Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

By 24 februari 2018Capita Selecta

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren. Uiteraard wilt u geheel op de hoogte zijn van deze gevolgen om uw cliënten duidelijk te kunnen adviseren of om te beoordelen of binnen uw organisatie de wet goed is geimplementeerd. Aangezien de wet per 1 januari 2020 (naar verwachting) in werking zal treden, zullen in 2020 de eerste mogelijke zaken over de Wnra zich ook aandienen.

Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

10 maart 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 juni 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

3 november 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven


iStock_000006602180Small

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Inzicht in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

ELS Huisman  Mw. mr. drs. E. Huisman
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediator te Tilburg
 Steven_Jellinghaus  Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten| Mediator te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur Achtergrond en inhoud wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

14.00 – 15.00 Het overgangsrecht en implementatievraagstukken.
Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan degene die de ambtelijke status houden dan wel verliezen en de positie van stake holder zoals vakorganisatie en de ondernemingsraad

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
– de integriteitsbeleid na invoering van de Wet
– de normalisering en ziekte
– het (straf)ontslag en de normalisering
– reorganisatie en privatisering

17.15 uur Afsluiting 

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone