Principles of Dutch Employment Law

 

Introduction

You will be taught all the basic principles of Dutch employment law during this course, on the basis of the employment cycle:

 • Job application: to what points should you pay attention when screening candidates and what is permitted under privacy law?
 • At the start of the employment:
  • What are the different types of employment contract?
  • How many fixed-term employment contracts may an employer enter into before an open-ended employment contract arises?
  • What special provisions may be included in the employment contract (such as a probationary period, a non-compete clause, prohibition of other activities, a unilateral amendment clause, etc.)?
  • What agreements can or must an employer make with an employee in the field of privacy (GDPR)?
 • During the term of employment: what problems may occur and how should they be addressed?
  • Sickness (including alcohol and drug use)
  • Poor performance
  • Conflict in the workplace
 • During the term of employment: how to amend employment conditions and how to make an important decision that may have consequences for the employees.
  • The role of the Works Council (right to be consulted/right of approval)
 • On termination of the employment: in what manners can an employment relationship end and what severance pay is due?
  • Termination by operation of law
  • Termination agreement
  • UWV (Employee Insurance Agency)/Subdistrict Court
  • Summary dismissal
  • Transition payment and fair compensation

—————————————————————————————

Inleiding

Tijdens deze cursus leert u alle basisbeginselen van het Nederlandse arbeidsrecht. Leidraad hierbij is de cyclus van de arbeidsrelatie:

 • Sollicitatie: waar moet u op letten bij de screening van kandidaten en wat is toegestaan in het kader van privacy wetgeving?
 • Indiensttreding:
  • Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?
  • Hoeveel arbeidsovereenkomsten mag je als werkgever sluiten voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat?
  • Welke bijzondere bedingen kunnen er worgen opgenomen in de arbeidsovereenkomst (denk aan proeftijd, concurrentiebeding, verbod nevenwerkzaamheden, eenzijdig wijzigingsbeding etc.)
  • Wat kan/moet je als werkgever afspreken met de werknemers op het gebied van privacy (AVG/GDPR)
 • Tijdens dienstverband: tegen welke problemen kan je aanlopen en hoe ga je daarmee om?
  • Ziekte (waaronder mede alcohol- drugsgebruik)
  • Disfunctioneren
  • Arbeidsconflict
 • Tijdens dienstverband: hoe past u arbeidsvoorwaarden aan of neemt u een belangrijk besluit met eventuele gevolgen voor de werknemers?
  • De rol van de Ondernemingsraad (adviesrecht/instemmingsrecht)
 • Einde dienstverband: op welke manieren kan een dienstverband eindigen en welke ontslagvergoedingen zijn van toepassing?
  • Einde van rechtswege
  • Beëindigingsovereenkomst
  • UWV/kantonrechter
  • Ontslag op staande voet
  • Transitievergoeding en billijke vergoeding

14 februari 2019 - (12.00 - 16.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

 

CPD POINTS
4 CPD points

LEVEL
*Basic

OBJECTIVE
During this course the lecturer clearly explains the outlines of Dutch employment law. The course is enlivened by practical examples and striking case law. The participants are given ample time to present questions. The objective of the course is for you to be informed by the end of the afternoon of the basic principles of Dutch employment law and to be able to immediately apply them in your own practice.

TARGET GROUP
The target group consists of attorneys, lawyers, legal secretaries, HRM and P&O employees, board members and works council members – in other words anyone who deals with employment law as part of his or her work and requires more detailed information in that field.

LECTURERS
Ms. I. Francken & ms F. de Jong
Lawyers at L&A Advocaten in Amsterdam

COURSE FOULDER
The course folder is handed out during the course. It is possible to request a digital version one week before the date of the course.

—————————————————————————————-

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
*Basis

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus licht de docent op overzichtelijke wijze hoofdpunten van het arbeidsrecht toe. De cursus wordt levendig gemaakt met praktijkvoorbeelden en sprekende rechtspraak. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Het doel is dat u aan het einde van de middag op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en die ook direct kan toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, juridisch secretaresses, HRM- en P&O-medewerkers, directieleden en leden van de OR. Kortom: een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wil opdoen.

DOOR WIE
Mevrouw mr. I. Francken & mevrouw mr. F. de Jong
Beide advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Het is mogelijk deze één week voor de cursus digitaal op te vragen.

PROGRAMME
12.00 – 12.30    Welcome with sandwiches, registration and presentation of documentation
12.30 – 14.30    Pre-employment phase, entry into service & problems during employment
14.30 – 14.45    Break
14.45 – 16.45    Amendments during employment & termination of the employment
16.45                 Conclusion

——————————————————-

PROGRAMMA
12.00 – 12.30    Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 14.30    Sollicitatie, indiensttreding en perikelen tijdens dienstverband
14.30 – 14.45    Pauze
14.45 – 16.45    Wijzigingen tijdens dienstverband en einde van het dienstverband
16.45                 Afsluiting

PRICE
EUR 395, excl. VAT.
(A 10% discount is given to every second and subsequent participant of the same firm in the same course. The price is then EUR 355.50, excl. VAT.)

CANCELLATION
You may cancel in writing up to three weeks before the date of the course. The IvA (Employment Law Institute) then charges EUR 50 in administrative costs. If the payment has already been made, the course fee is refunded after deduction of the administrative costs. Cancellation after that date is not possible. You may always have another person take your place.

——————————————————————

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.)

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone