Jurisprudentie ontslagrecht

By 13 maart 2018Capita Selecta

Loopt u er ook tegenaan dat de dagelijkse werkzaamheden u zodanig bezighouden dat u nauwelijks toekomt aan het bijhouden van de jurisprudentie/vakliteratuur op uw vakgebied?

Deze cursus komt hieraan tegemoet. Onder het genot van een hapje en een drankje praten Wim Wetzels (kantonrechter Rotterdam) en Jan Meijer (Manager bij UWV) u in 3 uur bij, zodat u weer volledig op de hoogte bent van de (meest relevante) jurisprudentie op het gebied van het Ontslagrecht. Daarnaast zal Wim Wetzels, aan de hand van de vele dossiers die hij sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) voorbij heeft zien komen, u een aantal tips en tricks/do’s and don’ts (op het procesrechtelijke vlak) meegeven en zal Jan Meijer aangeven of en in hoeverre de gepubliceerde jurisprudentie op de A- en de B-grond van invloed is op de dagelijkse uitvoeringspraktijk van UWV en daarmee uw dagelijks werk. Kortom, deze cursus mag u niet missen.

15 november 2018 - (17.00 - 20.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

Jurisprudentie ontslagrecht

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u weer volledig op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie over ontslag, weet u of en in hoeverre hier (al) lijnen in zijn te ontdekken en heeft u een scherper beeld van de kans van slagen van het voeren van een procedure bij UWV en/of de kantonrechter.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.

DOOR WIE

Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
De heer Meijer is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Uitvoeringsregels Ontslag,
die UWV hanteert bij de uitvoering van de preventieve ontslagtoets.
Wim Wetzels Mr. W.J.J. Wetzels
– kantonrechter te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

16.30 – 17.00 uur Ontvangst met buffet, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 18.30 uur Bespreking/analyse rechtspraak A- en B-grond

18.30 – 18.45 uur Pauze

18.45 – 20.15 uur Bespreking/analyse rechtspraak C- t/m H-grond

20.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 325,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 292,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen. Vanwege het bijzondere karakter van een cursus kan het IvA er voor kiezen dat annuleren in zijn geheel niet mogelijk is. Het IvA zal een dergelijke afwijking expliciet vermelden bij de cursusinformatie op de website.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone