Cursus Datum Plaatsnaam Erkenning

Zieke werknemer
Cursusdag 2

25 september 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

27 september 2018 Den Bosch NOvA Inschrijven

Verdieping Wet Werk en Zekerheid

1 oktober 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

4 oktober 2018 Zwolle NOvA Inschrijven

Masterclass CAO-recht

9 oktober 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 1

9 oktober 2018 Rotterdam NOvA, AbSg, MfN, Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

9 oktober 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

30 oktober 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsrecht met een goede afdronk
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

Cursusdag 1

1 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 2

1 november 2018 Rotterdam NOvA, AbSg, MfN, Hobéon SKO Inschrijven

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

1 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Arbeidsrecht met een goede afdronk
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

Cursusdag 2

2 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

6 november 2018 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

8 november 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

12 november 2018 Hoofddorp NOvA-MfN Inschrijven

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse
Cursusdag 1

13 november 2018 Breukelen NOvA Inschrijven

Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

13 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

13 november 2018 Zwolle NOvA-NBA Inschrijven

Onderwijs en Arbeidsrecht

15 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Jurisprudentie ontslagrecht

15 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

19 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

20 november 2018 Zwolle NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector
Cursusdag 3

20 november 2018 Rotterdam NOvA, AbSg, MfN, Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass Procederen in arbeidszaken

21 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht

22 november 2018 Nieuwegein NOvA Inschrijven

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

22 november 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Privacy op de werkvloer

26 november 2018 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

26 november 2018 Roermond NOvA Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

27 november 2018 Den Bosch NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass CAO-recht

28 november 2018 Zwolle NOvA Inschrijven

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

29 november 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 1

29 november 2018 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Basiscursus Arbeidsrecht: het ABC van het arbeidsrecht

3 december 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse
Cursusdag 2

3 december 2018 Breukelen NOvA Inschrijven

Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

4 december 2018 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

4 december 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Dossieropbouw bij disfunctioneren

4 december 2018 Zwolle NOvA Inschrijven

Rechtspositie van de statutair bestuurder

6 december 2018 Hoofddorp NOvA-NBA Inschrijven

Arbeidsconflicten en ziekte

6 december 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Arbeidsjuridisch Congres 2018

7 december 2018 Nieuwegein NOvA-MfN-Hobéon Inschrijven

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

7 december 2018 Rotterdam MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

10 december 2018 Groningen NOvA Inschrijven

Actualiteiten arbeidsrecht bediscussieerd; voor- en najaarscursus
Cursusdag 2

11 december 2018 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Zieke werknemer
Cursusdag 2

11 december 2018 Nieuwegein NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

13 december 2018 Rotterdam NOvA Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

17 december 2018 Hoofddorp NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

18 december 2018 Rotterdam NOvA-MfN-Hobéon SKO Inschrijven

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

18 december 2018 Rotterdam NOvA-MfN-AbSg-Hobéon SKO Inschrijven

Principles of Dutch Employment Law

14 februari 2019 Hoofddorp NOvA Inschrijven

Dossieropbouw bij disfunctioneren

16 april 2019 Nieuwegein NOvA Inschrijven

Dossieropbouw bij disfunctioneren

24 september 2019 Rotterdam NOvA Inschrijven