Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten!

Dag 1
8 september 2021 - (13.15 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
9 september 2021 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
10 september 2021 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten (bij drie dagen)
NOvA 10 PO-punten (bij dag 2 en dag 3)
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Arnhem
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Zondag Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1, woensdag 8 september 2021
12.30 – 13.15 uur   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

13.15 – 16.30 uur (incl. 1 kwartier pauze)   UWV-ontslagprocedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten rondom de meldingsplicht bij collectief ontslag (WMCO)
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
– bedrijfseconomisch ontslag versus steunmaatregelen (NOW, TVL) voor behoud van werkgelegenheid
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag en het structureel verval van arbeidsplaatsen in deze onzekere tijden door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel
(‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– afspiegelingregels versus rangorderegels
– opletpunten in het geval werknemer al enige tijd ander werk verricht/in het geval de werkgever de stoelendans-methode toepast
– herplaatsing: wat is de norm, de rol van de werkgever en de rol van scholing bij herplaatsing?
– herplaatsingstermijn: start en einde
– de op 1 januari 2021 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering/overlijden (ziekte?) van de werkgever
– vier arresten van de Hoge Raad (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
– overige actuele jurisprudentie  (versus uitspraken van UWV) op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

16.30 – 17.30 uur   Eigen tijd

17.30 uur   Diner

Cursusdag 2, donderdag 9 september 2021
08.30 – 09.30 uur   Ontbijt voor gasten dag 1

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur   Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst
– ontbinding, de gronden, in het bijzonder de i-grond, inclusief verhoogde vergoeding
– deeltijd beëindiging
– ontslag op staande voet, procesrechtelijke risico’s en hoger beroep

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 16.30 uur (incl. kwartier pauze)   Vergoedingen
 transitievergoeding en (motivering) billijke vergoeding (HR uitspraak Blue), i.h.b. de stelplicht/bewijslast
Einde arbeidsovereenkomst met zieke werknemer:
– opzegverbod, benadelingshandeling ZW, wel/geen vaststellingsovereenkomst mogelijk?
– slapend dienstverband en de Xella uitspraak
Mw. mr. E.W. de Groot

16.30 – 17.00 uur   Eigen tijd

17.00 – 18.00 uur   Borrel op terras of in restaurant

18.15 uur   Diner

Cursusdag 3, vrijdag 10 september 2021
08.30 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur (incl. kwartier pauze)   Toegang tot het arbeidsrecht
– werknemer of zelfstandige? HR 6 november 2020 (gemeente Amsterdam)  en lagere rechtspraak
– volgt de rechter de rechtsvermoedens?
– afwijkingsmogelijkheden/zelfregeling, waaronder HR 4 oktober 2019 (NGK/ds. Gort)
Stand van zaken ‘wijziging arbeidsvoorwaarden’
– wanneer is sprake van een arbeidsvoorwaarde?
– wijziging wegens coronamaatregelen
– wijziging wegens bedrijfseconomische redenen
– wijziging en overgang van onderneming
– aanpassingen bij disfunctioneren
– wijzigingsontslag
Interne codes en disciplinaire maatregel
– grenzen aan ‘regelrecht’ in bedrijf
– relatie met wetgeving
– rol ondernemingsraad
– opleggen van een boete
– schorsing of non-actiefstelling (met of zonder loon)
Prof. mr. dr. W.A. Zondag

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 16.30 uur (incl. kwartier pauze)   De zieke werknemer
– loondoorbetaling bij ziekte
– re-integratie en loonsancties
– arbeidsconflicten
– deskundigenoordelen
Corona en Arbeidsrecht
– coronamaatregelen, loon en quarantaine
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager

16.30 uur   Afsluiting

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.275,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–  1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–  2 of 3x lunch
–  2 of 3x diner
–  onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–  documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone