Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

By 20 november 2017Capita Selecta

Pensioen is één van de belangrijkste én duurste arbeidsvoorwaarden. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht. Zeker nu dit rechtsgebied behoorlijk in beweging is en dit nog enige tijd zal blijven, zoals blijkt uit onder meer de volgende ontwikkelingen:
–De AOW-leeftijd wordt de komende jaren tot 2024 in stapjes steeds verder verhoogd tot de 67-jarige leeftijd en zal vervolgens meebewegen met de ontwikkelingen in de levensverwachting. De verwachting is nu al dat de AOW-leeftijd in de toekomst verder zal stijgen. Dit heeft impact op (de inrichting van) het arbeidsproces.
– Het fiscale kader is meerdere malen aangepast door de fiscale pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 naar 68 jaar, door de maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentages neerwaarts aan te passen en het pensioengevend salaris te maximeren.
–De wereld wordt digitaler en dat geldt ook voor de pensioenwereld. Bovendien werd de Europese pensioenrichtlijn IORP II op 13 januari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn bevat nadere eisen voor pensioencommunicatie.
–  Er wordt gewerkt aan wijziging van het pensioenstelsel, waarbij nagedacht moet worden over de transitie naar het nieuwe stelsel, communicatie en het opnieuw vormgeven van de pensioentoezegging als werkgever naar de werknemers, rekening houdend met medezeggenschapsvereisten.
– Vanuit de toezichthouder AFM wordt steeds meer de nadruk gelegd op dat de werkgever meer betrokkenheid moet hebben bij de pensioenregeling die is toegezegd en de begeleiding van werknemers naar een goede financiële oude dag.

Als arbeidsrechtjurist is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot het pensioen en weet u deze kennis toe te passen in uw praktijk.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HR-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers mits deze beschikken over academisch werk- en denkniveau. De cursus betreft een praktische training, die u direct in uw eigen werkveld kunt inzetten.

DOOR WIE

De heer mr. R. Buijs
– Senior manager en advocaat bij HVG Law LLP te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur   Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur   Aangaan en inhoud pensioenovereenkomst
– inhoud en karakter pensioenregeling
– keuzes tussen pensioenuitvoerders
– wijziging pensioenovereenkomst
– medezeggenschap bij wijziging pensioenovereenkomst

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.15 uur   Pensioen en gevolgen gebeurtenissen
– pensioen bij einde dienstbetrekking
– gevolgen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
– pensioen en ontslagvergoeding
– pensioen bij arbeidsongeschiktheid
– pensioen bij echtscheiding
– pensioen bij overlijden
– pensionering

17.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. 

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone