Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Dag 1
12 november 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Dag 2
2 december 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Dag 3
12 december 2019 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de voor u relevante thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat  bij de genoemde deelonderwerpen de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

 

De volgende cao’s (laatste versie) komen in elk geval ter sprake:
– cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg
– cao Ziekenhuizen
– cao Universitair Medisch Centrum
– cao GGZ
– cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
– cao kinderopvang

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN cat. 2, 15 punten (5 punten per dag)
AbSg 15 uur (arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde) (5 uur per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Emiel de Joode Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Dymphy Schuurman Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
 Annette-Terpstra Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1: Contracttype & arbeidsvoorwaarden
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Contracttype
– bepaalde tijd/ onbepaalde tijd contracten en het recht op een vaste aanstelling
– Flexibele contractvormen: nul-urencontracten, voorovereenkomst, min max contacten

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Vervolg Contracttype

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
– verzuim en recht op vakantie bij zelfsturende teams
– arbeidsomstandigheden en privacy in de cliëntenzorg
– generatieregelingen
– werktijden en jaarurensystematiek

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Rechten en plichten bij ziekte
– doorbetaling van loon
– opschorting en verval van loon
– wat is passend werk?
– re-integratie (eerste en tweede jaar)
– conflict en ziekte
– werkwijzer STECR en rol mediator
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mw. mr. dr. P.H. Burger & mw. mr. A. Terpstra

Dag 2: Ziekte
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Ontslag tijdens en wegens ziekte
– ontslag tijdens ziekte
– ontslag na twee jaar ziekte
– ontslagroutes: instemming, toestemming of ontbinding
– psychische aandoening en/of verslaving
– Wet Modernisering Ziektewet

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 Vervolg ontslag tijdens en wegens ziekte
– de beëindigingsovereenkomst
– ontslag via rechter of UWV
– wat staat er in de zorg CAO’s?
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Vervolg privacy in de zorg
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode

Dag 3: Wangedrag, disfunctioneren en ontslag
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Gedrag op het werk & disciplinaire maatregelen
– waarschuwing
– berisping
– overplaatsing
– degradatie
– schorsing en non-actiefstelling
– strafrechtelijke vervolging
– klachtenregeling en klachtencommissie
– wat staat er in de zorg cao’s?

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Ontslag
– ontslag op staande voet: wanneer wel?
– wat kan een dringende reden zijn?
– de ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– ontslagroutes
– ontslaggronden
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Vervolg ontslag
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– de nieuwe ontslagvergoedingen in WWZ
– relatie met sociaal plannen
– wat staat er in de zorg cao’s?

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Reorganisatie en collectief ontslag
– afspiegeling
– sociale plannen
– herplaatsing
Mr. E.H. de Joode

PRIJS
€ 1.350,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 1.215,00 excl. BTW.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 495,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone