Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

In het Regeerakkoord najaar 2017 is opgenomen dat de Wet DBA zal worden vervangen. Minister Koolmees heeft in juni en november 2018 voortgangsnotities geschreven. Het vinden van een goed alternatief is niet eenvoudig, maar de contouren van een alternatief beginnen zich af te tekenen. Dit is voor de rechtspraktijk relevant, om een inschatting te kunnen maken van de huidige mogelijkheden en risico’s, alsook te kunnen anticiperen op de vanaf eind 2019 te verwachten veranderende regelgeving. Verder komen tijdens deze interessante cursus de overige relevante fiscale en civiele aspecten van flexibele contracten (waaronder die met betrekking tot zzp’ers) uitgebreid aan de orde.

 

 

 

2 juli 2019 - (10.00 – 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

12 november 2019 - (10.00 – 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten cartoon

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
NBA 5 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Twee docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg. Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Gerrard Boot Prof. mr. G.C. Boot
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
– raadsheer gerechtshof Amsterdam
Prof. mr. G.C. Boot is sinds mei 2011 hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
In zijn oratie ‘Zzp’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ besprak hij de huidige rechtspositie van zzp’ers.
Peter Hoogstraten  Drs. P.W.H. Hoogstraten
– fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.00  uur De arbeidsrechtelijke invalshoek
Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.00 uur Ontslagbescherming

12.00 – 12.45 uur Recht op doorbetaling van loon (al dan niet in combinatie met ontslag)
Aansprakelijkheid voor arbeidsomstandigheden en ongevallen (met speciale aandacht voor recente rechtspraak)
Aansprakelijkheid voor fouten
Prof. mr. G.C. Boot

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 14.00 uur Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond

14.00 – 15.00 uur Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
– Echte dienstbetrekking(en)
– Fictieve dienstbetrekking(en)

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.45 uur Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten

15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling

16.15 – 16.30 uur HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

Koninklijke_NBA_5-PE-uur_HR6cm_2015

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone