Reparatiewetgeving WWZ aangekondigd!

By 2 mei 2016Nieuws

Minister Asscher heeft op donderdag 21 april jl. in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Het kabinet heeft hierover overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is naar de Tweede Kamer verzonden.
De belangrijkste voorstellen zijn:
– Afwijking van de ketenbepaling bij cao: voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in de ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes maanden.
– Transitievergoeding na 2 jaar ziekte: werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.
Klik hier voor het persbericht, hier voor de Kamerbrief, hier voor de brief van de STAR en hier voor het rapport van de verkenner.

Meer weten over deze ontwikkelingen? Volg onze cursussen Actualiteiten Arbeidsrecht en Gebruik maken van de flexibele krachten!

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone