagt € 1.145,- excl. BTW en incl. diner en overnachting op dag 1. Bovenstaande prijs is excl. BTW, incl. overnachting. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 20% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 916,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone