Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

By 1 oktober 2017Capita Selecta

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp  ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht), de in het Regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de  ‘Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ en de aanstaande wijziging/aanvulling van de set uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Met speciale aandacht voor de compensatieregeling werkgevers !

26 november 2019 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

30 maart 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

30 juni 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

2 november 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

De eerste sessies zijn beoordeeld met een 9,5! Samengevat door de cursisten: “praktische cursus”

PUNTEN
NOvA 2 PO-punten
MfN 2 punten cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

UW RESULTAAT
Aan het einde van de cursus is de cursist (weer) volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (de toepasselijke bepalingen uit het BW, de Ontslagregeling, de Regeling UWV ontslagprocedure en de uitvoeringsregels), de invloed van de jurisprudentie op de uitvoeringspraktijk van UWV, de actualiteiten en het hoe en waarom van het invullen van de aanvraagformulieren voor ontslag.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, mediators, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
16.30 – 17.00 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 19.00 uur Onder het genot van luxe broodjes, bittergarnituur en handfruit komen de nieuwe uitvoeringsregels uitgebreid aan de orde. Tevens worden alle aangepaste ontslagaanvraagformulieren doorgenomen

Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

19.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 225,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 202,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_2

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone