Category

Reorganisatie en flexwerken

Een bredere blik op reorganiseren, fusies en overnames

By | Reorganisatie en flexwerken | No Comments

Aanvullend op onze theoretische tweedaagse cursus Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames hebben wij een cursus opgezet die de praktische kant van deze materie aan de orde stelt!

 

Dag 1: Een bredere blik op reorganisaties

Hoe zorg je ervoor dat je realiseert wat je met de reorganisatie voor ogen hebt, dat je iedereen mee krijgt. Een reorganisatie begint met een helder beeld van waar je heen wilt. Een duidelijke visie en een goede communicatie is onmisbaar voor een succesvolle verandering. We bewandelen de driehoek van organisatiekunde, HR en het juridisch perspectief. Gaandeweg de dag gaan we deze 3 met elkaar integreren. We zoomen in op de noodzaak voor verandering, de verschillende krachtenvelden waar je mee te maken krijgt, op weerstand en vertrouwen. Vanuit het totaalplaatje gaan we over naar de praktische kant en de communicatie. Wat ontstaat is een helder stappenplan voor het realiseren van een succesvolle reorganisatie.

2daagse training een bredere blik op reorganiseren fusies

We benaderen organisatieveranderingen vanuit een systemisch en holistisch perspectief. Iedere organisatie is een systeem, met eigen wetten en regels, cultuur en patronen. Ieder systeem opereert vanuit een groter systeem. Wil je dit systeem veranderen dan heeft dit effect op een ieder in het systeem. We gaan aan de slag met “wat speelt hier nu werkelijk zichtbaar en onzichtbaar, bewust en onbewust. Door rekening te houden met de krachtenvelden in het systeem zal een reorganisatie veel makkelijker gerealiseerd kunnen worden.

 

 

 

 

Dag 2: Een bredere blik op fusies en overnames

Het doorvoeren van een fusie of overname heeft impact op beide organisaties en moet juridisch goed geregeld worden. De belangrijkste fase begint op het moment dat de fusie of overname een feit is.  Hoe maak je van twee organisaties één organisatie. Hoe zorg je ervoor dat er geen wij tegen zij ontstaat. Hoe ga je om met de cultuurverschillen. Of een fusie of overname slaagt, valt en staat met een geslaagde integratie.

Bij fusies en overnames worden 2 organisaties met elkaar vermengd. Vanuit systemisch perspectief gaan we bekijken wat het effect is indien 2 systemen samengaan en waar dus rekening mee gehouden moet worden, als je bedrijven gaat fuseren of een overname wenst te realiseren.

Zijn de beide partijen gelijkwaardig of gaat een kleine onderneming op in een grote onderneming. Heeft de een meer kapitaal dan de ander of juist een mooie klantenportefeuille of productenportfolio. Wil de grotere onderneming graag een kleine innovatieve onderneming overnemen om daarmee haar kansen op de markt veilig te stellen. En hoe zit het als alleen een afdeling van een onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming. Aan de hand van uiteenlopende praktijksituaties benaderen we de verschillende dynamieken die bij een fusie of overname komen kijken. We bewandelen de driehoek van organisatiekunde, HR en het juridisch perspectief zowel vanuit de afzonderlijke ondernemingen als vanuit de gefuseerde/samengevoegde onderneming. Vanuit het totaalplaatje gaan we over naar de praktische kant en de communicatie. Wat ontstaat is een helder beeld van de vereisten voor het realiseren van een succesvolle integratie na fusie/overname.

Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen.

 

Dag 1
29 maart 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

27 oktober 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

Dag 2
14 april 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 november 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

 

Inschrijven

 

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– interessant dat het breder gaat dan alleen het juridische kader
– goed opgezet, praktisch, leuk op elkaar  ingesteld
– interessante, brede cursus, niet te juridisch. Prima te volgen voor HR specialisten. Beide trainers hebben veel kennis en brengen de informatie goed/interessant over
– verrijking naast alle juridische cursussen, aanbeveling voor cursisten
– boeiend, leerzaam, theorie en praktijk over reorganiseren in breder perspectief. Ik raad de cursus zeker aan voor HR managers en juristen/bedrijfsadvocaten

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten per dag
MfN 6 punten, cat. 2 per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze eerste dag  heb je geleerd:

 • hoe je een reorganisatie aan moet vliegen
 • welke krachtenvelden er bij een reorganisatie ontstaan
 • hoe je een heldere visie formuleert en uitdraagt
 • wat een verandering doet met de mensen in de organisatie, hoe weerstand ontstaat en hoe je dit kunt voorkomen
 • hoe te communiceren om iedereen mee te krijgen, zowel de medewerkers, OR, aandeelhouders, vakbonden en het UWV
 • hoe je het juridisch speelveld vanaf het begin inzet om problemen achteraf te voorkomen
 • een helder stappenplan en tools voor een succesvolle realisatie van de gewenste verandering

Aan het einde van deze tweede dag heb je geleerd:

 • welke krachtenvelden er bij een fusie/overname ontstaan.
 • hoe je deze krachtenvelden kunt integreren
 • wat een fusie/overname doet met de mensen in de organisatie
 • hoe te communiceren om iedereen mee te krijgen, zowel de medewerkers, OR, aandeelhouders, klanten en relaties
 • hoe je het cultuuraspect vanaf het begin inzet om problemen achteraf te voorkomen
 • wen helder stappenplan en tools voor een succesvolle realisatie van de gewenste integratie

Leren doe je door te ervaren. We inventariseren voorafgaand aan de beide dagen wat jullie leervragen zijn. Deze integreren we in de cursus. We wisselen theorie af met oefeningen en praktische tips & tools, zodat de theorie ook echt beklijft en je in de praktijk direct met de verworven kennis en vaardigheden aan de slag kan.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, HR, directieteams en managementteams, (arbeidsrecht-) adviseurs en facilitators.

Als advocaat/jurist leer je reorganisaties en fusies en overnames vanuit een breder (organisatie) perspectief te bekijken. Door deze cursus wordt het juridisch kader onderdeel van het grotere geheel, waardoor je nog veel beter kunt inspelen op de wensen van je klant.

Als directie, HR en/of managementteam leer je alle facetten kennen die bij reorganisaties en fusies en overnames komen kijken. Door vanaf het begin alle facetten te kennen in het proces zul je bij aanvang van de reorganisatie of fusie/overname

DOOR WIE

  Mw. M. Mellema
– organisatieadviseur, trainer en arbeidsrechtadvocaat bij The Conflict Factor
   Mw. H. de Graaf
– organisatieadviseur, trainer en HR-director bij Countess Consultancy

Programma dag 1: Een bredere blik op reorganisaties

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, welkom en registratie

09.30 – 11.00 uur   Organisatiekunde
– noodzaak
– het krachtenveld, met welke systemen hebben we te maken
– vereisten voor een heldere visie en strategie
– de bestaande en gewenste situatie

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.30 uur   HRM: cultuur en de individuele medewerker
– het krachtenveld van onderliggende patronen, gedrag, cultuur
– hoe ga je om met weerstand en angst en hoe creëer je vertrouwen en veiligheid
– helder hebben wat behouden moet blijven en waarvan afscheid genomen wordt
– trauma’s in organisaties
– goed afscheid nemen
– het belang van timing

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 15.00 uur   De juridische integratie
– het juridisch speelveld: van huidige situatie naar gewenste situatie
– analyse van de organisatie, functiehuis en medewerkers
– afspiegelen en uitzonderingen
– het reorganisatieplan en sociaal plan
– de praktische kant van medezeggenschap: de OR en de vakbonden

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.00 uur   De uitvoering
– het belang van communicatie bij reorganisaties
– stappenplan
– communicatieplan
– ontslagbrieven en vaststellingsovereenkomst
– tools, tips & tricks

17.00 uur   Afsluiting
Programma dag 2: Een bredere blik op fusies en overnames

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, welkom en registratie

09.30 – 11.00 uur   Organisatiekunde
– de reden voor een fusie/overname; waarom samen verder?
– het krachtenveld, met welke systemen hebben we te maken?
– ranking: wie is de leidende partij en welke consequentie heeft dat?
– van 2 systemen naar 1 (nieuw) systeem: besluitvormingsprocessen
– bepalen nieuwe missie, visie, strategie, identiteit
– het belang van de historie

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.30 uur   HRM: cultuur en de individuele medewerker
– het krachtenveld van onderliggende patronen, gedrag, cultuur
– de fase van overgang, van oud naar nieuw
– wij tegen zij: hoe ga je met weerstand en angst om en hoe creëer je vertrouwen en veiligheid
– hoe behouden we het goede en waar nemen we afscheid van
– eren van de oorsprong van de organisatie
– het belang van timing

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 15.00 uur   De integratie
– analyse van de organisaties, functiehuizen, medewerkers: dubbele functies/ onnodige functies, etc.
– de analyse van cultuur
– de analyse van werkprocessen
– van huidige situatie naar gewenste situatie
– de integratie van medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.00 uur   De uitvoering
– het belang van communicatie bij fusies en overnames, waar let je op?
– stappenplan
– tools, tips & tricks        

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs.

Liever een in-company cursus, waarbij de onderwerpen speciaal worden toegespitst op jouw organisatie, op beide onderwerpen of één van de onderwerpen, vraag dan een offerte aan.

ANNULERING

U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.

Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Uw plaats mag altijd door een vervang(st)er worden ingenomen.

ORDE_PO_5

 

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse

By | Reorganisatie en flexwerken | No Comments

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond, waaronder het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest, en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:
– de gevolgen van de Corona-maatregelen (NOW 1.0, NOW 2.0 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten;
– de criteria en procedure die bij een collectief ontslag in acht moeten worden genomen;
– versobering van arbeidsvoorwaarden als alternatief voor ontslag;
– aftoppingsregelingen in sociale plannen;
– diverse vergoedingen;
– de op 20 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerde Uitvoeringsregels die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en de eveneens op 20 augustus 2020 gepubliceerde Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen;
– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers uitvoert.

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag. Deze dag staat geheel in het teken van de wetgeving rond overgang van onderneming. Aan de hand van rechtspraak van de Europese en de Nederlandse rechter zal achtereenvolgens worden behandeld wanneer sprake is van een overgang van onderneming, welke welknemers (van rechtswege) overgaan en welke arbeidsvoorwaarden voor overgang vatbaar zijn. Ook zal uitgebreid worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en op wetgevingsgebied omtrent overgang van onderneming en faillissement en het spanningsveld dat daarbij ontstaat tussen enerzijds de bescherming van werknemers en anderzijds het kunnen doorstarten van een insolvente onderneming aan de andere kant.

Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen. De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk.

 

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

 

Bullying on the job meeting

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is uw kennis weer volledig up to date. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Van der Ham  Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten te Amsterdam
patrickdelooff  Mr. P.J. de Looff
– advocaat en partner bij Crux Legal te Utrecht
 Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV te Den Haag
 Loe Sprengers  Mr. dr. L.C.J. Sprengers
– advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.45 uur   Actualiteiten UWV-procedure
 de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat zijn de wijzigingen per 1 september 2020?
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en 2.0)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?

– belangrijke aspecten en opletpunten rondom afspiegeling:
Entiteit waarover wordt afgespiegeld: onderneming/bedrijfsvestiging/de gemeente waar arbeidsplaatsen vervallen
Uitwisselbare functies
> de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie
> vervallen oude functie en creëren nieuwe functie
Duur dienstverband
Peildatum
Rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties

– belangrijke aspecten en opletpunten rondom herplaatsing:
Start herplaatsingsinspanningen
Redelijke termijn voor herplaatsing
Rol werkgever en werknemer bij herplaatsing
Het herplaatsingsgesprek
Reikwijdte herplaatsing
Norm bij herplaatsing sinds het Shell-arrest van 18 januari 2019
Mr. J. Meijer 

11.45 – 12.00 uur   Pauze

12.00– 13.00 uur   Versobering van arbeidsvoorwaarden
het loonoffer: hoe te beoordelen?
– eenzijdige versobering van arbeidsvoorwaarden: zes technieken
>  sociale plannen en aftoppingsregelingen
> de rol van de opzegverboden bij reorganisatie (in het bijzonder ziekte)
Mr. D.J. Buijs 

13.00 – 14.00 uur   Lunch

14.00 – 16.15 uur (incl. een kwartier pauze van 15.00 – 15.15 uur)   Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. dr. L.C.J. Sprengers

16.15 uur   Afsluiting

Cursusdag 2
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur   Voortraject overname
– van intentieverklaring tot integratie
– de positie van de intentieverklaring in de medezeggenschap
– rol en belang van due diligence
– overnamemethoden en hun relevantie voor werknemers
– informatieverplichtingen aan werknemers bij overname
– voorbereiding medezeggenschap door werknemers

10.45 – 11.00 uur   Pauze

11.00 – 12.15 uur   Inspraak van werknemers bij bedrijfsovername: rol vakbond en OR
– SER-fusiegedragsregels en rol van de vakbond
– de praktijk: het samenspel tussen vakbond, OR en bestuurder
– de gevolgen van de Corona-maatregelen (Now 1, Now 2 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten
– inschakelingsmoment OR
– de adviesaanvraag aan de OR
– wat te doen bij geen OR?
– de geheimhoudingsplicht
– het uitvoeringsbesluit
– gefaseerde besluitvorming
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
– afsluiten sociaal plan/integration policy
– grensoverschrijdende aspecten
Mr. drs. R.J. van der Ham

12.15 – 13.15 uur   Lunch

13.15 – 14.30 uur   Overgang van onderneming
– achtergrond en juridisch kader
– wanneer ‘overgang van onderneming’?
– identiteitsbehoud en overgang
– verschil tussen arbeidsintensieve en kapitaalintensieve sector
– functionele band tussen personeel en overgegane (deel) van de onderneming
– overgang bij faillissement en pre-pack
– wetsontwerp overgang van onderneming in faillissement

14.30 – 14.45 uur   Pauze

14.45 – 16.15 uur   Gevolgen van overgang voor werknemers en arbeidsvoorwaarden, ontslag
– welke werknemers gaan over?
– concern-werkgeverschap
– welke arbeidsvoorwaarden gaan over?
– problematiek overgang van cao
– overgang medezeggenschap
– informeren personeel
– ontslag en ETO-redenen
Mr. P.J. de Looff

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs bedraagt dan € 890,- exclusief BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_5

 

 

Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

By | Capita Selecta, Reorganisatie en flexwerken | No Comments

Payrolling, uitzending, oproepovereenkomst … niets is wat het lijkt! Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Ook is er uitvoerig aandacht voor andere vormen van flexibele arbeid, zoals payrolling, uitzending en interne flex (oproep en bepaalde tijd). Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Drie docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg.

 

 

 

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Prof. mr. G.C. Boot
– raadsheer Gerechtshof Amsterdam
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
Peter Hoogstraten  Drs. P.W.H. Hoogstraten
– fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.00 uur
ZZP: de arbeidsrechtelijke invalshoek
Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.00 uur
Payrolling, uitzending en contracting voor en na de WAB: recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving bij deze driehoeksrelaties. Tips en tricks en juridische knelpunten bij deze arbeidsverhoudingen – zoals WAS en WAADI – komen uitdrukkelijk aan bod.

12.00 – 12.45 uur
Oproepovereenkomst en ketenregeling. De WAB wijzigt de spelregels rondom oproepovereenkomsten ingrijpend. Daarnaast blijft Europa de ketenregeling domineren. Recente rechtspraak van de Hoge Raad en HvJ EU, alsmede de recentelijk aangenomen Informatierichtlijn (relevant voor flexwerkers) en uiteraard de WAB zullen bij de bespreking van de rechtspositie van de oproepkracht en tijdelijke werknemer aan bod komen.
Prof. mr. G.C. Boot/Prof. mr. dr. A.R. Houweling*

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 14.00 uur   Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond

14.00 – 15.00 uur   Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
– Echte dienstbetrekking(en)
– Fictieve dienstbetrekking(en)

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 15.45 uur   Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten

15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling

16.15 – 16.30 uur   HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)

16.30 uur   Afsluiting
* Wisselend per locatie

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5