Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vier zeer deskundige docenten!

Dag 1
2 september 2020 - (13.15 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
3 september 2020 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
4 september 2020 - (10.00 - 16.30 uur)
Golden Tulip Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten (bij drie dagen)
NOvA 10 PO-punten (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1, woensdag 2 september 2020
12.30 – 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

13.15 – 16.30 uur (incl. 1 kwartier pauze)   UWV-ontslagprocedure
de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er per 1 oktober 2019 gewijzigd/wat gaat er dit voorjaar gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de op 1 april 2020 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de aankomende Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden (1 januari 2021)
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
De heer mr. J. Meijer

16.30 – 17.30 uur   Eigen tijd

17.30 uur   Diner

Cursusdag 2, donderdag 3 september 2020
08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur   Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst
– ontbinding, in het bijzonder de i-grond, inclusief verhoogde vergoeding
– deeltijd beëindiging (HR uitspraken Kolom, Sipor en Victoria)

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 16.30 uur (incl. kwartier pauze)   Einde arbeidsovereenkomst met zieke werknemer:
– opzegverbod, benadelingshandeling ZW, wel/geen vaststellingsovereenkomst mogelijk?
– slapend dienstverband en de Xella uitspraak
Transitievergoeding en (motivering) billijke vergoeding (HR uitspraak Blue)
Mevrouw mr. E.W. de Groot

16.30 – 17.00 uur   Eigen tijd

17.00 – 18.00 uur   Borrel op terras of in restaurant

18.15 uur   Diner

Cursusdag 3, vrijdag 4 september 2020
08.30 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur (incl. kwartier pauze)
– overgang van onderneming
– actualiteiten WAB
– rapport Commissie-Borstlap: geen ver van ons bed show
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 16.30 uur (incl. kwartier pauze)
– loondoorbetaling bij ziekte
– re-integratie en loonsancties
– arbeidsconflicten, al dan niet met ziekte STECR-werkwijzer en Richtlijn arbeidsconflicten in de werksfeer
– deskundigenoordelen
– positie en aansprakelijkheid bedrijfsarts
– taakdelegatie
De heer mr. D.J. Buijs

16.30 uur   Afsluiting

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.275,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–  1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–  2 of 3x lunch
–  2 of 3x diner
–  onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–  documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone