Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

By 1 oktober 2017Capita Selecta

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp  ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht), de in het Regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de  ‘Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ en de aanstaande wijziging/aanvulling van de set uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

5 maart 2019 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

20 mei 2019 - (17.00 - 19.00 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

11 september 2019 - (17.00 - 19.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

26 november 2019 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

De eerste sessies zijn beoordeeld met een 9,5! Samengevat door de cursisten: “praktische cursus”

PUNTEN
NOvA 2 PO-punten
MfN 2 punten cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

UW RESULTAAT
Aan het einde van de cursus is de cursist (weer) volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (de toepasselijke bepalingen uit het BW, de Ontslagregeling, de Regeling UWV ontslagprocedure en de uitvoeringsregels), de invloed van de jurisprudentie op de uitvoeringspraktijk van UWV, de actualiteiten en het hoe en waarom van het invullen van de aanvraagformulieren voor ontslag.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, mediators, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
16.30 – 17.00 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 19.00 uur Onder het genot van luxe broodjes, bittergarnituur en handfruit komen de nieuwe uitvoeringsregels uitgebreid aan de orde. Tevens worden alle aangepaste ontslagaanvraagformulieren doorgenomen

De UWV-procedure onder de Wwz :
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst?
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties -afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond

19.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 225,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 202,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_2

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone