Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

By 20 november 2017Capita Selecta

Pensioen is één van de belangrijkste én duurste arbeidsvoorwaarden. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht. Zeker nu dit rechtsgebied behoorlijk in beweging is en dit nog enige tijd zal blijven, zoals blijkt uit onder meer de volgende ontwikkelingen:
–De AOW-leeftijd wordt de komende jaren tot 2021 in stapjes steeds verder verhoogd tot de 67-jarige leeftijd en zal vervolgens meebewegen met de ontwikkelingen in de levensverwachting. De verwachting is nu al dat de AOW-leeftijd in de toekomst zeker zal stijgen naar 70 jaar. Dit heeft impact op (de inrichting van) het arbeidsproces.
– Het fiscale kader is meerdere malen aangepast door de fiscale pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 naar 68 jaar, door de maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentages neerwaarts aan te passen en het pensioengevend salaris te maximeren.
–Het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen is aangepast. Dit betekent dat de buffereisen strenger zijn geworden, zodat indexatie minder snel mogelijk is. Kortingen op pensioen worden eerder doorgevoerd, maar zullen doorgaans lager van aard zijn.
– Per 1 juli 2015 is de wet pensioencommunicatie stapsgewijs in werking getreden. Dit betekent dat op een aantal vlakken op een andere manier gecommuniceerd moet worden over pensioen. De wereld wordt digitaler en zo ook de pensioenwereld. Bovendien werd de Europese pensioenrichtlijn IORP II op 13 januari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn bevat nadere eisen voor pensioencommunicatie.
– Er komen nieuwe pensioenuitvoerders bij, zoals het Algemeen Pensioenfonds. Daarnaast staat de verplichtstelling onder druk.
– Er is recent wetgeving in werking getreden op grond waarvan het mogelijk wordt om door te beleggen na pensioendatum. Daardoor ontstaat meer flexibiliteit in pensioenuitkeringen. Ook wordt vanuit de toezichthouder AFM steeds meer de nadruk gelegd op dat de werkgever meer impact zou moeten hebben bij de eigen pensioenregeling en de werknemers meer hierbij zou moeten begeleiden.

4 juni 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Als arbeidsrechtjurist is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot het pensioen en weet u deze kennis toe te passen in uw praktijk.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze beschikken over academisch werk- en denkniveau. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers.
De cursus betreft een praktische training, die u direct in uw eigen werkveld kunt inzetten.

DOOR WIE

Mw. mr. M.N. Koenes
– advocaat bij HVG Law LLP te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur Aangaan en inhoud pensioenovereenkomst
– inhoud en karakter pensioenregeling
– keuzes tussen pensioenuitvoerders
– wijziging pensioenovereenkomst
– medezeggenschap bij wijziging pensioenovereenkomst

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Pensioen en gevolgen gebeurtenissen
– pensioen bij einde dienstbetrekking
– gevolgen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
– pensioen en ontslagvergoeding
– pensioen bij arbeidsongeschiktheid
– pensioen bij echtscheiding
– pensioen bij overlijden
– pensionering

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone