Masterclass CAO-recht

By 10 juli 2017Masterclasses

Collectieve arbeidsvoorwaarden nemen binnen het arbeidsrecht een bijzondere positie in. Veel werkgevers en werknemers hebben het te doen met arbeidsvoorwaarden die door anderen, werkgeversorganisaties en vakverenigingen, zijn opgesteld. Voor hen die zich in het arbeidsrecht bewegen, waaronder advocaten en juristen, is up-to-date kennis van het CAO-recht dan ook onontbeerlijk. De Masterclass CAO-recht voorziet daarin.
Alle aspecten van het CAO-recht komen tijdens deze cursus aan bod, in het bijzonder onderwerpen die op het eerste gezicht niet alledaags, maar voor de arbeidsrechtspecialist wel van groot belang zijn.

25 november 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt de cursist over specialistische kennis van (het systeem van) het CAO-recht. Hij kan de rechtsgevolgen van een CAO duiden, ook indien meerdere CAO’s van toepassing (lijken te) zijn.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

 Mw. mr.  E.C.M. Dekkers
– docent aan de Tilburg University
 Steven_Jellinghaus  Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur CAO-recht
– de totstandkoming van een CAO
– collectieve actie (staking)
– gebondenheid van werknemer en werkgever
– verhouding CAO tot andere (collectieve) regelingen en arbeidsovereenkomst
– incorporatie van CAO

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Vervolg CAO-recht
– nietigheden
– afwijking van driekwart dwingend recht
– uitleg van CAO-bepalingen
– einde en nawerking van een CAO
Mw. mr. E.C.M. Dekkers

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur CAO en overgang onderneming
– samenloop perikelen: verschillende CAO’s
– het streven van een werkgever naar harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de rol van de CAO daarbij
– nawerking van Cao-bepalingen
CAO en Sociaal Plan / beëindiging arbeidsovereenkomst
– verhouding CAO en beëindigingsovereenkomst: cumulatie vorderingen

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Capita Selecta
– incorporatiebeding
– AVV
– WWZ/WAB
– delegatiebepalingen

17.00 uur Afsluiting
Mr. dr. S.F.H. Jelllinghaus

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone