Cursus Datum Plaatsnaam Erkenning

Ontslagrecht Actueel

23 september 2019 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Privacy op de werkvloer

24 september 2019 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO-NBA Inschrijven

Dossieropbouw bij disfunctioneren

24 september 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

26 september 2019 Hoofddorp NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Principles of Dutch Employment Law

1 oktober 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

3 oktober 2019 Zwolle NOvA-MfN Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

3 oktober 2019 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

10 oktober 2019 Rotterdam NOvA-NBA Inschrijven

Ontslagrecht Actueel

30 oktober 2019 Zwolle NOvA Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

31 oktober 2019 Roermond NOvA-NBA Inschrijven

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

4 november 2019 Hoofddorp NOvA-MfN Inschrijven

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

4 november 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

5 november 2019 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

De WNRA: omscholing voor overheidsinstanties in twee dagen
Cursusdag 1

6 november 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

11 november 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

12 november 2019 Nieuwegein NOvA-NBA Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten nu en straks (onder de WAB); waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

12 november 2019 Rotterdam NOvA-NBA Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 1

12 november 2019 Nieuwegein NOvA, MfN, AbSg, Hobéon SKO Inschrijven

Onderwijs en Arbeidsrecht

14 november 2019 Utrecht NOvA Inschrijven

Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht

18 november 2019 Hoofddorp NOvA-NBA Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

19 november 2019 Den Bosch NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

De WNRA: omscholing voor overheidsinstanties in twee dagen
Cursusdag 2

19 november 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Masterclass Procederen in arbeidszaken

25 november 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Masterclass CAO-recht

25 november 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Basiscursus Arbeidsrecht: het ABC van het arbeidsrecht

26 november 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Privacy op de werkvloer

26 november 2019 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO-NBA Inschrijven

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

26 november 2019 Hoofddorp NOvA-MfN Inschrijven

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse
Cursusdag 1

27 november 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

27 november 2019 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

28 november 2019 Groningen NOvA-NBA Inschrijven

Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

28 november 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

28 november 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

2 december 2019 Rotterdam MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 2

2 december 2019 Nieuwegein NOvA, MfN, AbSg, Hobéon SKO Inschrijven

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse
Cursusdag 2

3 december 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

3 december 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder

4 december 2019 Hoofddorp NOvA-NBA Inschrijven

Arbeidsconflicten en ziekte

10 december 2019 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

10 december 2019 Hoofddorp NOvA-NBA Inschrijven

Wintercourse Arbeidsrecht
Cursusdag 1

12 december 2019 Maastricht NOvA Inschrijven

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

12 december 2019 Nieuwegein NOvA-MfN Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 3

12 december 2019 Nieuwegein NOvA, MfN, AbSg, Hobéon SKO Inschrijven

Wintercourse Arbeidsrecht
Cursusdag 2

13 december 2019 Maastricht NOvA Inschrijven

Ontslagrecht Actueel

16 december 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

17 december 2019 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

17 december 2019 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

18 december 2019 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

19 december 2019 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

3 maart 2020 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

10 maart 2020 Rotterdam NOvA-MfN Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

19 maart 2020 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

26 maart 2020 Breukelen MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

31 maart 2020 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

2 april 2020 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder

16 april 2020 Rotterdam NOvA-NBA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

14 mei 2020 Den Bosch NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

28 mei 2020 Zwolle NOvA Inschrijven

Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

4 juni 2020 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

8 juni 2020 Zwolle NOvA-MfN Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

9 juni 2020 Den Bosch NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder

22 juni 2020 Den Bosch NOvA-NBA Inschrijven

Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

23 juni 2020 Rotterdam NOvA Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

1 september 2020 Den Bosch NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

8 september 2020 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

24 september 2020 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

29 oktober 2020 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

3 november 2020 Hoofddorp NOvA-MfN Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

10 november 2020 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

1 december 2020 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

3 december 2020 Rotterdam NOvA Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder

8 december 2020 Hoofddorp NOvA-NBA Inschrijven

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

8 december 2020 Rotterdam MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

14 december 2020 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

17 december 2020 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

17 december 2020 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven