Masterclass Procederen in arbeidszaken

By 16 september 2017Masterclasses

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen… De uitkomst van een arbeidsrechtelijk geschil wordt in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van procederen. Grondige kennis van het arbeidsprocesrecht is daarom voor iedere arbeidsrechtjurist onontbeerlijk. Twee zeer deskundige docenten wijzen u de weg tijdens deze cursus. Aandacht wordt geschonken aan de belangrijkste procedurele aspecten van procederen in het arbeidsrecht: vervaltermijnen, verband houdende vorderingen, bewijs, bijzondere regels voor verzoekschriftprocedures en ten slotte: procederen in hoger beroep.

Veel aandacht zal worden gegeven aan het nieuwe procesrecht onder de WWZ. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de verzoekschriftprocedure ‘nieuwe stijl’, de sancties vernietiging, herstel en billijke vergoeding. Tot slot zal uitgebreid worden ingegaan op de betekenis van het bewijsrecht.

1 december 2021 - (09.30 - 17.00 uur)
Hotel Restaurant Old London te Zeist

 

Inschrijven


Procederen in arbeidszaken

Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis van arbeidsrechtelijke procedures (kort geding, ontbinding, hoger beroep, verzoekschriften en dagvaardingsprocedure) en weet u hoe u deze kennis toe kunt passen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

Naomi Dempsey  Mw. mr. N.T. Dempsey
– cassatieadvocaat bij Houthoff te Amsterdam
 Herman van der Meer  Mr. H.T. van der Meer
– president in het Gerechtshof Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.30 uur   Processtrategie
– praten of procederen?
– bodemprocedure of kort geding? Of provisioneel verzoek?
– voorzieningenrechter of kantonrechter?
– verband houdende vorderingen

10.30 – 11.00 uur   WWZ vervaltermijnen

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 11.45 uur   Vervolg WWZ vervaltermijnen

11.45 – 12.45 uur   Opzeg perikelen
Mw. mr. N. Dempsey

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur  Ontbindingsprocedure via de kantonrechter
– rechtsmacht, absolute en relatieve competentie
– eisen verzoekschrift / verweerschrift
– relatie met voorlopige voorziening
– do’s en don’t’s tijdens de zitting
– bewijslevering (stukken en getuigen; deskundigen) en toepasselijkheid bewijsrecht
– voorwaardelijke ontbinding en opeisbaarheid vergoeding
– tegenverzoeken
– relatie ontbindingsprocedure en andere procedures
– de belangrijkste wijzigingen door invoering KEI

15.15 – 15.30 uur  Pauze

15.30 – 16.00 uur   Hoger beroep
– procesreglement(en)
– grievenstelsel
– devolutieve werking
– bewijslevering in hoger beroep
– sancties in hoger beroep
– welke vorderingen in hoger beroep

16.00 – 16.30 uur    Internationale aspecten
– rechtsmacht
• EEX-verordening
– toepasselijk recht
• Rome I

16.30 – 17.00 uur  Tips & tricks
Mr. H.T. van der Meer

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone