Leergang Arbeidsrecht

De basis voor de beginnende arbeidsrechtjurist is deze Leergang Arbeidsrecht. Welke contracttypen zijn er en welke soorten bedingen? Hoe zijn de regels precies bij ziekte? Het systeem van het ontslagrecht, het collectief arbeidsrecht en het procesrecht… allemaal zaken en begrippen die aan de orde komen tijdens deze uitgebreide Leergang.

Dag 1
18 maart 2021 - (09.00 - 16.30 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

14 september 2021 - (09.00 - 16.30 uur) Let op 2021
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
22 april 2021 - (09.00 - 16.30 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

12 oktober 2021 - (09.00 - 16.30 uur) Let op 2021
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 3
25 november 2020 - (09.00 - 16.30 uur) voltekend
Novotel Brainpark te Rotterdam

20 mei 2021 - (09.00 - 16.30 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

9 november 2021 - (09.00 - 16.30 uur) Let op 2021
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 4
16 december 2020 - (09.00 - 16.30 uur) voltekend
Novotel Brainpark te Rotterdam

24 juni 2021 - (09.00 - 16.30 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

7 december 2021 - (09.00 - 16.30 uur) Let op 2021
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

ONDERWIJSVORM

Cursisten moeten voorafgaand aan deze Leergang praktijkopdrachten maken welke worden aangeleverd door het Instituut voor Arbeidsrecht en zullen worden behandeld tijdens de cursusdagen.

Na afloop van de Leergang zal er een digitale toets worden afgenomen onder de cursisten. Aan de hand van deze toets kan worden vastgesteld of de cursist de stof voldoende beheerst.

PUNTEN
NOvA 20 PO-punten (5 punten per dag)
MfN cat. 2 20 punten (5 punten per dag)
NBA 20 uur (5 uur per dag)

NIVEAU
* Basis

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Tijdens deze leergang gaan de docenten werkelijk vanaf het begin alles in en rondom het arbeidsrecht benoemen. Niet alleen het hoe maar ook het waarom van het arbeidsrecht wordt besproken. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Met als doel dat u aan het einde van de leergang op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en kennis heeft van de belangrijkste onderdelen daarvan.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaat-stagiaires en beginnend juristen arbeidsrecht, welke willen voldoen aan de vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand om toegang te krijgen tot de specialisatie arbeidsrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand. Tevens is deze leergang ook zeer geschikt voor HRM- en P&O-medewerkers en een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wilt opdoen.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten/Mediators
Mr. M. van Gastel
– advocaat bij Van Gastel en Bal Advocaten
Mw. mr. J. Gonlag
– advocaat bij De Koning Advocaten
albert-kluwen Mr. A.H.F. Kluwen
-advocaat bij De Koning Advocaten
Mr. H. van der Wilt
-advocaat bij Van Gastel en Bal Advocaten

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst, registratie en kennismaking

10.00 – 12.45 uur (pauze van 11.15-11.30 uur) Kwalificatie en contracttypen
– elementen van arbeidsovereenkomst
– criteria bij kwalificatie in rechtspraak
– onderscheid ZZP en werknemer
– de oproepovereenkomst
– de uitzendovereenkomst
– de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
– (gewijzigde) loonrisicoregeling 7:628 BW
– ragetlie, ketenregeling/conversie

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 16.30 uur (pauze van 15.00-15.15 uur) Bijzondere bedingen
– wettelijke bedingen niet-wettelijke bedingen
– uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting bij oproep- en uitzendcontracten
– wijzigingsbeding
– boetebeding
– concurrentiebeding
– onrechtmatige concurrentie vs concurrentiebeding
– studiekostenbeding
– proeftijdbeding
– gebruik van modelcontracten
Mr. M. van Gastel/mr. H. van der Wilt

Dag 2: 

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur (pauze van 11.15-11.30 uur) Ziekte
– bijzondere bescherming bij ziekte
– wanneer ziek?
– wanneer niet kunnen werken als gevolg van een conflict?
– hoogte en duur van het recht op loon
– re-integratieverplichtingen
– sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van re-integratie
– ontslagbescherming van de zieke werknemer

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 16.30 uur (pauze van 15.00-15.15 uur) Bijzondere verplichtingen
– gezagsverhouding, goed werkgever en goed werknemerschap
– grondrechten, gelijke behandeling en recht op privacy
– overgang van onderneming
– zorgplicht van de werkgever

Verlofregelingen
– vakantiewetgeving (7:634-645 BW)
– wet Arbeid en Zorg
– wet Aanpassing Arbeidsduur (inmiddels Wet Flexibel Werken)
Mw. mr. dr. P.H. Burger

Dag 3: 

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur (pauze van 11.15-11.30 uur) Systeem van ontslagrecht
– ontslagneming
– ontslag met wederzijds goedvinden
– beëindigingsovereenkomst
– pro forma ontbinding
– opzegging door de werkgever
– ontslagverboden
– toetsing door UWV
– toetsing door de rechter
– ontslag op staande voet
– relatie met WW
– processuele aspecten

12.45 – 13.45 uur Pauze

13.45 – 16.30 uur (pauze van 15.00-15.15 uur) Ontslagvergoedingen
– transitievergoeding
– extra transitievergoeding
– billijke vergoeding
– lijnen in de rechtspraak
– vergoeding ‘vaststellingsovereenkomst’
– schadevergoeding o.g.v. wanprestatie
– vergoeding Sociaal plan
Mr. A.F.H. Kluwen en mw. mr. J. Gonlag

Dag 4: 

09.30– 10.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur (pauze van 11.15-11.30 uur) Collectief arbeidsrecht
– het CAO-recht
– doorwerking CAO in arbeidsovereenkomst
– botsende CAO’s
– CAO en overgang van onderneming
– stakingsrecht
– hoofdlijnen medezeggenschapsrecht

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 16.30 uur (pauze van 15.00-15.15 uur) Procesrecht in arbeidszaken
– bijzonderheden procesrecht in arbeidszaken
– tips en trucs vaststellingsovereenkomst
– wat vorderen en hoe verweer voeren?
– bewijsrecht
– eerste aanleg versus hoger beroep
– internationaal component
– procedures bij ontslagcommissies
– bijzondere procedures zoals College Rechten van de Mens
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

PRIJS
€ 1.580,- exclusief BTW voor de gehele leergang. De dagen zijn niet afzonderlijk van elkaar te volgen.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze leergang is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvA een passende oplossing met cursist zoeken.

ORDE_PO_20

Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone