Category

Capita Selecta

Vier kanten van het arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Arbeidsrechtelijke kwesties zijn van veel kanten te benaderen: vanuit de werkgever, de werknemer, de kantonrechter, de hoger beroepsrechter, de wetenschap en soms ook de ethiek. Om goed te kunnen adviseren of procederen is het ook nuttig andere invalshoeken dan de eigen te kennen. Juist wanneer je de argumenten van de andere partij kent, of weet waarop de rechter let, kun je de belangen van je cliënt beter behartigen. Gerrard Boot heeft gewerkt in verschillende disciplines, en zal in vier cursussen vier actuele arbeidsrechtelijke thema’s daarom van vier kanten belichten. De onderwerpen zijn de volgende:

cursusdag 1: wijziging van de arbeidsvoorwaarden
cursusdag 2: concurrentiebedingen
cursusdag 3: ontslag wegens disfunctioneren
cursusdag 4: de vrijheid om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan

Dag 1
26 maart 2019 - (12.00 - 16.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 2
16 april 2019 - (12.00 - 16.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 3
21 mei 2019 - (12.00 - 16.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 4
11 juni 2019 - (11.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


PUNTEN
NOvA 4 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze vierdaagse cursus heeft u vanuit verschillende disciplines de kennis in huis van de diverse onderwerpen. U kunt deze kennis direct toepassen in uw praktijk of uw bedrijf.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Prof. mr. G.C. Boot
– Advocaat voor werknemers en voor werkgevers, kantonrechter en is nu hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam. Hij besprak in zijn oratie ‘Zzp’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ de huidige rechtspositie van ZZP’ers en adviseerde ministers onder andere op het gebied van de WW, de Wet DBA en het ontslagrecht. 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA DAG 1
Wijziging van de arbeidsvoorwaarden: wanneer kan dat, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, welke argumenten zijn er tegen in te brengen?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de kantonrechter
15.45 – 16.45 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de wetenschap
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 2
Concurrentiebeding: hoe streng wordt de geldigheid van het beding beoordeeld, wanneer heeft het zin om daar een groot punt van te maken, wat zijn echt belangrijke argumenten om naar voren te brengen als het gaat om de belangenafweging?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de kantonrechter
15.45 – 16.45 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de ethiek
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 3
Ontslag wegens disfunctioneren: welk beleid kun je als werkgever daarbij voeren, met welke belangen van de werknemer wordt rekening gehouden, wanneer vindt een rechter het ‘genoeg’, welke rol speelt het bewijsrecht hierbij?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit het gerechtshof
15.45 – 16.45 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de wetenschap
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 4 (let op: aangepaste tijd)
De vrijheid om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan: payrolling, flexibilisering, sommige werkenden vinden het prima, anderen niet, welke rol kent de rechter aan de partijbedoeling toe en waar eindigt die vrijheid?

11.30 – 12.00 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.00 – 13.00 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit
13.00 – 14.00 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit werkgever
14.00 – 14.15 uur                           Pauze
14.15 – 15.15 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit de wetenschap
15.15 – 16.15 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit de ethiek
16.15 uur                                        Afsluiting

 

 

 

 

PRIJS
Prijs per cursusdag € 395,- exclusief BTW.
Wanneer u inschrijft voor 2 dagen ontvangt u 10% korting. U betaalt dan € 711,- exclusief BTW.
Wanneer u inschrijft voor 3 dagen ontvangt u 15% korting. U betaalt dan € 1.007,25 exclusief BTW.
Volgt u alle vier de dagen? Dan ontvangt u een korting van 20% op de totaalprijs en betaalt u slechts € 1.264,- exclusief BTW.

LET OP: bij deze cursus komen alle andere kortingen te vervallen, hieronder vallen ook de collega-korting én de abonnementskorting!

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

By | Capita Selecta | No Comments

De meeste arbeidsovereenkomsten eindigen tegenwoordig niet via een UWV of kantonrechtersprocedure, maar met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer leggen de afspraken doorgaans vast in een vaststellingsovereenkomst. Steeds vaker zien wij dat deze overeenkomst of afspraken uit deze overeenkomst onderwerp zijn van geschil. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over de geldigheid van de overeenkomst bij een onder dreiging van een ontslag op staande voet tot stand gekomen vso, bij verzwijging van de werknemer van het al hebben van een nieuwe baan, geschillen over het finale kwijtingsbeding. Ook de relatie met de sociale zekerheid is van belang. Hoe zit het onder de Wwz met de fictieve opzegtermijn? En hoe om te gaan met de strenge benadelingsregeling in de ZW? Door middel van een duo-presentatie van twee uitstekende docenten worden de belangrijkste punten voor u op een rij gezet! Een oud-kantonrechter én een advocate praten u helemaal bij!

7 maart 2019 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

3 oktober 2019 - (12.30 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

12 december 2019 - (12.30 - 17.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

 

Inschrijven


PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na deze middag bent u geheel op de hoogte van de belangrijkste aspecten van de vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht en heeft u vele praktijktips ontvangen.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat en partner bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00    Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00
– grondslagen van de wettelijke regeling
– onzekerheid en geschil
– overeenkomst, beslissing en vaststelling
– beslissing in strijd met dwingend recht
– uitleg van vaststellingovereenkomst
– vernietigbaarheid van vaststellingsovereenkomst
– de beëindigingsovereenkomst m.b.t. arbeidsovereenkomst
– verschil met instemming
– losse eindjes overeenkomst (LEO)
– bedenktermijn: dwalen kan niet meer?

15.00 – 15.15
Pauze

15.15 – 17.15
– de vergoeding
– beëindigen bij ziekte, (dreigend) o.o.st.vt en disfunctioneren
– benadelingshandeling WW (voorheen fictieve opzegtermijn)
– finale kwijting

17.15    Afsluiting

 

 

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk?

Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het ontslag van deze werknemers? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie? Hoe zit het met het pensioen, wat zijn de ontslagvergoedingen? En wat zijn de regelingen bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Waar liggen de risico’s voor de sociale zekerheid?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

12 juni 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

4 november 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

oudere-werknemer-werken-ontslag-en-uitkering-rondom-aow-en-pensioen

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

Dirk van Genderen Mr. D.M. van Genderen
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 -13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00  uur Opzegverboden, opzegtermijnen na AOW:
– Ontslagvergoedingen na AOW
– RVU
– Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd (per 1/1/2016) en de overgangsregeling bij die wet
– Ketenregeling bij doorwerken of beginnen te werken na AOW-gerechtigde leeftijd
– Voorziening Sociaal Zekerheidsrecht (gat tussen einde uitkering en ingaan AOW):
1. Gewijzigde WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
2. WW en WIA als afvloeiingsregelingen
3. Oudere werknemer, demotie en WW
Mr. dr. P.S. Fluit

15.00 – 15.15  uur Pauze

15.15 – 17.15  uur Pensioen-ontslagbeding en verhouding tot pensioenregelingen:
– Gelijke behandeling (leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag, in afvloeiingsregelingen en sociaal plannen)
– Artikel 7:669 lid 4 BW: ontslag tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
– Positie oudere werknemer en AOW-er bij reorganisatieontslag, afspiegelingsbeginsel
Mr. D.M. van Genderen

17.15  uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Privacy op de werkvloer

By | Capita Selecta | No Comments

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de implementatie daarvan is zeer actueel en belangrijk. In de aanloop naar het in werking treden van de wet is er veel aandacht aan besteed. Echter wat is nu voor u echt relevant en bent u al tegen problemen aangelopen in uw organisatie?

Om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, moeten organisaties bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen en bijhouden, datalekken registreren, verwerkersovereenkomsten aangaan en updaten, gedragscodes/instructies voor medewerkers controleren en opstellen, maar ook de registratie van ziekteverzuim inrichten overeenkomstig de AVG.

Minstens zo wezenlijk is dat daarnaast een cultuuromslag wordt gemaakt bij de medewerkers. Dat ook zij bewust zijn over hoe om te gaan met persoonsgegevens en wat de gevolgen voor de organisatie zijn als niet de juiste stappen worden genomen. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan bij het niet-naleven van nieuwe regelgeving substantiële boetes opleggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties aan de AP kunnen aantonen dat zij al geruime tijd serieus bezig zijn met het doorvoeren van de benodigde aanpassingen. In ieder geval zullen zij moeten laten zien dat er duidelijke stappen in de goede richting zijn gezet om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

De AVG zal ook doorwerken in de arbeidsrelatie.

De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het monitoren en controleren van werknemers.

Wat zijn de belangrijkste privacyregels waar de werkgever zich aan moet houden bij het aannemen en aansturen van personeel, het registreren van verzuim en het  opsporen van onregelmatig handelen door werknemers? Nog veel meer vragen over dit onderwerp komen aan de orde tijdens deze cursus. De docenten illustreren hun onderwerpen door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

2 april 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Schiphol Amsterdam Airport te Hoofddorp

10 september 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

26 november 2019 - (09.30- 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Privacy op de werkvloer

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:

– praktijkgericht
– voor de algemene rechtspraktijk een must
– top cursus, top docenten: een perfecte combinatie!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus weet de cursist:

  • wanneer de AVG van toepassing is en wat dit betekent;
  • hoe ver de werkgever mag gaan in pre-employment screening;
  • in hoeverre een werknemer recht heeft op privacy op de werkvloer;
  • welke tools de werkgever kan instellen om onregelmatig handelen door werknemers op te sporen en aan te pakken;
  • welke privacyrechtelijke regels gelden bij ziekte en disfunctioneren

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, zoals: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Irene Francken Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Silvia van Schaik Mw. mr. S.C. van Schaik
– advocaat bij Bureau Brandeis te Amsterdam
Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur Privacyrecht algemeen/inleiding I
– achtergrond privacy recht
– begrippenkader AVG
– toepasselijkheid AVG

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Privacyrecht algemeen/inleiding II
– belangrijkste regels AVG
– gevolgen non compliance
– eerste voorbeelden van “handhaving” en ontwikkelingen
Mw. mr. S.C. van Schaik

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer I
– pre-employment fase
– indiensttreding
– performance management

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer II
– ziekte
– arbeidsconflict
– uitdiensttreding, pensioen en overlijden
Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven

17.00 Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. En ook deze keer weer met de mogelijkheid om op woensdagmiddag al te genieten van dit prachtige eiland!
Opnieuw vindt onze Springcourse plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten.

De Springcourse Arbeidsrecht wordt dit jaar verzorgd door de volgende docenten:
– mr. D.J. Buijs
– mr. M.J.M.T. Keulaerds
– mr. J. Meijer
– prof. mr. S.F. Sagel
– dr. B. Sorgdrager

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

 

 

De boot gemist naar Schiermonnikoog?
Kijk snel bij onze 2-daagse Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk op 6 en 7 september 2018.

PUNTEN
13 NOvA PO-punten bij drie dagen
10 NOvA PO-punten bij dag 2 en 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Keulaerds Max Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– landelijk manager Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV WERKbedrijf
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Stefan Sagel Prof. mr. S.F. Sagel
– advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De digitale versie van de syllabus wordt u ca. één week voorafgaand aan de cursusdatum toegezonden.

Woensdag 6 juni 2018
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

13.30 – 14.00 Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

14.00 – 17.00 (incl. kwartier pauze) De UWV-ontslagprocedure, de actuele stand van zaken
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst?
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en
‘peildatum’)
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria, jurisprudentie en actualiteiten
– jurisprudentie rondom de A-grond & B-grond (versus de uitspraak van UWV) en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV; de (aankomende) wijziging/aanvulling van de Uitvoeringsregels Ontslag

Donderdag 7 juni 2018
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

11.00 – 13.00 Recente ontwikkelingen Wwz
Mr. D.J. Buijs

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.00 Toekomstige ontwikkelingen Wwz
Prof. mr. S. Sagel

16.00 – 16.15 Pauze

16.15 – 17.15 Actuele thema’s
Mr. D.J. Buijs

17.30 De Marlijn

19.00/19.30 Diner

Vrijdag 8 juni 2018

08.30 – 09.30 Ontbijt

09.30 – 12.15 (incl. kwartier pauze) Rechten en plichten bedrijfsarts; oordeel en rapportage
– Arbeidsomstandigheden spreekuur en Handeling in opdracht (WGBO, wet BIG)
– Kwaliteit van de arbeid en Arbeidsconflict (Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter)
Dr. B. Sorgdrager

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Overgang van onderneming

14.30 – Pauze

14.45 – 15.45 Wet Arbeidsrecht in Balans
Mr. M.J.M.T. Keulaerds

Afsluiting, eventueel klaar maken voor vertrek

17.00 – 18.00 Diner 1 voor gasten die blijven

19.30 Diner 2 voor gasten die blijven

Vertrek veerboot richting Lauwersoog: 16.30 uur en 19.30 uur

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.270,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
– 1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
– 2 of 3x lunch
– 2 of 3x diner
– Huur fietsen
– Onbeperkt koffie, fris en ‘borrel’
– Documentatiemap

U kunt inschrijven voor de woensdag, donderdag en vrijdag of u kunt inschrijven voor de donderdag en de vrijdag! De kaartjes voor de overtocht zijn niet bij de prijs inbegrepen.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten

 

 

Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

By | Capita Selecta, Wet Werk en Zekerheid | No Comments

In het ontslagrecht en de Werkloosheidswet is de afgelopen jaren veel gewijzigd, zeker op 1 juli 2015 met de Wet werk en zekerheid (Wwz). Er is geen vrije keuze meer qua ontslagroute. De ontslaggrond bepaalt wie de zaak behandelt: UWV ingeval van bedrijfseconomisch ontslag en langdurige ziekte, de kantonrechter bij alle andere ontslaggronden (persoonsgebonden zaken).

Maar met de Wwz is meer veranderd: o.a.  de mogelijkheid van hoger beroep, cassatie, aantal tijdelijke contracten, transitievergoeding bij ontslag, maximalisatie van de ontslagvergoeding, verplichting om passende arbeid te aanvaarden bij ontslag.

Met het op 9 april jongstleden bekend gemaakte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt een deel van de maatregelen van de Wwz alweer ongedaan gemaakt/aangepast. Zo wordt volgens het voorstel ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Nu moet de werkgever aan één van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe cumulatiegrond (negende grond) geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen wanneer de cumulatiegrond voor het ontslag wordt gebruikt. Daarnaast wordt volgens het wetsvoorstel de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden, wordt de proeftijd voor vaste contracten verlengd van 2 naar 5 maanden en wordt de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) verruimd.

In de cursus komen deze en andere voorstellen van de Wab uiteraard aan de orde.

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

Minister Koolmees diende op 7 november 2018 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans bij de Tweede Kamer in. Het voorstel wil het in 2015 gewijzigde arbeidsrecht op cruciale punten aanpassen. Tijdens de cursus wordt dit wetsvoorstel en de stand van zaken in de parlementaire behandeling van dit voorstel uiteraard besproken.

De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
– Zeer goed, diepe info op de wet
– Goede, interessante cursus. Heldere opbouw!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Ireen Castenmiller  Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn*
– advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
Keulaerds Max  Mr. M.J.M.T. Keulaerds*
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
– oud-voorzitter van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN)
Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag
Sandra Swelheim Mw. mr. A.J. Swelheim
– zelfstandig jurist / adviseur en eindredacteur
* wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.15 uur Beëindigingswijzen arbeidsovereenkomst en vergoedingen
– opzegging met schriftelijke instemming en de uitzonderingen op het instemmingsvereiste
– beëindigingsovereenkomst
– ernstige verwijtbaarheid en transitievergoeding
mw. mr. A.J. Swelheim

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.45 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
– gebruik van de ontslaggronden, wat te doen bij samenloop?
– jurisprudentie en eerste evaluaties WWZ
mr. M.J.M.T. Keulaerds/mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn*

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Procedures & vergoedingen
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
mr. D.J. Buijs

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.15 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure:
– de gemiddelde beslistermijn van UWV, onderverdeeld naar ontslaggrond en aantal ronden van hoor en wederhoor
– de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– de per 1 augustus 2018 gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag
– de dit jaar doorgevoerde wijzigingen in de aanvraagformulieren en het digitaal loket
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter?
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht, in het bijzonder binnen een internationale groep.  Gaat het bij de Hoge Raad aanhangige arrest van het Hof Den Haag (09-09-2017) in de Shell-expat-zaak hier verandering in aanbrengen?
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de versoepeling van de criteria van de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers per 1 januari 2019: wat verandert er?
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de contouren van de ‘Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid’ (per 1 april 2020): einde slapende dienstverbanden?
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
mr. J. Meijer

17.15 uur Afsluiting

* wisselend per locatie

PRIJS
€595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

By | Capita Selecta | No Comments

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren. Uiteraard wilt u geheel op de hoogte zijn van deze gevolgen om uw cliënten duidelijk te kunnen adviseren of om dit binnen uw organisatie te implementeren.

Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

18 maart 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

13 juni 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

4 november 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven


iStock_000006602180Small

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Inzicht in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

ELS Huisman  Mw. mr. drs. E. Huisman
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg
 Steven_Jellinghaus  Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten| Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur Achtergrond en inhoud wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

14.00 – 15.00 Het overgangsrecht en implementatievraagstukken. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan degene die de ambtelijke status houden dan wel verliezen en de positie van stake holder zoals vakorganisatie en de ondernemingsraad

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
– de integriteitsbeleid na invoering van de Wet
– de normalisering en ziekte
– het (straf)ontslag en de normalisering
– reorganisatie en privatisering

17.15 uur Afsluiting 

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Summercourse Arbeidsrecht aan de Vecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er gesproken worden over de zieke werknemer, arbeidsconflicten en de gewijzigde UWV-procedure.

Drie zeer deskundige docenten staan voor u klaar:
• mr. D.J. Buijs
• mr. dr. P.S. Fluit
• mr. J. Meijer

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Mooiweer Dalfsen

Voor de Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk klikt u hier!

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Jan Meijer
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

13.00 – 14.15 uur UWV procedure
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid/aantal procedures bij de rechter) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst en hoe gaat de rechter hiermee om? Enkele praktijkgevallen

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.45 uur Vervolg UWV-procedure
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel:
‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’
– afspiegelen versus de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– Actualiteiten rondom de herplaatsingsplicht
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Ontbinding
– de huidige (en toekomstige) ontbindingsgronden in de rechterlijke praktijk
– actuele ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen

17.30 – 18.00 uur Borrel

18.00 – 19.00 uur Actuele thema’s
– bijzondere contractsvormen
– bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding
– privacy (AVG)
Mr. D.J. Buijs

19.15 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
– de gronden voor opzegging (7:669 lid 3 sub a t/m h)
– opzegging met instemming,
– ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding
– procesrechtelijke aspecten en hoger beroep

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
– vaststellingsovereenkomst
– transitievergoeding, billijke vergoeding en andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.45 uur De zieke werknemer
– ziekte en privacy (AVG)
– de nieuwe second opinion naast het deskundigenoordeel
– actuele WWZ-jurisprudentie over ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag
– actuele jurisprudentie over passende/bedongen arbeid
– de no-rispolis
– verplichtingen bij ERD-schap ZW en WGA

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.30 uur Recente jurisprudentie o.a. over
– re-integratieverplichtingen
– deskundigenoordelen
– sancties door werkgever-loonsancties UWV
Mr. dr. P.S. Fluit

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_10

 

 

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er gesproken worden over de zieke werknemer, arbeidsconflicten en de gewijzigde UWV-procedure.

Drie zeer deskundige docenten staan voor u klaar:
• Oud-hoogleraar Arbeidsrecht
• Mw. mr. E.W. de Groot
• Mr. J. Meijer

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Noordwijk_Summercourse2

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

 

Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

13.00 – 14.30 uur UWV-procedure
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid/aantal procedures bij de rechter) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst en hoe gaat de rechter hiermee om? Enkele praktijkgevallen

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Vervolg UWV-procedure
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel: ‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’
– afspiegelen versus de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– Actualiteiten rondom de herplaatsingsplicht
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

16.15 – 16.45 uur Borrel

16.45 – 18.15 uur Actuele thema’s
– bijzondere contractsvormen
– bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding
– privacy (AVG)
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

18.30 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur Zieke werknemer
– ziekte en privacy (AVG)
– actuele WWZ- jurisprudentie over ziekte en ontslag
– actuele jurisprudentie over passende/bedongen arbeid

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur Vervolg zieke werknemer
– no-riskpolis
– re-integratieverplichtingen
– deskundigenoordelen
– sancties door werkgever en UWV

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 15.15 uur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Ontbinding, toetsingskader, verbeterplan en herplaatsing
Ontslag op staande voet

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.45 uur Procesrechtelijke aspecten, ook in hoger beroep
Transitie- en billijke vergoeding.
Mw. mr. E.W. de Groot

16.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_10

 

 

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

By | Capita Selecta | No Comments

Een arbeidsrechtpraktijk zonder medezeggenschapsrecht is ondenkbaar. Veel individuele arbeidsrechtdossiers hebben een medezeggenschapscomponent.

Of nu de ondernemingsraad (OR) of de werkgever wordt bijgestaan: in beide gevallen moet de arbeidsrechtjurist zich soepel kunnen bewegen door het medezeggenschapsrecht. De cursus ‘Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk’ zorgt ervoor dat u hiertoe in staat bent.

Eerst wordt ingegaan op de rol van de ondernemingsraad op grond van de geldende wet- en regelgeving, het begrippenkader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de inrichting van de medezeggenschap. Vervolgens wordt aan de hand van een casuspositie een verdiepingsslag gemaakt. Aan de orde komt dan de vraag wanneer de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd. En hoe er met dat advies moet worden omgegaan. Verder wordt besproken wat de ondernemingsraad tegen eventuele besluiten van de ondernemer kan ondernemen. Daarna komt de rol van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaardenvorming aan de orde. Welke mogelijkheden biedt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Wat zijn de beperkingen die de ondernemingsraad daarbij ondervindt? Hoe verhoudt de rol van de ondernemingsraad zich tot die van de vakbonden? Welke procedurele mogelijkheden heeft de werkgever/ondernemer om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen arbeidsrechtpraktijk.

11 april 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

11 november 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom het medezeggenschapsrecht. De cursist weet wanneer hij te maken heeft met adviesplichtige besluiten en in-stemmingsplichtige besluiten, wat de rol, taak en positie van de OR hierin is en hoe hiermee omgegaan moet worden. De cursist is in staat deze kennis toe te passen in zijn dagelijkse (advies)praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch zijn geschoold en ten minste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers, leden OR en P&O-managers.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
René Hampsink Mr. R.J.M. Hampsink
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
– Wet op de Ondernemingsraden
– Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)
– andere wet- en regelgeving ( SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)
– inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)
– bevoegdheden van de ondernemingsraad

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Verdieping aan de hand van casuïstiek
– adviesplichtige besluiten
– beleidsvoornemen
– voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?
– adviesaanvraag
– advies
– besluit
– beroep?
– personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Vervolg Verdieping aan de hand van casuïstiek

15.15 – 15.30 uurPauze

15.30 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden
– instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?
– primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)
– algemene geschillenregeling
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– binding individuele werknemer aan afspraken OR
Mw. mr. dr. P.H. Burger
Mr. R.J.M. Hampsink

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6