Category

Actualiteiten Arbeidsrecht

Basiscursus Arbeidsrecht: het ABC van het arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

Wat houdt het arbeidsrecht in en waarom is het arbeidsrecht zoals het is? Wat is een arbeidsovereenkomst eigenlijk? Wat komt er allemaal kijken bij het aangaan en het eindigen van een arbeidsovereenkomst? Wat wordt er tijdens een arbeidsovereenkomst van werkgever en werknemer verwacht? Wat zijn de grote veranderingen in het arbeidsrecht in de afgelopen jaren en wat is het doel daarvan? Is dat doel bereikt?
Het zijn allemaal zaken en begrippen waar u als advocaat-stagiaire, beginnend jurist arbeidsrecht, juridisch secretaresse of beginnend HRM-en P&O-medewerker eigenlijk wel eens wat meer van wilt weten. Komt u dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht en kan uw basis best wat versteviging gebruiken? Volg dan deze cursus: back to the basic. En begin gewoon bij het begin: het ABC van het Arbeidsrecht!

26 november 2019 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Basiscursus: het ABC van het Arbeidsrecht

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– als iemand die nog niets van arbeidsrecht wist; weet ik nu de basis te vinden!
– van alles een beetje: een aanrader om algemene kennis op te doen!

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus gaat de docent werkelijk vanaf het begin alles in en rondom het arbeidsrecht benoemen. Niet alleen het hoe maar ook het waarom van het arbeidsrecht wordt besproken. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Met als doel dat u aan het einde van de middag op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en kennis heeft van de belangrijkste onderdelen daarvan.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaat-stagiaires, beginnend juristen arbeidsrecht, juridisch secretaresses, beginnend HRM- en P&O-medewerkers en een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wilt opdoen.

DOOR WIE

 Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

12.30 – 13.00 uur Arbeidsrecht: een korte terugblik

13.00 – 14.00 uur Wat is een arbeidsovereenkomst?
– afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten
– aard van de arbeidsovereenkomst
– gevolgen van de arbeidsovereenkomst

14.00 – 14.30 uur Aangaan arbeidsovereenkomst
– eisen en vereisten
– soorten arbeidsovereenkomsten
– bepaalde tijd en onbepaalde tijd

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 15.45 uur Inhoud arbeidsrelatie
– wet
– CAO
– arbeidsovereenkomst en andere regelingen
– bespreking van veel voorkomende zaken zoals ziekte van werknemers, de overgang van onderneming, concurrentiebedingen en dergelijke.

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.15 uur Einde arbeidsovereenkomst en ontslag
– beëindigingsovereenkomst
– UWV-procedure
– opzegging
– ontbinding door kantonrechter
– transitievergoeding en andere ontslagvergoedingen

17.15  uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW. Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Vier kanten van het arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Arbeidsrechtelijke kwesties zijn van veel kanten te benaderen: vanuit de werkgever, de werknemer, de kantonrechter, de hoger beroepsrechter, de wetenschap en soms ook de ethiek. Om goed te kunnen adviseren of procederen is het ook nuttig andere invalshoeken dan de eigen te kennen. Juist wanneer je de argumenten van de andere partij kent, of weet waarop de rechter let, kun je de belangen van je cliënt beter behartigen. Gerrard Boot heeft gewerkt in verschillende disciplines, en zal in vier cursussen vier actuele arbeidsrechtelijke thema’s daarom van vier kanten belichten. De onderwerpen zijn de volgende:

cursusdag 1: wijziging van de arbeidsvoorwaarden
cursusdag 2: concurrentiebedingen
cursusdag 3: ontslag wegens disfunctioneren
cursusdag 4: de vrijheid om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

 

Inschrijven


PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (dag 1, 2 en 4 4 punten per dag, dag 3 3 punten )
MfN 15 punten cat. 2 (dag 1,2 en 4 4 punten per dag, dag 3 3 punten )

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze vierdaagse cursus heeft u vanuit verschillende disciplines de kennis in huis van de diverse onderwerpen. U kunt deze kennis direct toepassen in uw praktijk of uw bedrijf.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Prof. mr. G.C. Boot
– Advocaat voor werknemers en voor werkgevers, kantonrechter en is nu hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam. Hij besprak in zijn oratie ‘Zzp’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ de huidige rechtspositie van ZZP’ers en adviseerde ministers onder andere op het gebied van de WW, de Wet DBA en het ontslagrecht. 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA DAG 1
Wijziging van de arbeidsvoorwaarden: wanneer kan dat, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, welke argumenten zijn er tegen in te brengen?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de kantonrechter
15.45 – 16.45 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de wetenschap
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 2
Concurrentiebeding: hoe streng wordt de geldigheid van het beding beoordeeld, wanneer heeft het zin om daar een groot punt van te maken, wat zijn echt belangrijke argumenten om naar voren te brengen als het gaat om de belangenafweging?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de kantonrechter
15.45 – 16.45 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de ethiek
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 3 (let op: aangepaste tijd)
Ontslag wegens disfunctioneren: welk beleid kun je als werkgever daarbij voeren, met welke belangen van de werknemer wordt rekening gehouden, wanneer vindt een rechter het ‘genoeg’, welke rol speelt het bewijsrecht hierbij?

11.30 – 12.00 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.00 – 12.45 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de werkgever
12.45 – 13.30 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de werknemer
13.30 – 13.45 uur                           Pauze
13.45 – 14.30 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit het gerechtshof
14.30 – 15.15 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de wetenschap
15.15 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 4 (let op: aangepaste tijd)
De vrijheid om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan: payrolling, flexibilisering, sommige werkenden vinden het prima, anderen niet, welke rol kent de rechter aan de partijbedoeling toe en waar eindigt die vrijheid?

11.30 – 12.00 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.00 – 13.00 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit werkgever
13.00 – 14.00 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit werknemer
14.00 – 14.15 uur                           Pauze
14.15 – 15.15 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit de wetenschap
15.15 – 16.15 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit de ethiek
16.15 uur                                        Afsluiting

 

 

 

 

PRIJS
Prijs per cursusdag € 395,- exclusief BTW, dag 3 € 295,- exclusief BTW
Wanneer u inschrijft voor 2 dagen ontvangt u 10% korting.
Wanneer u inschrijft voor 3 dagen ontvangt u 15% korting.
Volgt u alle vier de dagen? Dan ontvangt u een korting van 20% op de totaalprijs.

LET OP: bij deze cursus komen alle andere kortingen te vervallen, hieronder vallen ook de collega-korting én de abonnementskorting!

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

De WNRA: omscholing voor overheidsinstanties in twee dagen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Er gaat heel veel veranderen voor de ambtenaar in januari 2020, en dus voor de juridische advisering over de ambtenaar: ze vallen vanaf die datum onder het civiele arbeidsrecht. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden en ervoor zorg te dragen dat u tijdig anders leert denken en redeneren hebben onze docenten voor u een interactieve, tweedaagse cursus opgemaakt. Tijdens deze twee dagen komen alle belangrijke aspecten aan bod! Na het volgen van deze cursus bent u zekerder van uw zaak in het contact met arbeidsrechtadvocaten.

 

 

Dag 1
6 november 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
19 november 2019 - (09.00 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
12 NOvA PO-punten (6 NOvA PO-punten per dag)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Het ‘omscholen’ van juridische medewerkers van gemeenten en provincies zodat zij vanaf januari 2020 kunnen handelen en reageren conform de regels van het arbeidsrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is juristen en P&O-adviseurs van rijks- en lagere overheden en andere publieksrechtelijke werkgevers.

DOOR WIE

  mr. A.C. Siemons
– Advocaat en partner bij Wieringa Advocaten te Amsterdam
– Rechter-plaatsvervanger te Rotterdam
Gespecialiseerd in het arbeids- en het ambtenarenrecht
 mw. mr. W.D. Kootstra
– Advocaat bij Wieringa Advocaten te Amsterdam; trainer en coach
Gespecialiseerd in het arbeids- en het ambtenarenrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA CURSUSDAG 1

09.00 – 09.30  Ontvangst, kennismaking en intekening

09.30 – 11.00  Inleiding: kernverschillen ambtenaren-/arbeidsrecht, overeenkomst/aanstelling
Aangaan arbeidsovereenkomst, ketenregeling
– wat is een overeenkomst, hoe komt die tot stand en hoe wordt de inhoud bepaald?
– kort overzicht van de geschiedenis van het arbeidsrecht, uitleg duale ontslagstelsel.
Uitgangspunt van de ongelijkheidscompensatie

11.00 – 11.15  Pauze

11.15 – 12.45  Einde arbeidsovereenkomst: ontslagprocedures en –gronden
– de wettelijke ontslaggronden en hun eisen
– aanvraag ontslagvergunning bij het UWV
– ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
– hoger beroep bij kantonrechter of Gerechtshof

12.45 – 13.45  Lunch

13.45 – 15.15  Einde arbeidsovereenkomst (vervolg): vergoedingen en ontslagverboden
– de transitievergoeding, de vier vormen van billijke vergoeding, gronden voor de toekenning van de vergoeding
– ontslagverboden en hun invloed op de procedures

15.15 – 15.30  Pauze

15.30 – 17.00  Ziekte en aansprakelijkheid
– werkgeversaansprakelijkheid: hoe verschilt deze in civiele arbeidsverhoudingen?

17.00  Afsluiting

PROGRAMMA CURSUSDAG 2

09.00 – 09.30  Ontvangst, kennismaking en intekening

09.30 – 11.00  Procesrecht – relatie met dossieropbouw
– de regels van de ontslagaanvraag bij het UWV
– de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter: waar kijkt de kantonrechter naar?

11.00 – 11.15  Pauze

11.15 – 12.45  Procesrecht (vervolg)
– het hoger beroep bij afwijzing van een ontslagvergunning of bij afwijzing van het ontbindingsverzoek
– bijzonderheden van het civiele proces: bewijspositie, informanten en getuigen, relatieve competentie van de kantonrechter

12.45 – 13.45  Lunch

13.45 – 15.15  Ontslag op staande voet
– gronden van ontslag op staande voet
– de ontslagaanzegging – eisen en tips
– de procedure tot wedertewerkstelling/vernietiging/ontbinding voor zover vereist

15.15 – 15.30  Pauze

15.30 – 17.00  Praktijksituaties/rechtspraak
– veel voorkomende problemen
– de “combinatiegrond”
– waar op te letten als de werknemer een procedure begint

17.00  Afsluiting

PRIJS

€ 1.180,- excl. BTW. Deze prijs geldt voor het volgen van beide dagen! De cursusdagen zijn niet afzonderlijk te volgen!!! Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan: € 1.062,- excl. BTW.

ANNULERING

Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren NIET mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Twee zeer ervaren docenten bespreken met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht aan de hand van nieuwe jurisprudentie en regelgeving. Zij zullen actuele uitspraken en andere actuele ontwikkelingen te allen tijde meenemen in hun presentaties. Het programma is daarom globaal opgesteld. Er kan gekozen worden om daar enigszins van af te wijken als de actualiteit dat vergt.

10 oktober 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

31 oktober 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
TheaterHotel De Oranjerie te Roermond

12 november 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

28 november 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

10 december 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
NBA 5 uur

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus welke onmisbaar is voor iedereen die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft, of dit nu voor henzelf is of voor een cliënt!

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. Ook niet-juristen met voldoende arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring zijn welkom.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Mr. A.F.H Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
(Cursussen Zwolle, Rotterdam, Nieuwegein en Hoofddorp)
 -Hoogleraar Arbeidsrecht
(Cursussen Groningen en Roermond)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Programma najaar 2019

13.45 – 14.15 uur    Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

14.15 – 15.45 uur
Ontslagrecht
– nieuwe en in voorbereiding zijnde wetgeving/Wet arbeidsmarkt in balans
– recente jurisprudentie van de HR
– ontbinding
– herstel arbeidsovereenkomst
– dringende reden
– opzegging/aanzegging
– proeftijd
– transitievergoeding en billijke vergoeding

15.45 – 16.00 uur    Pauze

16.00 – 17.45 uur   
Voortzetting programma

17.45 – 18.45 uur    Diner

18.45– 19.45 uur   
Zieke werknemer

– loonbetalingsverplichting werkgever
– re-integratieperikelen
– arbeidsconflicten
– deskundigenoordelen
– positie en aansprakelijkheid bedrijfsartsen
– loonsancties werkgever en UWV

19.45 – 20.00 uur    Pauze

20.00 – 20.45 uur
Voortzetting programma

PRIJS
€ 495,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

Principles of Dutch Employment Law

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

 

Introduction

You will be taught all the basic principles of Dutch employment law during this course, on the basis of the employment cycle:

 • Job application: to what points should you pay attention when screening candidates and what is permitted under privacy law?
 • At the start of the employment:
  • What are the different types of employment contract?
  • How many fixed-term employment contracts may an employer enter into before an open-ended employment contract arises?
  • What special provisions may be included in the employment contract (such as a probationary period, a non-compete clause, prohibition of other activities, a unilateral amendment clause, etc.)?
  • What agreements can or must an employer make with an employee in the field of privacy (GDPR)?
 • During the term of employment: what problems may occur and how should they be addressed?
  • Sickness (including alcohol and drug use)
  • Poor performance
  • Conflict in the workplace
 • During the term of employment: how to amend employment conditions and how to make an important decision that may have consequences for the employees.
  • The role of the Works Council (right to be consulted/right of approval)
 • On termination of the employment: in what manners can an employment relationship end and what severance pay is due?
  • Termination by operation of law
  • Termination agreement
  • UWV (Employee Insurance Agency)/Subdistrict Court
  • Summary dismissal
  • Transition payment and fair compensation

—————————————————————————————

Inleiding

Tijdens deze cursus leert u alle basisbeginselen van het Nederlandse arbeidsrecht. Leidraad hierbij is de cyclus van de arbeidsrelatie:

 • Sollicitatie: waar moet u op letten bij de screening van kandidaten en wat is toegestaan in het kader van privacy wetgeving?
 • Indiensttreding:
  • Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?
  • Hoeveel arbeidsovereenkomsten mag je als werkgever sluiten voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat?
  • Welke bijzondere bedingen kunnen er worgen opgenomen in de arbeidsovereenkomst (denk aan proeftijd, concurrentiebeding, verbod nevenwerkzaamheden, eenzijdig wijzigingsbeding etc.)
  • Wat kan/moet je als werkgever afspreken met de werknemers op het gebied van privacy (AVG/GDPR)
 • Tijdens dienstverband: tegen welke problemen kan je aanlopen en hoe ga je daarmee om?
  • Ziekte (waaronder mede alcohol- drugsgebruik)
  • Disfunctioneren
  • Arbeidsconflict
 • Tijdens dienstverband: hoe past u arbeidsvoorwaarden aan of neemt u een belangrijk besluit met eventuele gevolgen voor de werknemers?
  • De rol van de Ondernemingsraad (adviesrecht/instemmingsrecht)
 • Einde dienstverband: op welke manieren kan een dienstverband eindigen en welke ontslagvergoedingen zijn van toepassing?
  • Einde van rechtswege
  • Beëindigingsovereenkomst
  • UWV/kantonrechter
  • Ontslag op staande voet
  • Transitievergoeding en billijke vergoeding

1 oktober 2019 - (12.00 - 16.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

 

CPD POINTS
4 CPD points

LEVEL
*Basic

OBJECTIVE
During this course the lecturer clearly explains the outlines of Dutch employment law. The course is enlivened by practical examples and striking case law. The participants are given ample time to present questions. The objective of the course is for you to be informed by the end of the afternoon of the basic principles of Dutch employment law and to be able to immediately apply them in your own practice.

TARGET GROUP
The target group consists of attorneys, lawyers, legal secretaries, HRM and P&O employees, board members and works council members – in other words anyone who deals with employment law as part of his or her work and requires more detailed information in that field.

LECTURERS
Ms. I. Francken & ms F. de Jong
Lawyers at L&A Advocaten in Amsterdam

COURSE FOULDER
The course folder is handed out during the course. It is possible to request a digital version one week before the date of the course.

—————————————————————————————-

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
*Basis

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus licht de docent op overzichtelijke wijze hoofdpunten van het arbeidsrecht toe. De cursus wordt levendig gemaakt met praktijkvoorbeelden en sprekende rechtspraak. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Het doel is dat u aan het einde van de middag op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en die ook direct kan toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, juridisch secretaresses, HRM- en P&O-medewerkers, directieleden en leden van de OR. Kortom: een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wil opdoen.

DOOR WIE
Mevrouw mr. I. Francken & mevrouw mr. F. de Jong
Beide advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Het is mogelijk deze één week voor de cursus digitaal op te vragen.

PROGRAMME
12.00 – 12.30    Welcome with sandwiches, registration and presentation of documentation
12.30 – 14.30    Pre-employment phase, entry into service & problems during employment
14.30 – 14.45    Break
14.45 – 16.45    Amendments during employment & termination of the employment
16.45                 Conclusion

——————————————————-

PROGRAMMA
12.00 – 12.30    Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 14.30    Sollicitatie, indiensttreding en perikelen tijdens dienstverband
14.30 – 14.45    Pauze
14.45 – 16.45    Wijzigingen tijdens dienstverband en einde van het dienstverband
16.45                 Afsluiting

PRICE
EUR 395, excl. VAT.
(A 10% discount is given to every second and subsequent participant of the same firm in the same course. The price is then EUR 355.50, excl. VAT.)

CANCELLATION
You may cancel in writing up to three weeks before the date of the course. The IvA (Employment Law Institute) then charges EUR 50 in administrative costs. If the payment has already been made, the course fee is refunded after deduction of the administrative costs. Cancellation after that date is not possible. You may always have another person take your place.

——————————————————————

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.)

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Arbeidsjuridisch Congres 2018

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

Het jaarlijkse Arbeidsjuridisch congres van UWV en het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) staat ook dit jaar weer in het teken van actualiteiten, aansprekende thema’s in het arbeids- en ontslagrecht en de uitwerking van het Regeerakkoord in komende wetgeving.

De 14e editie vindt plaats op vrijdag 7 december 2018 bij het NBC in Nieuwegein.

Vooraanstaande sprekers vanuit de wetenschap, advocatuur en UWV nemen u mee in deze ontwikkelingen onder dagvoorzitterschap van Anouschka Laheij. Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf, opent het congres door inzicht te geven in de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Daarna bespreekt Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht, de stand van zaken en ontwikkelingen rondom flexibele arbeid, payroll en zelfstandigen. Jan Meijer, manager arbeids- en ontslagrecht van UWV, bespreekt de wijzigingen van de uitvoeringsregels, actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure en de overbruggingsregeling transitievergoeding.

Na de lunch gaat Erica Wits, advocaat te Utrecht, dieper in op ‘Ziekte vanuit het perspectief van de werknemer’. Zaken als de nieuw bedongen arbeid en re-integratieperikelen komen daarbij aan bod. Stefan Sagel, cassastieadvocaat en hoogleraar arbeidsrecht, rondt af met een overzicht welke rechtsvragen na de Wwz door de Hoge Raad zijn beantwoord en welke nog open staan.

Alle sprekers besteden in hun bijdrage aandacht aan de uitwerking van het Regeerakkoord in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, categorie 2
Hobéon SKO 2 punten

VOOR WIE
Dit congres is bestemd voor advocaten, (arbeidsrecht)juristen en rechtsbijstandjuristen. Ook niet-juristen met voldoende arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring zijn van harte welkom. 

DOOR WIE

mojoimagealt-6304-alt Erica Wits
– advocaat bij Sprengers advocaten te Utrecht
mojoimagealt-6307-alt Femke Laagland
– hoogleraar arbeidsrecht Radboud Universiteit
mojoimagealt-6308-alt Stefan Felix Sagel
– hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden en cassatieadvocaat te Amsterdam
mojoimagealt-6309-alt Jan Meijer
teammanager landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV
mojoimagealt-6322-alt Anouschka Laheij
dagvoorzitter
Inschrijven

08.30 uur Inloop en registratie

09.30 uur Opening door dagvoorzitter
Anouschka Laheij

09.35 uur Welkom en actualiteiten
Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf

09.50 uur Flexibele arbeid, payroll en zelfstandigen
Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht
· Payroll
· Positie zelfstandigen

10.50 uur Vragen

11.00 uur Pauze

11.25 uur Actualiteiten en jurisprudentie UWV-ontslagprocedure
Jan Meijer, manager arbeids- en ontslagrecht UWV
· Nieuwe uitvoeringsregels ontslag
· Jurisprudentie A- en B-grond
· Overbruggingsregeling transitievergoeding

12.25 uur Vragen

12.35 uur Intermezzo

12.45 uur Lunchpauze

13.40 uur Ziekte vanuit het perspectief van de werknemer
Erica Wits, advocaat
· Re-integratieperikelen
· Nieuw bedongen arbeid
· Beëindiging arbeidsovereenkomst
· Sociale zekerheidsaspecten

14.40 uur Vragen

14.50 uur Pauze

15.20 uur De HR en de Wwz
Stefan Sagel, cassatieadvocaat/hoogleraar
· Billijke vergoeding
· Recht op loon na ontslag op staande voet
· Transitievergoeding
· Voorwaardelijke ontbinding

16.20 uur Vragen

16.30 uur Intermezzo

16.45 uur Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

PRIJS
De kosten voor dit congres bedragen € 295,00 (vrijgesteld van BTW) inclusief cursusmateriaal, lunch en netwerkborrel.

Algemene voorwaarden
De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- (vrijgesteld van BTW) per persoon. Na het afronden van uw registratie ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving en een e-mail met informatie hoe u de deelnamekosten kunt voldoen.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van het congres. Annuleren kan per mail.
Indien u binnen twee weken voor aanvang van het congres annuleert, d.w.z. vanaf 23 november 2018, berekenen wij het volledige bedrag van € 295,-. Vanzelfsprekend is vervangende deelname altijd mogelijk, ook een eventuele vervanger kunt u per mail doorgeven.

ORDE_PO_4

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

uwv_logo

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Dag 1
12 november 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Dag 2
2 december 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Dag 3
12 december 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de voor u relevante thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat  bij de genoemde deelonderwerpen de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

 

De volgende cao’s (laatste versie) komen in elk geval ter sprake:
– cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg
– cao Ziekenhuizen
– cao Universitair Medisch Centrum
– cao GGZ
– cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
– cao kinderopvang

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN cat. 2, 15 punten (5 punten per dag)
AbSg 15 uur (arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde) (5 uur per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Emiel de Joode Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Dymphy Schuurman Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
 Annette-Terpstra Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1: Contracttype & arbeidsvoorwaarden
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Contracttype
– bepaalde tijd/ onbepaalde tijd contracten en het recht op een vaste aanstelling
– Flexibele contractvormen: nul-urencontracten, voorovereenkomst, min max contacten

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Vervolg Contracttype

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
– verzuim en recht op vakantie bij zelfsturende teams
– arbeidsomstandigheden en privacy in de cliëntenzorg
– generatieregelingen
– werktijden en jaarurensystematiek

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Rechten en plichten bij ziekte
– doorbetaling van loon
– opschorting en verval van loon
– wat is passend werk?
– re-integratie (eerste en tweede jaar)
– conflict en ziekte
– werkwijzer STECR en rol mediator
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mw. mr. dr. P.H. Burger & mw. mr. A. Terpstra

Dag 2: Ziekte
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Ontslag tijdens en wegens ziekte
– ontslag tijdens ziekte
– ontslag na twee jaar ziekte
– ontslagroutes: instemming, toestemming of ontbinding
– psychische aandoening en/of verslaving
– Wet Modernisering Ziektewet

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 Vervolg ontslag tijdens en wegens ziekte
– de beëindigingsovereenkomst
– ontslag via rechter of UWV
– wat staat er in de zorg CAO’s?
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Vervolg privacy in de zorg
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode

Dag 3: Wangedrag, disfunctioneren en ontslag
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Gedrag op het werk & disciplinaire maatregelen
– waarschuwing
– berisping
– overplaatsing
– degradatie
– schorsing en non-actiefstelling
– strafrechtelijke vervolging
– klachtenregeling en klachtencommissie
– wat staat er in de zorg cao’s?

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Ontslag
– ontslag op staande voet: wanneer wel?
– wat kan een dringende reden zijn?
– de ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– ontslagroutes
– ontslaggronden
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Vervolg ontslag
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– de nieuwe ontslagvergoedingen in WWZ
– relatie met sociaal plannen
– wat staat er in de zorg cao’s?

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Reorganisatie en collectief ontslag
– afspiegeling
– sociale plannen
– herplaatsing
Mr. E.H. de Joode

PRIJS
€ 1.350,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 1.215,00 excl. BTW.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 495,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk?

Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het ontslag van deze werknemers? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie? Hoe zit het met het pensioen, wat zijn de ontslagvergoedingen? En wat zijn de regelingen bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Waar liggen de risico’s voor de sociale zekerheid?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

4 november 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

oudere-werknemer-werken-ontslag-en-uitkering-rondom-aow-en-pensioen

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

Dirk van Genderen Mr. D.M. van Genderen
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 -13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00  uur Opzegverboden, opzegtermijnen na AOW:
– Ontslagvergoedingen na AOW
– RVU
– Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd (per 1/1/2016) en de overgangsregeling bij die wet
– Ketenregeling bij doorwerken of beginnen te werken na AOW-gerechtigde leeftijd
– Voorziening Sociaal Zekerheidsrecht (gat tussen einde uitkering en ingaan AOW):
1. Gewijzigde WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
2. WW en WIA als afvloeiingsregelingen
3. Oudere werknemer, demotie en WW
Mr. dr. P.S. Fluit

15.00 – 15.15  uur Pauze

15.15 – 17.15  uur Pensioen-ontslagbeding en verhouding tot pensioenregelingen:
– Gelijke behandeling (leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag, in afvloeiingsregelingen en sociaal plannen)
– Artikel 7:669 lid 4 BW: ontslag tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
– Positie oudere werknemer en AOW-er bij reorganisatieontslag, afspiegelingsbeginsel
Mr. D.M. van Genderen

17.15  uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Natuurlijk vindt alles wederom plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten.

De Springcourse Arbeidsrecht wordt dit jaar verzorgd door de volgende docenten:
– de heer mr. D.J. Buijs
– de heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
– de heer mr. J. Meijer
– de heer prof. mr. S.F. Sagel
– de heer dr. B. Sorgdrager

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

 

 

Nog 1 plaats beschikbaar !

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Keulaerds Max Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– landelijk manager Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV WERKbedrijf
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Stefan Sagel Prof. mr. S.F. Sagel
– advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De digitale versie van de syllabus wordt u ca. één week voorafgaand aan de cursusdatum toegezonden.

Woensdag 12 juni 2019
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1, 3 lesuren

13.30 – 14.00   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

14.00 – 17.15 (incl. kwartier pauze)   Inspanningsverplichtingen werkgever en werknemer
– de praktijk van de Wet Verbetering Poortwachter
– wat rapporteert de bedrijfsarts
– wat betekent het Deskundigen Oordeel van UWV
– NVAB-richtlijn conflicten op het werk
– wanneer zijn de inspanningen voldoende, wanneer onvoldoende?
– UWV-werkwijzer poortwachter
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager

Donderdag 13 juni 2019
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

Dag 2, 5 lesuren

10.30 – 11.00    Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 12.15    Rechtspraak (in het bijzonder van de HR) van het afgelopen jaar
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.15    Enkele actuele onderwerpen
Mr. D.J. Buijs

14.15 – 14.30    Pauze

14.30 – 17.00    (incl. 5 minuten pauze)  Wet arbeidsmarkt in balans
Actualiteiten overgang van onderneming
Mr. M.J.M.T. Keulaerds

17.30   De Marlijn

19.30   Diner

Vrijdag 14 juni 2019

Dag 3, 5 lesuren

08.30 – 09.30    Ontbijt

09.30 – 12.15   (incl. 15 minuten pauze)   De UWV-procedure :
 – de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

12.15 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.30    Recente rechtspraak Hoge Raad
Prof. mr. S.F. Sagel

14.30 – 14.45    Pauze

14.45 – 15.45    Vervolg recente rechtspraak Hoge Raad
Prof. mr. S.F. Sagel

15.45 – 16.00    Afsluiting, eventueel klaar maken voor vertrek

17.00 – 18.00    Diner 1 voor gasten die blijven

19.30                 Diner 2 voor gasten die blijven

 

 

Vertrek veerboot richting Lauwersoog: 16.30 uur en 19.30 uur

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.275,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
– 1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
– 2 of 3x lunch
– 2 of 3x diner
– Huur fietsen
– Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
– Documentatiemap

U kunt inschrijven voor de woensdag, donderdag en vrijdag of u kunt inschrijven voor de donderdag en de vrijdag! De kaartjes voor de overtocht zijn niet bij de prijs inbegrepen.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten

 

 

Arbeidsrecht met een goede afdronk
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Masterclasses | No Comments

Een bijzondere 2-daagse cursus over uiteenlopende onderwerpen in het arbeidsrecht. Aandacht wordt besteed aan de flexibele kracht en de (opvolger van de) wet DBA, aan het ontslagrecht, aan de zieke werknemer en tot slot aan de UWV-procedure rondom ontslag.

Bij deze cursus hebben wij voor u een bijzondere activiteit: aan het einde van de eerste dag wordt er op locatie voor u een wijnproeverij georganiseerd! Interesse in deze mooie 2-daagse? Schrijf u dan snel in want het aantal plaatsen is beperkt.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Twee dagen vol arbeidsrecht mét WIJNPROEVERIJ
Met speciale bijdrage van de heer Boot tijdens de wijnproeverij: ‘contrat de vendage’ en 35 jaar plukervaring!

 

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van arbeidsrecht.  De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Gerrard Boot prof. mr. G.C. Boot
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer gerechtshof Amsterdam.
Prof. mr. G.C. Boot is sinds mei 2011 hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
In zijn oratie ‘Zzp’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ besprak hij de huidige rechtspositie van zzp’ers.
pauline-burger  mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
 mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer  mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van het UWV

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst, registratie en onderlinge kennismaking

10.00 – 11.30 uur Ontslagrecht: beëindigingswijzen arbeidsovereenkomst en vergoedingen
– opzegging met schriftelijke instemming en de uitzonderingen op het instemmingsvereiste
– beëindigingsovereenkomst
– doorbrekingsmogelijkheden maximale vergoeding
– herroepings- en ontbindingsrecht (14-dagen-termijn)
– transitievergoeding
– vernietiging
– herstel
– hoger beroep
– (verval)termijnen
– verwante vorderingen

11.30– – 11.45 uur Pauze

11.45 – 12.45 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– verschillen ‘bedrijfseconomische reden’ en ‘persoonlijke reden’
– wat te doen bij samenloop van ontslaggronden?
– billijke vergoeding
Mw. mr. E.W. de Groot

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 17.00 uur (inclusief één kwartier pauze)De UWV-procedure:
-actuele cijfers (instroom/tijdigheid) omtrent de A-grond en de B-grond
-de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
-actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
-wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
-hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst?
-belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
-de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
-afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
-inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
-overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
-uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond
Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting

18.15 uur Wijnproeverij en aansluitend diner


Cursusdag 2
08.15 – 09.15 uur Ontbijt

09.15 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur  Arbeidsovereenkomst en flexibele relaties
– definitie arbeidsovereenkomst en Wet DBA

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.30 uur  Tijdelijke contracten, payroll en uitzend
Prof. mr. G.C. Boot

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 16.30 uur   (inclusief één kwartier pauze) De Zieke werknemer
– actuele ontwikkelingen op het terrein van regelgeving betreffende re-integratie:
*de poortwachterstoets
–ontslag van de zieke werknemer, mede gezien de Wwz:
*de werking van het opzegverbod
*de verschillende ontslaggronden: verwijtbaar niet meewerken, arbeidsconflict en disfunctioneren
– Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet)
Mevrouw mr. dr. P.H. Burger

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.295,- exclusief BTW. LET OP! Deze prijs is INCLUSIEF de wijnproeverij, diner, overnachting en het ontbijt.
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 1.036,00 excl. BTW.)

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het Iva hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_11