Cursus Datum Plaatsnaam Erkenning

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

6 september 2018 Den Bosch NOvA Inschrijven

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk
Cursusdag 1

6 september 2018 Noordwijk NOvA Inschrijven

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk
Cursusdag 2

7 september 2018 Noordwijk NOvA Inschrijven

Dossieropbouw bij disfunctioneren

11 september 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

11 september 2018 Zwolle NOvA-MfN Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

13 september 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

18 september 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

20 september 2018 Zwolle MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Privacy op de werkvloer

20 september 2018 Den Bosch NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

25 september 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

27 september 2018 Den Bosch NOvA Inschrijven

Verdieping Wet Werk en Zekerheid: de gevolgen voor disciplinaire maatregelen en ontslag

1 oktober 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

4 oktober 2018 Zwolle NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 1

9 oktober 2018 Rotterdam NOvA, AbSg, MfN, Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

9 oktober 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Masterclass CAO-recht

9 oktober 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

30 oktober 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsrecht met een goede afdronk
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

Cursusdag 1

1 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

1 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 2

1 november 2018 Rotterdam NOvA, AbSg, MfN, Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsrecht met een goede afdronk
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

Cursusdag 2

2 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

6 november 2018 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

8 november 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

12 november 2018 Hoofddorp NOvA-MfN Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

13 november 2018 Zwolle NOvA-NBA Inschrijven

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse
Cursusdag 1

13 november 2018 Breukelen NOvA Inschrijven

Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

13 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Jurisprudentie ontslagrecht

15 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Onderwijs en Arbeidsrecht

15 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

19 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 3

20 november 2018 Rotterdam NOvA, AbSg, MfN, Hobéon SKO Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

20 november 2018 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass Procederen in arbeidszaken

21 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht

22 november 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

26 november 2018 Roermond NOvA Inschrijven

Privacy op de werkvloer

26 november 2018 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

27 november 2018 Den Bosch NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass CAO-recht

28 november 2018 Zwolle NOvA Inschrijven

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

29 november 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

29 november 2018 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Basiscursus Arbeidsrecht: het ABC van het arbeidsrecht

3 december 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse
Cursusdag 2

3 december 2018 Breukelen NOvA Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

4 december 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

4 december 2018 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder

6 december 2018 Hoofddorp NOvA-NBA Inschrijven

Arbeidsconflicten en ziekte

6 december 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsjuridisch Congres 2018

7 december 2018 Nieuwegein NOvA-MfN-Hobéon Inschrijven

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

7 december 2018 Rotterdam MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

10 december 2018 Groningen NOvA Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

11 december 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

11 december 2018 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

13 december 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

17 december 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

18 december 2018 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

18 december 2018 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven