Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

De praktijk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen komt regelmatig in aanraking met het ontslagrecht. Alle wijzigingen die in de afgelopen periode zijn doorgevoerd en welke onder meer betrekking hebben op de te volgen procedure ingeval van ziekte, het aantal tijdelijke contracten dat nog kan worden gesloten, de te betalen transitievergoeding bij ontslag, en de verplichting om passende arbeid bij ontslag te aanvaarden, worden tijdens deze cursus uitgebreid besproken. Tevens zullen docenten het sanctiebeleid bij ziekte, loondoorbetaling bij ziekte en voorbeelden met cosmetische ingrepen, verslaving, conflict en zwangerschap met u bespreken. Uiteraard nemen de docenten ook de komende wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans mee in hun presentatie.

8 december 2020 - (12.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Doctor with arms crossed on blue

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– organisatorisch goed opgezet en inhoudelijk een aanrader!
– veel behandeld…

PUNTEN
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 punten arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de wijzigingen in het Ontslagrecht en de Werkloosheidswet en is hij in staat op deze wijzigingen te anticiperen.

VOOR WIE
De cursus Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen is bedoeld voor artsen en arbeidsdeskundigen die het arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk toe moeten passen dan wel hun cliënten adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
bas-sorgdrager Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Docenten zullen de cursus in een duo-presentatie verzorgen

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met koffie en sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

12.30 – 13.30 uur  Einde van de arbeidsovereenkomst
– beëindigingsovereenkomst
– opzegging
– ontbinding
Vergoedingen
– transitievergoeding
– additionele billijke vergoeding
– andere vergoedingen

13.30 – 14.00 uur  Ontslag op staande voet
– criteria voor dringende reden
– de techniek van een geldig ontslag op staande voet
– de dringende reden in geval van ziekte

14.00 – 14.30 uur  Procedures
– bij het UWV
– bij de kantonrechter
– vernietiging van opzegging
– ontbinding
– hoger beroep en cassatie
Mr. D.J. Buijs

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 17.00 uur  Zieke werknemer
– eigen regie in verzuim; wat is de rol van de arbeidsdeskundige?
– sanctiemogelijkheden werkgever na ziekmelding werknemer
– verplichtingen ten aanzien van meewerken aan re-integratie van alle partijen
– hoe beoordeelt de arbeidsdeskundige de informatie van de bedrijfsarts?
– wanneer wordt passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid?
– verslavingsproblematiek
– privacy in arbodienstverlening
– tuchtzaken tegen arbeidsdeskundigen
– ontwikkelingen in deskundigenoordelen
Dr. B. Sorgdrager

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 400,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone