Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

By 23 september 2017Ziekte

In deze cursus staat de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) centraal. Deze wet heeft grote (financiële) gevolgen voor werkgevers doordat de Ziektewet- en WGA-lasten van vangnetters door middel van premiedifferentiatie worden doorberekend aan de laatste werkgever. Elke werkgever komt met de gevolgen van deze wet in aanraking wanneer sprake is van aflopende tijdelijke contracten maar ook bij de beëindiging van vaste contracten. Ook voor werknemers brengt deze wet wijzigingen met zich mee, onder meer door de aangescherpte sollicitatie- en re-integratieverplichtingen.

De gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet worden tijdens de cursus op een praktijkgerichte wijze besproken. Daarbij zal met name aan de orde komen welke risico’s werkgevers lopen en hoe zij deze risico’s kunnen beïnvloeden of beperken.

18 december 2018 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

21 maart 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

4 juli 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

18 december 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
AbSg 4 uur bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde (in aanvraag)
Hobéon SKO 2 punten
MfN 4 punten cat. 2

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de gevolgen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voor werkgevers, werknemers en de arbeidsrechtpraktijk. Hij is in staat de (financiële) consequenties van deze wet in te schatten en te benutten.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 13.30 uur Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet)
– doelstelling en achtergrond
– systematiek en begrippen

13.30 – 15.00 uur Gevolgen voor werkgevers
– mogelijkheden proefplaatsing
– gedifferentieerde premie ZW
– gedifferentieerde WGA-flexpremie

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Gevolgen voor werknemers
– wijziging ziektebegrip
– herkeuring na eerste ziektejaar
– aanpassing hoogte uitkering
– aanscherping sollicitatie- en re-integratieverplichtingen

16.15 – 17.15 uur Tips & tricks
– preventie en re-integratiebegeleiding
– als belanghebbende optreden bij UWV
– eigenrisicodragerschap ZW en/of WGA
– administratie en aanstellingsbeleid
– wijze van afwikkeling dienstverband

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

AbSg logo zonder punten

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone