Category

Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Dag 1
12 mei 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

6 oktober 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
25 mei 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

10 november 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 3
2 december 2021 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

9 juni 2022 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 december 2022 - (09.30 - 16.15 uur) Let op: 2022
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de voor u relevante thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat  bij de genoemde deelonderwerpen de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

 

De volgende cao’s (laatste versie) komen in elk geval ter sprake:
– cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg
– cao Ziekenhuizen
– cao Universitair Medisch Centrum
– cao GGZ
– cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
– cao kinderopvang

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN 15 punten, cat. 2 (5 punten per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Emiel de Joode Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
 Annette-Terpstra Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1: Contracttype & arbeidsvoorwaarden
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur   De WAB en cao bepalingen betreffende vaste en flexibele arbeidscontracten:
– het proeftijdbeding
– de ketenregeling
– de oproepovereenkomst
– het aanbod ivm arbeidsurenomvang
– premiedifferentiatie WW

10.45 – 11.00 uur   Pauze

11.00 – 12.15 uur   Gevolgen van WAB voor flexibele contracten (vervolg)

12.15 – 13.15 uur   Lunch

13.15 – 14.30 uur   Werkgeversrisico’s ivm sociale zekerheidsrechtelijke aanspraken van vaste en flexibele werknemers
– gevolgen van beëindiging voor de WW premielast
– gevolgen van de WAB voor aanspraken op inkomen en loon bij ziekte en re-integratie
– gevolgen van de WAB voor premierisico’s inzake de Ziektewet en WIA

14.30 – 14.45 uur   Pauze

14.45 – 16.15 uur   De re-integratieverplichting van de werkgever in geval van ziekte
Mw. mr. dr. P.H. Burger & mw. mr. A. Terpstra

16.15 uur   Afsluiting

Dag 2: Ziekte
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur   Ontslag tijdens en wegens ziekte
– ontslag tijdens ziekte
– ontslag na twee jaar ziekte
– ontslagroutes: instemming, toestemming of ontbinding
– psychische aandoening en/of verslaving
– Wet Modernisering Ziektewet

10.45 – 11.00 uur   Pauze

11.00 – 12.15 uur   Vervolg ontslag tijdens en wegens ziekte
– de beëindigingsovereenkomst
– ontslag via rechter of UWV
– wat staat er in de zorg CAO’s?
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur   Lunch

13.15 – 14.30 uur   Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy

14.30 – 14.45 uur   Pauze

14.45 – 16.15 uur   Vervolg privacy in de zorg
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode

16.15 uur   Afsluiting

Dag 3: Wangedrag, disfunctioneren en ontslag
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur   Reorganisatie en collectief ontslag
– afspiegeling
– sociale plannen
– herplaatsing

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.30 uur   Gedrag op het werk & disciplinaire maatregelen
– waarschuwing
– berisping
– overplaatsing
– degradatie
– schorsing en non-actiefstelling
– strafrechtelijke vervolging
– klachtenregeling en klachtencommissie
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mr. E.H. de Joode

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 14.45 uur   Ontslag
– ontslag op staande voet: wanneer wel?
– wat kan een dringende reden zijn?
– de ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– ontslagroutes
– ontslaggronden

14.45 – 15.00 uur   Pauze

15.00 – 16.15 uur   Vervolg ontslag
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– de nieuwe ontslagvergoedingen in WWZ
– relatie met sociaal plannen
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mw. mr. D. Schuurman

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 1.350,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 1.215,00 excl. BTW.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 495,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

Verdieping Wet Werk en Zekerheid

By | Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten | No Comments

Tijdens deze cursus zullen onze docenten verdiepend ingaan op de wijzigingen binnen het ontslagrecht. De onderwerpen worden geïllustreerd door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op hoogte van de wijzigingen binnen het ontslagrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
– auteur monografie ‘Disfunctioneren en wangedrag van werknemers’
Mr. P.S. van Minnen
– advocaat en partner bij Advocatenkantoor Peter van Minnen te Schoonhoven

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

13.30 – 14.00 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

14.00 – 17.15 uur (incl. één kwartier pauze)

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– UWV-beschikkingen getoetst door de rechter
– Vernietiging- en herstelprocedures
– Valkuilen in hoger beroep
– De redelijke gronden in de praktijk
– Ernstige verwijtbaarheid
– De transitievergoeding en de billijke vergoeding
– Concurrentiebedingen in contracten voor bepaalde tijd
– De aanzegverplichting

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 295,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 265,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_3

Arbeidsconflicten en ziekte

By | Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? Menig leidinggevende en rechtshulpverlener moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Moet de ziekmelding ‘serieus’ worden genomen en worden doorgeleid naar de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? En hoe moet het met de begeleiding van de werknemer? Welke maatregelen moet een werkgever nemen en moet de werknemer hieraan meewerken? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? Dergelijke vragen komen tijdens de studiedag aan de orde en worden beantwoord door met het onderwerp zeer ervaren docenten.

14 december 2021 - (09.45 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

27 januari 2022 - (09.45 - 16.30 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

31 mei 2022 - (09.45 - 16.30 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

14 december 2022 - (09.45 - 16.30 uur) Let op: 2022 !
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

stethoscope and pen resting on a sheet of medical lab test results, with patient file and x-ray or mri film

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
MfN 5 punten cat. 2
AbSg 5 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie. Duidelijk wordt voor u of een werkgever het loon moet doorbetalen, welke inspanningen van de werkgever kunnen worden verlangd om het conflict op te lossen, welke rol mediation daarbij speelt en op welke wijze de werknemer aan een voorgedragen oplossing moet meewerken. Ook heeft u kennis van de verschillende actoren in het begeleidingsproces, in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts en de mediator.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
bas-sorgdrager Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
(*wisselend per locatie)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.15 – 09.45 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.45 – 10.45 uur   Bedrijfsarts wettelijk kader
– Arbowet (Veilig en gezond werken)
– Wet BIG (Tuchtrecht)
– WGBO (Beroepsgeheim

10.45 – 11.00 uur   Pauze

11.00 – 12.00 uur   Bedrijfsarts en richtlijn arbeidsconflict
– medische beperkingen?
– STECR werkwijzer
– beoordelen probleemoplossend vermogen
– deskundigenoordelen (re-integratie)
– reikwijdte advisering bedrijfsarts
– casuïstiek
dr. B. Sorgdrager

12.00 – 13.00 uur   Lunch

13.00 – 14.45   Arbeidsrechtelijke beoordeling van het conflict
– loondoorbetaling ex art. 7:628 BW of art. 7:629 BW?
– bewijslastverdeling
– hoogte van het loon/medewerkingsverplichting werknemer
– rol van coaching en begeleiding
– op non-actiefstelling en disciplinaire maatregelen
– ontslag wegens een conflict: transitievergoeding, verwijtbaarheid?
– behandeling casus
mw. mr. dr. P.H. Burger

14.45 – 15.00 uur   Pauze

15.00 – 16.30 uur   Ziekte, arbeidsconflict en mediation:
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is een mediation: van ‘oorzaakdenken’  naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
mw. mr. H. Groen

16.30 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Dossieropbouw bij disfunctioneren

By | Capita Selecta, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten | No Comments

U heeft allemaal wel eens te maken met een werknemer die niet goed functioneert. Wat moet u dan doen? Hoe begeleidt u deze werknemer en bouwt u een goed dossier op? Het opbouwen van een goed dossier is belangrijk. Zowel in het geval de werknemer in dienst blijft als in het geval u uiteindelijk afscheid wilt nemen. Zonder goed dossier geen verbetering van het functioneren maar ook geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook na invoering van de cumulatiegrond per 1 januari 2020 blijft het opbouwen van een goed dossier van belang.

In deze cursus krijgt u praktische handvatten om een goed dossier op te bouwen. Het juridische kader wordt geschetst, maar met name staat in deze training de praktische toepasbaarheid centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken van rechters verkrijgt u inzicht in de manier waarop u met een disfunctionerende werknemer moet omgaan. De training is interactief. U mag vooraf uw eigen casus inbrengen.

7 december 2021 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

2 juni 2022 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 november 2022 - (13.00 - 17.15 uur) Deze locatie is niet met het OV te bereiken!
Milk & Meetings te Wilnis

 

Inschrijven

 

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– leuke cursus, heldere voorbeelden, zeker een aanrader!
– een uitstekende aanvulling op mijn algemene kennis, heeft veel zaken aan het licht gebracht
– prettige dames, goed niveau!
– goede afwisseling van theorie en casussen
– hele middag was interessant
– goede interactie tussen de docenten!
– mijn complimenten: sprekers, ontvangst, hygiëne: alles top geregeld!

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de training heeft u nog steeds te maken met disfunctionerende werknemers maar weet u hoe u met deze werknemers moet omgaan.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, juristen, werkgevers (bedrijfsleven/onderwijs), leidinggevenden en HR medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. M.H. Bouma
– advocaat bij OMVR Advocaten + Notariaat te Harderwijk
Mw. mr. S. Coerts
– advocaat bij OMVR Advocaten + Notariaat te Harderwijk

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt.

12.30 – 13.00 uur   Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 17.15 uur (inclusief één kwartier pauze)
Wat is disfunctioneren?
– disfunctioneren of verwijtbaar handelen?
– kan een zieke werknemer disfunctioneren?
Hoe pak ik disfunctioneren aan?
– mag ik oude feiten meenemen?
– hoe bespreek ik het disfunctioneren met de werknemer en wat kan ik beter niet doen?
– hoe geef ik een verbetertraject vorm?
* hoe ziet een verbeterplan eruit?
* hoe geef ik de werknemer een eerlijke kans?
* moet een werknemer meewerken aan een verbetertraject?
* wat is de duur van verbetertraject?
* hoe moet ik evalueren?
Wat doe ik als het verbetertraject niet slaagt?
– hoe ziet een herplaatsingsonderzoek eruit?
– hoe beëindiging ik de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer?
– wat kost het om de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer te beëindigen?

17.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

By | Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten | No Comments

Tijdens deze zeer populaire studiedag zullen onze docenten het ontslagrecht en disciplinaire maatregelen met u bespreken.

In het ochtenddeel staan het instructierecht van de werkgever en de disciplinaire maatregelen centraal. Het gaat hierbij om onderwerpen als: rol van interne regels, bereik van de instructiemogelijkheid die de werkgever heeft en betekenis van grondrechten, zoals het recht op privacy en opsporing van wangedrag. Vervolgens wordt dieper ingegaan op verschillende sancties: waarschuwing, geldboete, schorsing, degradatie, overplaatsing, rol van CAO, rol van ondernemingsraad en relatie met ontslag. Het zwaarste middel, het ontslag op staande voet, wordt nader uitgediept. Het gaat dan om onderwerpen als: de formulering van de ‘dringende reden’, de inhoud van de dringende reden, de ‘druppel-emmer’-situatie, mogelijke vergoedingen bij ontslag op staande voet en procedeertechnieken.

Tijdens het middagdeel staat de ontslagprocedure bij de kantonrechter en de ontslagvergoedingen centraal. De ontslaggronden waaronder disfunctioneren, al dan niet in relatie tot ziekte, zullen uitgebreid aan de orde komen. De onderwerpen worden geïllustreerd door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

 

16 december 2021 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

17 maart 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

14 juni 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

22 september 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

11 oktober 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

13 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur) Let op: 2022
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

iStock_000005573449Small

Prima cursus met goed niveau, echt een aanrader!
Beoordeeld met een 8,8!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop weet u onder andere:
– welke bevoegdheden de werkgever heeft om disciplinaire maatregelen op te leggen
– wanneer een werknemer op non-actief mag worden gesteld
– wanneer een werknemer mag worden gedegradeerd
– wanneer een ontslag op staande voet (nog) gerechtvaardigd is
– hoe een toereikend ontslagdossier bij disfunctioneren wordt opgebouwd
– hoe arbeidsrechtelijke maatregelen zich verhouden tot strafrechtelijke vervolging
– hoe met ziekte na een arbeidsconflict moet worden omgegaan
– de wijzigingen in de nieuwste versie van de STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten
– wanneer ontslag tijdens ziekte mogelijk is

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
– auteur monografie ‘Disfunctioneren en wangedrag van werknemers’
daniel-van-gerven Mr. D.van Gerven
– advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
– docent bij Erasmus Universiteit Rotterdam
 Mr. E.H. de Joode
– Advocaat bij Ten Holter/Noordam Advocaten
Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter/Noordam Advocaten


SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur   Disciplinaire maatregelen
– varianten disciplinaire maatregelen
– toetsingskader
– verschil sanctie en ordemaatregel
– waarschuwing en berisping
– geldboete
– schorsing en non-actiefstelling
– loondoorbetaling bij schorsing en non-actiefstelling
– degradatie en overplaatsing
– aanpassing van andere arbeidsvoorwaarden als sanctie
– CAO-regeling en personeelshandboek
– rol van klachtenregeling en klachtencommissie
– samenloop met strafrechtelijke vervolging

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.45 uur   Ontslag op staande voet
– voorwaarden rechtsgeldig ontslag op staande voet
– wat kan een dringende reden zijn?
– ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– ontslag op staande voet bij ziekte, psychische aandoening en/of verslaving
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– tactische middelen
– processuele aspecten: vernietiging door de rechter
– beperking risico’s

Voorwaardelijke ontbinding
– Voorwaardelijke ontbinding, loonvordering en matiging
Mr. E.H. de Joode /mr. D.van Gerven*

12.45 – 13.45 uur   Lunch

13.45 – 15.15 uur   Ontslag wegens disfunctioneren: kantonrechtersroute
– Wet arbeidsmarkt in balans
– ontslagroutes: instemming, toestemming en ontbinding
– ontslaggronden
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd (twee weken)
– ontbinding
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– bijzondere aandachtspunten

Ontslagvergoedingen:
– transitievergoeding: wie, wanneer, wat?
– transitievergoeding en contractuele vergoedingen
– exclusiviteit van de transitievergoeding
– verhouding transitievergoeding en scholing(svergoeding)
– uitzonderingen
– afwijkingsmogelijkheden bij cao
– het ‘muizengaatje’: ernstig verwijt werkgever
– billijke vergoeding

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.00 uur   Disfunctioneren en relatie tot ziekte en arbeidsconflicten
– ontslag wegens disfunctioneren
– conflicten op het werk
– ‘ziekmelding’ na arbeidsconflict
– wanneer mediation
– ontslag wegens ziekte: wanneer wel; wanneer niet?
– advies artsen: wat te doen bij tegenstrijdige oordelen?
– STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. D. Schuurman*

17.00 uur   Afsluiting

(*wisselend per locatie)

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 490,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO