Jurisprudentie ontslagrecht

By 31 maart 2016Capita Selecta

Sinds 1 juli 2015 (Wet werk en zekerheid) is UWV uitsluitend bevoegd om ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen (de a-grond) en langdurige arbeidsongeschiktheid (de b-grond) te behandelen. In alle andere gevallen, de zogenoemde c- t/m h-gronden (frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, wangedrag, etc.), is (uitsluitend) de kantonrechter bevoegd. De kantonrechter is óók bevoegd wanneer de werkgever dan wel de werknemer het niet eens is met een beslissing van UWV op de a-grond of de b-grond. Tegen de beslissing van de kantonrechter staat vervolgens hoger beroep en  cassatie open.

In deze cursus wordt de belangrijkste jurisprudentie over de a- t/m h-grond door twee ervaren docenten besproken en geanalyseerd. In het eerste deel van de cursus legt de heer Meijer de jurisprudentie die ziet op de a- en de b-grond naast de beslissing van UWV, die hieraan voorafging. In het tweede deel bespreekt en analyseert de heer Wetzels de belangrijkste jurisprudentie rondom ontslag wegens disfunctioneren, wangedrag, verstoorde relatie etc. (c- t/m h-grond). Beide sprekers zullen over en weer reageren op elkaars analyses!

29 mei 2018 - (17.00 - 20.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

15 november 2018 - (17.00 - 20.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

Jurisprudentie ontslagrecht

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u weer volledig op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie over ontslag, weet u of en in hoeverre hier (al) lijnen in zijn te ontdekken en heeft u een scherper beeld van de kans van slagen van het voeren van een procedure bij UWV en/of de kantonrechter.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.

DOOR WIE

Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
De heer Meijer is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Uitvoeringsregels Ontslag,
die UWV hanteert bij de uitvoering van de preventieve ontslagtoets.
Wim Wetzels Mr. W.J.J. Wetzels
– kantonrechter te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

16.30 – 17.00 uur Ontvangst met buffet, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 18.30 uur Bespreking/analyse rechtspraak A- en B-grond

18.30 – 18.45 uur Pauze

18.45 – 20.15 uur Bespreking/analyse rechtspraak C- t/m H-grond

20.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 325,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 292,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen. Vanwege het bijzondere karakter van een cursus kan het IvA er voor kiezen dat annuleren in zijn geheel niet mogelijk is. Het IvA zal een dergelijke afwijking expliciet vermelden bij de cursusinformatie op de website.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone