Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht

Tijdens de cursus zal op een diepgravende wijze ingegaan worden op drie soorten flexibele arbeidsrelaties:

– de uitzendovereenkomst
– de detacheringsovereenkomst
– de payrollovereenkomst

Deze drie soorten overeenkomsten kenmerken zich door de zogenaamde driehoeksverhoudingen.
Hoe verhouden opdrachtgever, uitzend/payrollorganisatie en werknemer zich tot elkaar? Wie draagt welke verantwoordelijkheid en tot wie dient de werknemer zich te wenden? Welke wetten zijn van toepassing op deze relaties en hoe verhoudt zich dat tot de reguliere arbeidsrelatie met twee partijen (werkgever en werknemer)?
Op deze en andere vragen zal tijdens de cursus een antwoord worden gegeven. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de (wets)geschiedenis en recente uitspraken.

19 november 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel te Breukelen

Inschrijven

 

iStock_000004965376Small

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
NBA 4 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uitzenden, detachering en payrolling, heeft hij inzicht hoe deze relaties te duiden en is hij op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van driehoeksrelaties. De cursist is na afloop van deze cursus is staat complexe rechtsvragen betreffende arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen te analyseren en te beantwoorden.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

DOOR WIE

 foto zonder hoofd  Mr. M. Poort
– Senior legal counsel bij Randstad Groep Nederland

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur De uitzendovereenkomst
– systematiek en kwalificatie van de driehoeksverhouding
– vergelijking met de reguliere (tweepartijen) arbeidsverhouding
– toepasselijke wet- en regelgeving en CAO: driekwartdwingend recht, Waadi en Uitzendrichtlijn
– uitzendonderneming: registratieplicht, certificering (NEN), ABU/NBBU
– uitzendkracht: loonverhoudingsvoorschrift, voorzieningen, arbeidsongeschiktheid
– opdrachtgever (inlener): leiding & toezicht, werkgeverschap, inlenersaansprakelijkheid (wetsvoorstel aanpak schijnconstructies)
– flexibiliteit en rechtspositie

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.30 uur Vervolg uitzendovereenkomst
– opvolgend werkgeverschap
– ontslag(bescherming)

15.30 – 16.00 uur Detacheringsovereenkomst
– kwalificatie
– verschillen met uitzendovereenkomst
– ontslag(bescherming)

16.00 – 17.15 uur Payrollovereenkomst
– systematiek en kwalificatie: wie is de werkgever?
– toepasselijke CAO en arbeidsvoorwaardenregeling
– ziekte en re-integratie
– overgang van onderneming
– ontslag(bescherming)

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone