Conflictmanagement voor bedrijfsartsen

By 10 oktober 2019Ziekte

De NVAB richtlijn ‘conflicten in de werksituatie’ van 1 juli 2019 beschrijft de interventies van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie. De richtlijn is een aanvulling op de STECR werkwijzer arbeidsconflicten. Van de bedrijfsarts wordt onder andere verwacht dat deze een inschatting kan maken van de inhoud en de escalatiefase van een conflictsituatie en dat aangegeven kan worden wat de conflicthanteringsstijl van de betrokken partijen is. Om dat te kunnen doen is ook inzicht en kennis van de eigen conflicthanteringsstijl, het maken van een conflictdiagnose en de diverse interventiemogelijkheden van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie van belang. Er wordt aandacht besteed aan de verbale en non-verbale communicatie van conflicten. Ook is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

7 juli 2022 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

29 november 2022 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
AbSg 4 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus kan de deelnemer een conflictdiagnose maken op inhoud, escalatiefase en gehanteerde stijl van conflicthantering. Tevens kan de deelnemer zijn eigen conflicthanteringsstijl benoemen en heeft de deelnemer ervaringen uitgewisseld met professionals/vakgenoten over de interventiemogelijkheden bij een conflict in de werksituatie conform de richtlijnen.

VOOR WIE
De doelgroep is bedrijfsartsen die zich willen verdiepen in de handelwijze van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie.

DOOR WIE

Mw. mr. H. Groen
– mediator bij MediationPoint
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur   Ontvangst met sandwiches en registratie

13.00 – 15.00 uur   Conflict in de werksituatie
– soort conflicten
– voorspellers conflicten
– escalatieladder
– conflictstijl

Eigen conflictstijl
– Thomas Kilmann test

Conflictdiagnose
– model conflictdiagnose

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.15 uur   Richtlijnen ‘Conflicten in de werksituatie’
– mogelijke interventies bedrijfsarts op basis van richtlijnen

Praktijk conflict in de werksituatie
– casuïstiek bedrijfsarts conflict in werksituatie: eigen inbreng mogelijk
– op basis van welke verbale en non-verbale uitingen doe je welke interventie
– succesfactoren, knelpunten en aandachtspunten bij interventie

17.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone