Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp  ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht) tegen de achtergrond van het arrest van het Hof Den Haag in de Shell-zaak (19 september 2017) waarvan inmiddels cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad, de in het Regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de  ‘Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ en de wijziging/aanvulling van de uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen per 1 augustus jongstleden.

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de mogelijkheden de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren en wordt tevens uitgebreid in gegaan op ontslag. (Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen.) De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk.

Dag 1
4 juni 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

27 november 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 2
20 juni 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

3 december 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

 

Bullying on the job meeting

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bezit de cursist een grondige kennis van bedrijfseconomische ontslag, reorganisatie en van een overname. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Van der Ham  Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten te Amsterdam
patrickdelooff  Mr. P.J. de Looff
– advocaat en partner bij Crux Legal te Utrecht
 Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
 Loe Sprengers  Mr. dr. L.C.J. Sprengers
– advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.30 uur De UWV-procedure onder de Wwz :
– effecten van de Wwz op het aantal ontslagaanvragen op de A-grond
– wat is de duur en kans van slagen van een ontslagaanvraag op de A-grond?
– procedures bij de rechter op de A-grond: hoe groot is het procesrisico voor de werkgever?
– de per 1 augustus 2018 gewijzigde uitvoeringsregels:
* raadpleging medezeggenschap en een premature ontslagaanvraag
* rangorderegels en afspiegeling in internationale situaties
* indeling in een ‘categorie van uitwisselbare functies’ in relatie tot het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 (Stichting tanteLouise)
* opvolgend werkgeverschap en duur dienstverband
* nadere uitwerking van de herplaatsingsplicht: start en einde herplaatsingsplicht, actieve rol werkgever, het herplaatsingsgesprek, herplaatsing binnen een (internationale) groep, scholing en herplaatsing
* nieuwe uitvoeringsregels in het kader van de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod bij ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst en zijn er verschillen met de rechter?
– rangorderegels en afspiegeling: hoe werkt dat?
– actuele jurisprudentie rondom de herplaatsingsplicht, waaronder het arrest van het Hof Den Haag van 19 september 2017
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: actuele jurisprudentie en de stand van zaken rondom de aangekondigde versoepeling van de criteria van artikel 24 Ontslagregeling
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond
Mr. J. Meijer 

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45– 13.00 uur Toetsing van bedrijfseconomisch ontslag in rechterlijke procedure na WWZ:
– toetsing ‘nieuwe stijl’
– de verplichte transitievergoeding
– verhouding Sociaal plan en transitievergoeding
– wanneer nog plaats voor billijke vergoeding: hoe groot is het ‘muizengaatje’?
– kan een bedrijfseconomisch ontslag nog via ontbindingsprocedure?
– de rol van de opzegverboden (in het bijzonder ziekte)
– ragetlieregel: van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd
– tussentijdse opzegging en ontbinding

Versobering van arbeidsvoorwaarden
– het loonoffer: hoe te beoordelen?
– eenzijdige versobering van arbeidsvoorwaarden: zes technieken
Mr. D.J. Buijs 

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 16.15 uur (incl. een kwartier pauze van 15.00 – 15.15 uur)
Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. dr. L.C.J. Sprengers

16.15 uur Afsluiting

Cursusdag 2
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Voortraject overname
– van intentieverklaring tot integratie
– de positie van de intentieverklaring in de medezeggenschap
– rol en belang van due diligence
– overnamemethoden en hun relevantie voor werknemers
– informatieverplichtingen aan werknemers bij overname
– voorbereiding medezeggenschap door werknemers

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Inspraak van werknemers bij bedrijfsovername: rol vakbond en OR
– SER-fusiegedragsregels en rol van de vakbond
– de praktijk: het samenspel tussen vakbond, OR en bestuurder
– inschakelingsmoment OR
– de adviesaanvraag aan de OR
– wat te doen bij geen OR?
– de geheimhoudingsplicht
– het uitvoeringsbesluit
– gefaseerde besluitvorming
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
– afsluiten sociaal plan/integration policy
– grensoverschrijdende aspecten
Mr. drs. R.J. van der Ham

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Overgang van onderneming
– wanneer ‘overgang van onderneming’?
– overgang bij outsourcing en aanbesteding
– welk personeel gaat over?
– informeren personeel
– welke arbeidsvoorwaarden gaan over?
– problematiek overgang van cao
– overgang medezeggenschap
– ETO-redenen (na WWZ)
– actuele rechtspraak van de Nederlandse rechter en het Europees Hof van Justitie

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Integratie van ondernemingen, harmonisatie arbeidsvoorwaarden & ontslag
– aspecten van het sociaal plan
– harmonisatie van arbeidsvoorwaarden: de technieken (van instructierecht tot wijzigingsbeding)
– ontslag voor, tijdens en na integratie
– welke wijzigingen in de WWZ?
Mr. P.J. de Looff

16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs bedraagt dan € 890,- exclusief BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het Iva hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_5

ORDE_PO_5

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone