Privacy op de werkvloer

By 19 april 2018Capita Selecta

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de implementatie daarvan is zeer actueel en belangrijk. In de aanloop naar het in werking treden van de wet is er veel aandacht aan besteed. Echter wat is nu voor u echt relevant en bent u al tegen problemen aangelopen in uw organisatie?

Om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, moeten organisaties bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen en bijhouden, datalekken registreren, verwerkersovereenkomsten aangaan en updaten, gedragscodes/instructies voor medewerkers controleren en opstellen, maar ook de registratie van ziekteverzuim inrichten overeenkomstig de AVG.

Minstens zo wezenlijk is dat daarnaast een cultuuromslag wordt gemaakt bij de medewerkers. Dat ook zij bewust zijn over hoe om te gaan met persoonsgegevens en wat de gevolgen voor de organisatie zijn als niet de juiste stappen worden genomen. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan bij het niet-naleven van nieuwe regelgeving substantiële boetes opleggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties aan de AP kunnen aantonen dat zij al geruime tijd serieus bezig zijn met het doorvoeren van de benodigde aanpassingen. In ieder geval zullen zij moeten laten zien dat er duidelijke stappen in de goede richting zijn gezet om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

De AVG zal ook doorwerken in de arbeidsrelatie.

De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het monitoren en controleren van werknemers.

Wat zijn de belangrijkste privacyregels waar de werkgever zich aan moet houden bij het aannemen en aansturen van personeel, het registreren van verzuim en het  opsporen van onregelmatig handelen door werknemers? Nog veel meer vragen over dit onderwerp komen aan de orde tijdens deze cursus. De docenten illustreren hun onderwerpen door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

26 november 2019 - (09.30- 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Privacy op de werkvloer

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:

– praktijkgericht
– voor de algemene rechtspraktijk een must
– top cursus, top docenten: een perfecte combinatie!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten
NBA 6 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus weet de cursist:

  • wanneer de AVG van toepassing is en wat dit betekent;
  • hoe ver de werkgever mag gaan in pre-employment screening;
  • in hoeverre een werknemer recht heeft op privacy op de werkvloer;
  • welke tools de werkgever kan instellen om onregelmatig handelen door werknemers op te sporen en aan te pakken;
  • welke privacyrechtelijke regels gelden bij ziekte en disfunctioneren

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, bedrijfsjuristen en bedrijfsartsen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, zoals: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Irene Francken Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Silvia van Schaik Mw. mr. S.C. van Schaik
– advocaat bij Bureau Brandeis te Amsterdam
Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur Privacyrecht algemeen/inleiding I
– achtergrond privacy recht
– begrippenkader AVG
– toepasselijkheid AVG

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Privacyrecht algemeen/inleiding II
– belangrijkste regels AVG
– gevolgen non compliance
– eerste voorbeelden van “handhaving” en ontwikkelingen
Mw. mr. S.C. van Schaik

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer I
– pre-employment fase
– indiensttreding
– performance management

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer II
– ziekte
– arbeidsconflict
– uitdiensttreding, pensioen en overlijden
Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven

17.00 Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone