De WNRA: omscholing voor overheidsinstanties in twee dagen

Er gaat heel veel veranderen voor de ambtenaar in januari 2020, en dus voor de juridische advisering over de ambtenaar: ze vallen vanaf die datum onder het civiele arbeidsrecht. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden en ervoor zorg te dragen dat u tijdig anders leert denken en redeneren hebben onze docenten voor u een interactieve, tweedaagse cursus opgemaakt. Tijdens deze twee dagen komen alle belangrijke aspecten aan bod! Na het volgen van deze cursus bent u zekerder van uw zaak in het contact met arbeidsrechtadvocaten.

 

 

Dag 1
14 maart 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

9 april 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

16 mei 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

Dag 2
26 maart 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

18 april 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

27 mei 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

 

Inschrijven


 

PUNTEN
12 NOvA PO-punten (6 NOvA PO-punten per dag)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Het ‘omscholen’ van juridische medewerkers van gemeenten en provincies zodat zij vanaf januari 2020 kunnen handelen en reageren conform de regels van het arbeidsrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is juristen en P&O-adviseurs van rijks- en lagere overheden en andere publieksrechtelijke werkgevers

DOOR WIE

  mr. A.C. Siemons
– Advocaat en partner bij Wieringa Advocaten te Amsterdam
– Rechter-plaatsvervanger te Rotterdam
Gespecialiseerd in het arbeids- en het ambtenarenrecht
 mw. mr. W.D. Kootstra
– Advocaat bij Wieringa Advocaten te Amsterdam; trainer en coach
Gespecialiseerd in het arbeids- en het ambtenarenrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA CURSUSDAG 1

09.00 – 09.30  Ontvangst, kennismaking en intekening

09.30 – 11.00  Inleiding: kernverschillen ambtenaren-/arbeidsrecht, overeenkomst/aanstelling
Aangaan arbeidsovereenkomst, ketenregeling
– wat is een overeenkomst, hoe komt die tot stand en hoe wordt de inhoud bepaald?
– kort overzicht van de geschiedenis van het arbeidsrecht, uitleg duale ontslagstelsel.
Uitgangspunt van de ongelijkheidscompensatie

11.00 – 11.15  Pauze

11.15 – 12.45  Einde arbeidsovereenkomst: ontslagprocedures en –gronden
– de wettelijke ontslaggronden en hun eisen
– aanvraag ontslagvergunning bij het UWV
– ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
– hoger beroep bij kantonrechter of Gerechtshof

12.45 – 13.45  Lunch

13.45 – 15.15  Einde arbeidsovereenkomst (vervolg): vergoedingen en ontslagverboden
– de transitievergoeding, de vier vormen van billijke vergoeding, gronden voor de toekenning van de vergoeding
– ontslagverboden en hun invloed op de procedures

15.15 – 15.30  Pauze

15.30 – 17.00  Ziekte en aansprakelijkheid
– werkgeversaansprakelijkheid: hoe verschilt deze in civiele arbeidsverhoudingen?

17.00  Afsluiting

PROGRAMMA CURSUSDAG 2

09.00 – 09.30  Ontvangst, kennismaking en intekening

09.30 – 11.00  Procesrecht – relatie met dossieropbouw
– de regels van de ontslagaanvraag bij het UWV
– de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter: waar kijkt de kantonrechter naar?

11.00 – 11.15  Pauze

11.15 – 12.45  Procesrecht (vervolg)
– het hoger beroep bij afwijzing van een ontslagvergunning of bij afwijzing van het ontbindingsverzoek
– bijzonderheden van het civiele proces: bewijspositie, informanten en getuigen, relatieve competentie van de kantonrechter

12.45 – 13.45  Lunch

13.45 – 15.15  Ontslag op staande voet
– gronden van ontslag op staande voet
– de ontslagaanzegging – eisen en tips
– de procedure tot wedertewerkstelling/vernietiging/ontbinding voor zover vereist

15.15 – 15.30  Pauze

15.30 – 17.00  Praktijksituaties/rechtspraak
– veel voorkomende problemen
– de “combinatiegrond”
– waar op te letten als de werknemer een procedure begint

17.00  Afsluiting

PRIJS

€ 1.080,- excl. BTW. Deze prijs geldt voor het volgen van beide dagen! De cursusdagen zijn niet afzonderlijk te volgen!!! Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan: € 972,- excl. BTW.

ANNULERING

Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren NIET mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone