Wintercourse Arbeidsrecht

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Dit jaar in een zeer aantrekkelijke vorm die past bij het bruisende imago van de stad Maastricht. Een gedeelte van de cursus wordt verzorgd als duo-presentatie. Een koppel van twee zeer ervaren docenten belichten samen belangrijke actualiteiten in het arbeidsrecht. Doordat zij elkaar aanvullen en op elkaar reageren ontstaat er een levendige discussie! Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zal dr. Wijnand Zondag de aftrap doen. Hij neemt u mee naar actuele rechtspraak over het grondrecht privacy in de arbeidsrelatie. Ook behandelt hij enkele bijzondere arbeidsverhoudingen, waaronder de (schijn)zelfstandige, de invalkracht en de stagiair/vrijwilliger. In het middagdeel bespreekt hij actualiteiten ten aanzien van het ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’ alsmede belangrijke arbeidsvoorwaarden (aanspraak op loon, flexibel loon, verkregen rechten, vakantie). Samen met dr. Steven Jellinghaus bespreekt hij vervolgens de stand van het recht ten aanzien van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en bijzondere bedingen, waaronder het geheimhoudingsbeding en het concurrentiebeding. Na een heerlijk diner, een weldadige nachtrust en een goed ontbijt bijten we ons de volgende dag vast in het ontslagrecht. Peter van Minnen en Jan Meijer nemen u mee in alle belangrijke ontwikkelingen in het ontslagrecht. Of het nu gaat om wederzijds goedvinden, opzegging, ontbinding, ontslag op staande voet, billijke vergoeding of transitievergoeding, het komt allemaal aan de orde.

En heel belangrijk: uw eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd!

De volgende zeer deskundige docenten staan voor u klaar:

  • de heer mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
  • de heer mr. J. Meijer
  • de heer mr. P.S. van Minnen
  • de heer mr. dr. W.A. Zondag

Minister Koolmees diende op 7 november 2018 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans bij de Tweede Kamer in. Het voorstel wil het in 2015 gewijzigde arbeidsrecht op cruciale punten aanpassen. Tijdens de cursus wordt dit wetsvoorstel en de stand van zaken in de parlementaire behandeling van dit voorstel uiteraard besproken.

Dag 1
13 december 2018 - (11.00 - 18.00 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

Dag 2
14 december 2018 - ( 09.15 - 16.15 uur )
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

 

Inschrijven

Schrijf u snel in want de plaatsen bij deze speciale wintercourse zijn beperkt! Ga mee naar een schitterend Maastricht, haal overdag uw kennis op in het prachtige Crowne Plaza Maastricht en loop ’s avonds over Nederlands mooiste kerstmarkt…

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten
NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)
UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.
VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.
DOOR WIE

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan Tilburg University
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
peter-van-minnen Mr. P.S. van Minnen 
– advocaat en partner bij Advocatenkantoor Peter van Minnen te Schoonhoven
– arbiter in het College van Arbiters KNVB
– arbitrator in The Court of Arbitration for Sport (CAS) te Lausanne, Zwitserland
Mr. dr. W.A. Zondag
– zelfstandig beroepsbeoefenaar
– voormalig hoogleraar Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1 – donderdag 13 december 2018
10.30 – 11.00  Ontvangst, kennismaking en registratie

11.00 – 12.30  Privacy op de werkvloer
– de AVG en het arbeidsrecht
– pre-employmentscreening
– controle op de werkplek
– zieke werknemer
Bijzondere arbeidsverhoudingen
– de (schijn)zelfstandige
– de vrijwilliger/stagiair
– invalkrachten
Mr. dr. W.A. Zondag

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00  ‘Goedwerkgeverschap’ en ‘goedwerknemerschap’
– zorgplichten werkgever
– disciplinaire maatregelen
– bejegening op het werk
– relaties op het werk
– (seksuele) intimidatie
Arbeidsvoorwaarden
– recht op loon (bij ziekte)
– verkregen rechten (stilzwijgend)
– vakantie en verlof
Mr. dr. W.A. Zondag

14.45 – 15.00  Pauze

15.00 – 16.45  Wijziging arbeidsvoorwaarden
– wederzijds goedvinden
– wijzigingsbeding
– collectief
– goedwerknemerschap
– overgang van onderneming
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus & mr. dr. W.A. Zondag

16.45 – 17.00  Pauze

17.00 – 18.00  Bijzondere bedingen
– geheimhoudingsbeding
– concurrentiebeding
– onrechtmatige concurrentie
– studiekostenbeding
 Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus & mr. dr. W.A. Zondag

18.00 – 19.00  Diner

19.00 – 22.00 Mogelijkheid tot bezoek op eigen gelegenheid


Cursusdag 2 – vrijdag 14 december 2018
08.15 – 09.15  Ontbijt

09.15 – 11.00   Ontslagrecht I
– ontslagneming
– wederzijds goedvinden/VSO
– ontslag op staande voet
– ontbindingsprocedure
Mr. P.S. van Minnen

11.00 – 11.15  Pauze

11.15 – 12.30  Ontslagrecht II
– de transitievergoeding
– de billijke vergoeding
– processuele aspecten
Mr. P.S. van Minnen

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 15.00  UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag per 1 augustus 2018
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)

15.00 – 15.15  Pauze

15.15 – 16.15  Vervolg UWV-procedure
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken sinds het arrest van het Hof Den Haag), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: procedureregels, criteria en jurisprudentie. Aankomende wijzigingen in de toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

16.15  Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW voor beide dagen.
De prijs van het congres bedraagt € 1.195,- excl. BTW en incl. diner en overnachting op dag 1. Bovenstaande prijs is excl. BTW, incl. overnachting. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 20% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 956,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_11

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone