Category

Masterclasses

Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:
– de heer mr. D.J. Buijs
– de heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
– de heer mr. J. Meijer
– de heer prof. mr. S.F. Sagel
– de heer dr. B. Sorgdrager

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

 

 

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Keulaerds Max Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– landelijk manager Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV WERKbedrijf
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Stefan Sagel Prof. mr. S.F. Sagel
– advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De digitale versie van de syllabus wordt u ca. één week voorafgaand aan de cursusdatum toegezonden.

Woensdag 10 juni
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1, 3 lesuren

13.30 – 14.00 uur   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

14.00 – 17.15 uur (incl. kwartier pauze)
Oordeel bedrijfsarts leidend bij WIA aanvraag: Samenwerking bedrijfsarts en verzekeringsarts tijdens de re-integratie. Bevindingen project in Noord Nederland.
Actualiteit tuchtzaken tegen bedrijfs- en verzekeringsartsen
Actualiteit arbeidsconflicten en ziekte
Actualiteit rondom verslaving
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager

17.15 uur  Borrel op terras Van der Werff

18.00 uur   Diner

Donderdag 11 juni
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

Dag 2, 5 lesuren

10.30 – 11.00 uur   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 12.15 uur   Rechtspraak (in het bijzonder van de HR) van het afgelopen jaar
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.00 uur  Lunch

13.00 – 14.15 uur   Enkele actuele onderwerpen
Mr. D.J. Buijs

14.15 – 14.30 uur   Pauze

14.30 – 17.00 uur    (incl. 5 minuten pauze)   Actualiteiten (rondom) de UWV-ontslagprocedure
– enkele cijfers
– de per 1-1-2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– de aankomende wijziging van de Uitvoeringsregels Ontslag (voorjaar 2020) i.v.m. de inwerkingtreding van de Wnra
– de aankomende Uitvoeringsregels (voorjaar 2020) die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure
– de effecten van het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest op de uitvoeringspraktijk van UWV
– de per 1 april in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
– stand van zaken rondom de Compensatieregeling transitievergoeding voor ‘kleine werkgevers’ bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering/ziekte/overlijden van de werkgever
– recente jurisprudentie op de A-grond en de B-grond. Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
Mr. J. Meijer

17.30 uur   De Marlijn

19.00/19.30 uur   Diner

Vrijdag 12 juni 

Dag 3, 5 lesuren

08.30 – 09.30 uur    Ontbijt

09.30 – 12.15 uur   (incl. 15 minuten pauze)   Recente rechtspraak Hoge Raad
Prof. mr. S.F. Sagel

12.15 – 13.00 uur    Lunch

13.00 – 15.45 uur
Overgang van onderneming
Actualiteiten WAB
Rapport Commissie-Borstlap: geen ver van ons bed show
Mr. M.J.M.T. Keulaerds

15.45 – 16.00 uur    Afsluiting, eventueel klaar maken voor vertrek

17.00 – 18.00 uur   Diner 1 voor gasten die blijven

19.30 uur                Diner 2 voor gasten die blijven

 

 

Vertrek veerboot richting Lauwersoog: 16.30 uur en 19.30 uur

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.275,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
– 1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
– 2 of 3x lunch
– 2 of 3x diner
– Huur fietsen
– Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
– Documentatiemap

U kunt inschrijven voor de woensdag, donderdag en vrijdag of u kunt inschrijven voor de donderdag en de vrijdag! De kaartjes voor de overtocht zijn niet bij de prijs inbegrepen.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten

 

 

Arbeidsrecht met een goede afdronk
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Masterclasses | No Comments

Een bijzondere 2-daagse cursus over uiteenlopende onderwerpen in het arbeidsrecht. Aandacht wordt besteed aan de flexibele kracht en de (opvolger van de) wet DBA, aan het ontslagrecht, aan de zieke werknemer en tot slot aan de UWV-procedure rondom ontslag.

Bij deze cursus hebben wij voor u een bijzondere activiteit: aan het einde van de eerste dag wordt er op locatie voor u een wijnproeverij georganiseerd! Interesse in deze mooie 2-daagse? Schrijf u dan snel in want het aantal plaatsen is beperkt.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Twee dagen vol arbeidsrecht mét WIJNPROEVERIJ
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

 

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van arbeidsrecht.  De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Gerrard Boot prof. mr. G.C. Boot
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer gerechtshof Amsterdam.
Prof. mr. G.C. Boot is sinds mei 2011 hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
In zijn oratie ‘Zzp’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ besprak hij de huidige rechtspositie van zzp’ers.
pauline-burger  mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
 mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer  mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van het UWV

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst, registratie en onderlinge kennismaking

10.00 – 11.30 uur Ontslagrecht: beëindigingswijzen arbeidsovereenkomst en vergoedingen
– opzegging met schriftelijke instemming en de uitzonderingen op het instemmingsvereiste
– beëindigingsovereenkomst
– doorbrekingsmogelijkheden maximale vergoeding
– herroepings- en ontbindingsrecht (14-dagen-termijn)
– transitievergoeding
– vernietiging
– herstel
– hoger beroep
– (verval)termijnen
– verwante vorderingen

11.30– – 11.45 uur Pauze

11.45 – 12.45 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– verschillen ‘bedrijfseconomische reden’ en ‘persoonlijke reden’
– wat te doen bij samenloop van ontslaggronden?
– billijke vergoeding
Mw. mr. E.W. de Groot

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 17.00 uur (inclusief één kwartier pauze)De UWV-procedure:
-actuele cijfers (instroom/tijdigheid) omtrent de A-grond en de B-grond
-de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
-actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
-wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
-hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst?
-belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
-de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
-afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
-inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
-overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
-uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond
Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting

18.15 uur Wijnproeverij en aansluitend diner


Cursusdag 2
08.15 – 09.15 uur Ontbijt

09.15 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur  Arbeidsovereenkomst en flexibele relaties
– definitie arbeidsovereenkomst en Wet DBA

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.30 uur  Tijdelijke contracten, payroll en uitzend
Prof. mr. G.C. Boot

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 16.30 uur   (inclusief één kwartier pauze) De Zieke werknemer
– actuele ontwikkelingen op het terrein van regelgeving betreffende re-integratie:
*de poortwachterstoets
–ontslag van de zieke werknemer, mede gezien de Wwz:
*de werking van het opzegverbod
*de verschillende ontslaggronden: verwijtbaar niet meewerken, arbeidsconflict en disfunctioneren
– Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet)
Mevrouw mr. dr. P.H. Burger

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.295,- exclusief BTW. LET OP! Deze prijs is INCLUSIEF de wijnproeverij, diner, overnachting en het ontbijt.
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 1.036,00 excl. BTW.)

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het Iva hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_11

 

 

Summercourse Arbeidsrecht aan de Vecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er gesproken worden over de zieke werknemer, arbeidsconflicten en de gewijzigde UWV-procedure.

Drie zeer deskundige docenten staan voor u klaar:
• mr. D.J. Buijs
• mr. dr. P.S. Fluit
• mr. J. Meijer

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Mooiweer Dalfsen

Voor de Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk klikt u hier!

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Jan Meijer
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

13.00 – 14.15 uur UWV procedure
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid/aantal procedures bij de rechter) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst en hoe gaat de rechter hiermee om? Enkele praktijkgevallen

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.45 uur Vervolg UWV-procedure
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel:
‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’
– afspiegelen versus de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– Actualiteiten rondom de herplaatsingsplicht
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Ontbinding
– de huidige (en toekomstige) ontbindingsgronden in de rechterlijke praktijk
– actuele ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen

17.30 – 18.00 uur Borrel

18.00 – 19.00 uur Actuele thema’s
– bijzondere contractsvormen
– bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding
– privacy (AVG)
Mr. D.J. Buijs

19.15 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
– de gronden voor opzegging (7:669 lid 3 sub a t/m h)
– opzegging met instemming,
– ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding
– procesrechtelijke aspecten en hoger beroep

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
– vaststellingsovereenkomst
– transitievergoeding, billijke vergoeding en andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.45 uur De zieke werknemer
– ziekte en privacy (AVG)
– de nieuwe second opinion naast het deskundigenoordeel
– actuele WWZ-jurisprudentie over ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag
– actuele jurisprudentie over passende/bedongen arbeid
– de no-rispolis
– verplichtingen bij ERD-schap ZW en WGA

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.30 uur Recente jurisprudentie o.a. over
– re-integratieverplichtingen
– deskundigenoordelen
– sancties door werkgever-loonsancties UWV
Mr. dr. P.S. Fluit

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_10

 

 

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Golden Beach Hotel. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten (bij drie dagen)
NOvA 10 PO-punten (bij dag 2 en dag 3)
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Arnhem
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Zondag Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1, woensdag 8 september 2021
12.30 – 13.15 uur   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

13.15 – 16.30 uur (incl. 1 kwartier pauze)   UWV-ontslagprocedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten rondom de meldingsplicht bij collectief ontslag (WMCO)
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
– bedrijfseconomisch ontslag versus steunmaatregelen (NOW, TVL) voor behoud van werkgelegenheid
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag en het structureel verval van arbeidsplaatsen in deze onzekere tijden door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel
(‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– afspiegelingregels versus rangorderegels
– opletpunten in het geval werknemer al enige tijd ander werk verricht/in het geval de werkgever de stoelendans-methode toepast
– herplaatsing: wat is de norm, de rol van de werkgever en de rol van scholing bij herplaatsing?
– herplaatsingstermijn: start en einde
– de op 1 januari 2021 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering/overlijden (ziekte?) van de werkgever
– vier arresten van de Hoge Raad (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
– overige actuele jurisprudentie  (versus uitspraken van UWV) op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

16.30 – 17.30 uur   Eigen tijd

17.30 uur   Diner

Cursusdag 2, donderdag 9 september 2021
08.30 – 09.30 uur   Ontbijt voor gasten dag 1

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur   Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst
– ontbinding, de gronden, in het bijzonder de i-grond, inclusief verhoogde vergoeding
– deeltijd beëindiging
– ontslag op staande voet, procesrechtelijke risico’s en hoger beroep

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 16.30 uur (incl. kwartier pauze)   Vergoedingen
 transitievergoeding en (motivering) billijke vergoeding (HR uitspraak Blue), i.h.b. de stelplicht/bewijslast
Einde arbeidsovereenkomst met zieke werknemer:
– opzegverbod, benadelingshandeling ZW, wel/geen vaststellingsovereenkomst mogelijk?
– slapend dienstverband en de Xella uitspraak
Mw. mr. E.W. de Groot

16.30 – 17.00 uur   Eigen tijd

17.00 – 18.00 uur   Borrel op terras of in restaurant

18.15 uur   Diner

Cursusdag 3, vrijdag 10 september 2021
08.30 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en registratie

10.00 – 12.45 uur (incl. kwartier pauze)   Toegang tot het arbeidsrecht
– werknemer of zelfstandige? HR 6 november 2020 (gemeente Amsterdam)  en lagere rechtspraak
– volgt de rechter de rechtsvermoedens?
– afwijkingsmogelijkheden/zelfregeling, waaronder HR 4 oktober 2019 (NGK/ds. Gort)
Stand van zaken ‘wijziging arbeidsvoorwaarden’
– wanneer is sprake van een arbeidsvoorwaarde?
– wijziging wegens coronamaatregelen
– wijziging wegens bedrijfseconomische redenen
– wijziging en overgang van onderneming
– aanpassingen bij disfunctioneren
– wijzigingsontslag
Interne codes en disciplinaire maatregel
– grenzen aan ‘regelrecht’ in bedrijf
– relatie met wetgeving
– rol ondernemingsraad
– opleggen van een boete
– schorsing of non-actiefstelling (met of zonder loon)
Prof. mr. dr. W.A. Zondag

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 16.30 uur (incl. kwartier pauze)   De zieke werknemer
– loondoorbetaling bij ziekte
– re-integratie en loonsancties
– arbeidsconflicten
– deskundigenoordelen
Corona en Arbeidsrecht
– coronamaatregelen, loon en quarantaine
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager

16.30 uur   Afsluiting

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.275,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–  1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–  2 of 3x lunch
–  2 of 3x diner
–  onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–  documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

By | Masterclasses | No Comments

Veel zaken waarbij een arbeidsrechtjurist betrokken is, hebben te maken met arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers. De stroom jurisprudentie over deze en aanpalende onderwerpen houdt aan. Ook diverse wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voor de rechtspraktijk van groot belang. Arbeidsrechtjuristen kunnen niet zonder actuele kennis van de rechtspositie van arbeidsongeschikte werknemers.
In deze cursus wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Daarbij wordt ingegaan op de beoordeling van de medische gesteldheid van sollicitanten en werknemers en (de bescherming van) hun privacy. Ook vragen ten aan zien van de verplichting loon door te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid komen aan bod, bijvoorbeeld wanneer een werknemer weigerachtig is aan zijn verplichtingen te voldoen.  Daarnaast zal worden ingegaan op aanspraken een (gedeeltelijke) transitievergoeding in geval van een gedeeltelijke voortzetting van de arbeidsovereenkomst na re-integratie en bij een slapend dienstverband.

In het middaggedeelte wordt uitgebreid ingegaan aan de mogelijkheid tot het opleggen van een loonsanctie door UWV. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden van ontslag van een zieke werknemer: de toepasselijkheid van het opzegverbod, ontslagmogelijkheden gezien het grondenstelsel en de combinatiegrond die sinds 1 januari 2020 van toepassing is. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de gevolgen van deze beëindiging voor aanspraken op grond van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en/of de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De vele vragen die u in de praktijk tegen kunt komen worden in deze cursus van een antwoord voorzien. Tijdens de cursus is er gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen praktijk.

15 november 2022 - (09.30 - 17.00 uur) Let op: 2022 !
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van actuele ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers. De cursist leert tips en tricks met betrekking tot de aanpak van een complex re-integratiedossier. Ook is de cursist na afloop van de cursus bekend met arbeidsrechtelijke positie van de werknemer die meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is
.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht
.

DOOR WIE

pauline-burger  Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
 IMG_18837  Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, raadsheer-plv hof Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur   De loonsanctie
– werkwijzer poortwachter en het voorkomen van loonsancties
– inschakeling van deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.45 uur   Ontslag tegen het einde van de ziekteperiode van 2 jaar
– ontslag en de aanspraak op ZW, WW of WIA, tijdens de eerste 104 weken en de loonsanctie
– toepasselijkheid van het opzegverbod
– ontslaggronden en het verband met arbeidsongeschiktheid en daarmee samenhangende verplichtingen
– de combinatiegrond in geval van ontslag van de zieke werknemer
Mw. mr. dr. P.H. Burger

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur   Beoordeling medische geschiktheid en privacybescherming
– keuring bij aanstelling
– beoordeling ziek/niet ziek
– rol werkgever, werknemer en bedrijfsarts
– ziekteverzuimbegeleiding: informatie en rol van behandelaars
– aspecten van privacy

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.00 uur   Loondoorbetalingsverplichting
– doorbetaling van (variabel) loon tijdens arbeidsongeschiktheid
– wanneer en hoe een loonstop opleggen, gehele of gedeeltelijke loonstop
Re-integratie
– passende / bedongen arbeid
Mevrouw mr. E.W. de Groot

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Masterclass Procederen in arbeidszaken

By | Masterclasses | No Comments

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen… De uitkomst van een arbeidsrechtelijk geschil wordt in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van procederen. Grondige kennis van het arbeidsprocesrecht is daarom voor iedere arbeidsrechtjurist onontbeerlijk. Twee zeer deskundige docenten wijzen u de weg tijdens deze cursus. Aandacht wordt geschonken aan de belangrijkste procedurele aspecten van procederen in het arbeidsrecht: vervaltermijnen, verband houdende vorderingen, bewijs, bijzondere regels voor verzoekschriftprocedures en ten slotte: procederen in hoger beroep.

Veel aandacht zal worden gegeven aan het nieuwe procesrecht onder de WWZ. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de verzoekschriftprocedure ‘nieuwe stijl’, de sancties vernietiging, herstel en billijke vergoeding. Tot slot zal uitgebreid worden ingegaan op de betekenis van het bewijsrecht.

1 december 2021 - (09.30 - 17.00 uur)
Hotel Restaurant Old London te Zeist

 

Inschrijven


Procederen in arbeidszaken

Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis van arbeidsrechtelijke procedures (kort geding, ontbinding, hoger beroep, verzoekschriften en dagvaardingsprocedure) en weet u hoe u deze kennis toe kunt passen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

Naomi Dempsey  Mw. mr. N.T. Dempsey
– cassatieadvocaat bij Houthoff te Amsterdam
 Herman van der Meer  Mr. H.T. van der Meer
– president in het Gerechtshof Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.30 uur   Processtrategie
– praten of procederen?
– bodemprocedure of kort geding? Of provisioneel verzoek?
– voorzieningenrechter of kantonrechter?
– verband houdende vorderingen

10.30 – 11.00 uur   WWZ vervaltermijnen

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 11.45 uur   Vervolg WWZ vervaltermijnen

11.45 – 12.45 uur   Opzeg perikelen
Mw. mr. N. Dempsey

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur  Ontbindingsprocedure via de kantonrechter
– rechtsmacht, absolute en relatieve competentie
– eisen verzoekschrift / verweerschrift
– relatie met voorlopige voorziening
– do’s en don’t’s tijdens de zitting
– bewijslevering (stukken en getuigen; deskundigen) en toepasselijkheid bewijsrecht
– voorwaardelijke ontbinding en opeisbaarheid vergoeding
– tegenverzoeken
– relatie ontbindingsprocedure en andere procedures
– de belangrijkste wijzigingen door invoering KEI

15.15 – 15.30 uur  Pauze

15.30 – 16.00 uur   Hoger beroep
– procesreglement(en)
– grievenstelsel
– devolutieve werking
– bewijslevering in hoger beroep
– sancties in hoger beroep
– welke vorderingen in hoger beroep

16.00 – 16.30 uur    Internationale aspecten
– rechtsmacht
• EEX-verordening
– toepasselijk recht
• Rome I

16.30 – 17.00 uur  Tips & tricks
Mr. H.T. van der Meer

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Wintercourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Masterclasses | No Comments

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de ontwikkelingen in het arbeidsrecht rondom corona en de UWV-ontslagprocedure. De donderdagavond kunt u inrichten naar eigen keuze, even ontspannen in het prachtige centrum van Maastricht of relaxen in het hotel. Vrijdagochtend starten we dan met ‘corona en de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden’ om deze mooie tweedaagse af te sluiten met toegang tot het arbeidsrecht, wijziging arbeidsvoorwaarden en interne codes & disciplinaire maatregel.

Dag 1
9 december 2021 - (11.00 - 17.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

Dag 2
10 december 2021 - (09.30 - 16.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

 

Inschrijven

Schrijf u snel in want de plaatsen bij deze speciale wintercourse zijn beperkt! Ga mee naar een schitterend Maastricht, haal overdag uw kennis op in het prachtige Crowne Plaza Maastricht en geniet ’s avonds van het mooiste kerstdorp van Nederland.

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
  Prof. mr. dr. W.A. Zondag
– hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1, donderdag 9 december 2021

10.30 – 11.00 uur   Ontvangst, kennismaking en registratie

11.00 – 13.00 uur (incl. kwartier pauze)   Coronaontwikkelingen en rechtspraak
wetsvoorstel transparante arbeidsvoorwaarden
– NOW
– vaccineren en QR codes: toegang tot het werk en ontslag
– vakantieperikelen
– corona reorganisaties
– vrijheid van meningsuiting
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

13.00 – 14.00 uur   Lunch

14.00 – 17.15 uur (incl. kwartier pauze)   De UWV-ontslagprocedure
– de gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom nodig om te weten?
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
– Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO).
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan die de werkgever verplichten tot meer re-integratie- of herplaatsingsverplichtingen?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
– belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing.
– vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging: voorwaarden,hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar.
– hoofdlijnen Sociaal Akkoord SER juni 2021 en Sociaal Akkoord 31 mei 2021 tussen ONL voor ondernemers, vakbond AVV en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).
Mr J. Meijer

17.15 – 17.30 uur   Afsluiten cursusdag, klaar maken voor diner

17.30 – 19.00 uur   Diner

19.00 – 22.00 uur   Mogelijkheid tot bezoek kerstmarkt op eigen gelegenheid

Cursusdag 2, vrijdag 10 december 2021

08.00 – 09.30 uur   Ontbijt

09.30 – 12.30 uur (incl. kwartier pauze)   Corona en de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden
– ziekmelding en privacy

Aan de orde komen de Europese en nationale regels met betrekking tot privacy, speciaal in relatie tot ziekmelding en de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek.
– test en vaccinatieplicht
Welke ruimte heeft een werkgever voor een test- of vaccinatie beleid, en hoe om te gaan met werknemers die daaraan geen medewerking willen verlenen? Zorg voor arbeidsomstandigheden tegen de achtergrond van fundamentele grondrechten.
– thuis- of hybride werken
De regels omtrent het recht op plaats-onafhankelijk werken komen aan de orde, zowel arbeidsrechtelijk al wat betreft de rol van de Ondernemingsraad.
Mevrouw mr. dr. P.H. Burger

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 16.15 uur (incl. kwartier pauze)   Toegang tot het arbeidsrecht
– werknemer of zelfstandige? HR 6 november 2020 (gemeente Amsterdam)  en lagere rechtspraak
– volgt de rechter de rechtsvermoedens?
– afwijkingsmogelijkheden/zelfregeling, waaronder HR 4 oktober 2019 (NGK/ds. Gort)
Stand van zaken ‘wijziging arbeidsvoorwaarden’
– wanneer is sprake van een arbeidsvoorwaarde?
– wijziging wegens coronamaatregelen
– wijziging wegens bedrijfseconomische redenen
– wijziging en overgang van onderneming
– aanpassingen bij disfunctioneren
– wijzigingsontslag
Interne codes en disciplinaire maatregel
– grenzen aan ‘regelrecht’ in bedrijf
– relatie met wetgeving
– rol ondernemingsraad
– opleggen van een boete
– schorsing of non-actiefstelling (met of zonder loon)
Prof. mr. dr. W.A. Zondag

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 1.145,- exclusief BTW voor beide dagen.
De prijs van het congres bedraagt € 1.145,- excl. BTW en incl. diner en overnachting op dag 1. Bovenstaande prijs is excl. BTW, incl. overnachting. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 20% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 916,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Masterclass CAO-recht

By | Masterclasses | No Comments

Collectieve arbeidsvoorwaarden nemen binnen het arbeidsrecht een bijzondere positie in. Veel werkgevers en werknemers hebben het te doen met arbeidsvoorwaarden die door anderen, werkgeversorganisaties en vakverenigingen, zijn opgesteld. Voor hen die zich in het arbeidsrecht bewegen, waaronder advocaten en juristen, is up-to-date kennis van het CAO-recht dan ook onontbeerlijk. De Masterclass CAO-recht voorziet daarin.
Alle aspecten van het CAO-recht komen tijdens deze cursus aan bod, in het bijzonder onderwerpen die op het eerste gezicht niet alledaags, maar voor de arbeidsrechtspecialist wel van groot belang zijn.

2 december 2021 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

21 april 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

1 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur) Let op: 2022 !
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt de cursist over specialistische kennis van (het systeem van) het CAO-recht. Hij kan de rechtsgevolgen van een CAO duiden, ook indien meerdere CAO’s van toepassing (lijken te) zijn.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

 Mr. dr. N. Jansen
– docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
 Steven_Jellinghaus  Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur
– wat is een cao?
– mededinging
– Wlv
– soorten cao-bepalingen
– gebondenheid (incl. incorporatie)

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.45 uur
– wet Avv werking en binding
– nawerking
– ¾ dwingend recht
– uitleg

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur
– incorporatie verdiept
– Ovo

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.00 uur 
– verdiept ¾ dwingend recht
– delegatiebepalingen
– rariteiten

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst bij reorganisatie, overname, disfunctioneren en ziekte

By | Masterclasses | No Comments

De wijziging van arbeidsvoorwaarden is in de praktijk een lastig probleem waar menig advocaat mee te maken heeft. Het gaat om de wijziging van functie, beloning, arbeidsplaats, arbeidstijden en collectieve regelingen zoals de ziektekostenregeling, thuiswerkregeling, autokostenregeling, pensioenregeling en bonusregeling. Wanneer mag onder welke omstandigheden van werknemers worden verlangd dat zij medewerking verlenen aan een wijziging?
Welke rol speelt de OR en welke wijzigingstechnieken kunnen worden ingezet? Deze vragen komen, concreet gemaakt met casusposities, op diepgravende wijze aan de orde tijdens de Masterclass Wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Na het meer ‘algemene deel’ over wijziging, wordt een toespitsing gemaakt op de volgende onderwerpen:
• wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving;
• wijziging na fusie of overname;
• wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan

8 december 2021 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

MC Wijziging van de arbeidsovereenkomst

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– Zeker aan te bevelen. Ik had meer het gevoel dat ik niets weet!
– Zeer nuttig en praktijkgerichte informatie. Raad de cursus zeker aan!
– Er is door het hele arbeidsrecht gelopen maar toch ook: veel diepgang, docent staat ver boven de stof, sterk aan te bevelen.
– Goede diepgang, goede docent!
– Gewoon top!

Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor onderdrukte advocaten. Van uw inschrijfgeld voor het volgen van deze Masterclass doneert het Instituut voor Arbeidsrecht 10 euro aan de Stichting L4L. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van L4L: www.lawyersforlawyers.org

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
*** Specialisatie (hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de arbeidsrechtelijke regels ten aanzien van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De cursist kan complexe vragen inzake de wijziging van arbeidsvoorwaarden beoordelen en behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

DOOR WIE

Steven_Jellinghaus  Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan de Tilburg University
Mr. N. Cancian-van Ballegooijen
– advocaat/partner Avocare Arbeidsrecht te Haarlem

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur   Algemeen deel
– verschil tussen ‘uitleg’ en aanpassing
– wanneer is sprake van een verkregen recht?
– inzicht in verschillende wijzigingstechnieken
– instemming werknemers: wanneer?
– eenzijdig wijzigingsbeding
– goed werknemerschap
– imprévision
– wijzigingsontslag

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.45 uur   Toespitsing 1: wijziging bij ziekte, disfunctioneren en nieuwe wetgeving
– passende arbeid: wanneer definitieve wijziging arbeidsovereenkomst
– aanpassingen werkplek, wanneer vereist?
– wijziging suppletieregelingen
– gevolgen Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte voor regelingen
– wijzigingen t.g.v. wetgeving ziektekostenverzekering
– disfunctioneren: wanneer moet een werknemer meewerken?
– aanpassing functie bij ‘ouder worden’
– rol CAO’s
– wijziging Arbeidstijdenwet en gevolgen voor inroostering
– wijziging van ‘woensdag/vrijdag als vrije dag’?
– wijziging thuiswerkregelingen
– casus

12.45 – 13.45 uur  Lunch

13.45 – 15.15 uur  Toespitsing 2: wijziging na fusie of overname
– wanneer is sprake van een ‘overgang van onderneming’?
– wanneer is een wijziging na ‘overgang van onderneming’ verboden?
– analyse van (recente) rechtspraak t.a.v. harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
– overgang van onderneming & CAO’s
– rol ondernemingsraad en vakbonden
– inzicht in harmonisatiemodellen
– wijziging van pensioenregelingen (na overname)
– inzet wijzigingstechnieken
– casus

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.00 uur   Toespitsing 3: wijziging na reorganisatie, versoberingen & sociaal plan
– aanpassen van functies en toepassing selectiecriteria
– aanpassen van functies en gevolgen voor het loon
– versobering van collectieve arbeidsvoorwaarden
– wat regelt het sociaal plan?
– zijn werknemers gebonden aan het sociaal plan?
– rol begeleidingscommissie bij sociaal plan
– inzet wijzigingstechnieken
– rol CAO’s
– casus

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Actualiteitencursussen voor u op een rij

By | Masterclasses, Nieuws | No Comments

De cursussen van het Instituut voor Arbeidsrecht zijn verdiepende cursussen op hoog niveau voor de specialist in het arbeidsrecht. Op alle disciplines in het arbeidsrecht is er wel een cursus bij ons te vinden. Speciaal voor de liefhebber hebben wij ook bijzondere tweedaagse cursussen. Hier komen verdieping, kennisoverdracht en ontspanning samen.

Via deze link gaat u naar onze folder met alle actualiteitencursussen voor dit voorjaar op een rijtje.

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017