Actualiteiten Arbeidsrecht; voor- en najaarscursus

Dit voorjaar zullen drie zeer ervaren docenten met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht bespreken aan de hand van nieuwe jurisprudentie en regelgeving. Daarbij zal er door Jan Meijer speciale aandacht worden geschonken aan de regeling compensatie transitievergoeding. De docenten zullen actuele uitspraken en andere actuele ontwikkelingen te allen tijde meenemen in hun presentaties. De programma’s voor het voorjaar en het najaar zijn daarom globaal opgesteld. Er kan gekozen worden om daar enigszins van af te wijken als de actualiteit dat vergt.

Dag 1
12 mei 2020 - (13.30 - 21.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

28 mei 2020 - (13.30 - 21.00 uur)
TheaterHotel De Oranjerie te Roermond

16 juni 2020 - (13.30 - 21.00 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

25 juni 2020 - (13.30 - 21.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
22 september 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

1 oktober 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 oktober 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
TheaterHotel De Oranjerie te Roermond

27 oktober 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Van der Valk Hotel te Breukelen

17 november 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

10 december 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten per dag op dag 1
NOvA 5 PO-punten per dag op dag 2
MfN 6 punten, cat. 2 op dag 1
MfN 5 punten, cat. 2 op dag 2
NBA 6 uur per dag op dag 1
NBA 5 uur per dag op dag 2

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedere jurist die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. Ook niet-juristen met voldoende arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring zijn welkom.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
Mr. J. Meijer
– manager Arbeids- en Ontslagrecht bij UWV


SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Programma voorjaar 2020
13.00 – 13:30 uur   Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13:30 – 14:45 uur   Regeling Compensatie transitievergoeding
– aanleiding voor de regeling
– wettelijke basis, reikwijdte en financiering van de regeling
– Arrest Hoge Raad d.d. 8 november 2019 over ‘slapende dienstverbanden’ in relatie tot de regeling
– voorwaarden voor compensatie
– beperkingen hoogte compensatie
– aanvraagproces
– welke bewijsstukken moeten aan UWV worden overgelegd?
– aanvraagtermijn voor werkgever en beslistermijn voor UWV
– veel gestelde vragen

14.45 – 15.00   Pauze

15.00 – 16.15 uur   Ontslagrecht
– nieuwe en in voorbereiding zijnde wetgeving/Wet arbeidsmarkt in balans
– recente jurisprudentie
– ontbinding
– herstel arbeidsovereenkomst
– dringende reden
– opzegging/aanzegging
– proeftijd
– transitievergoeding en billijke vergoeding

16.15 – 16.20 uur   Korte koffiebreak

16.20 – 17.45 uur   Vervolg ontslagrecht

17.45 – 18.45 uur   Diner

18.45 – 19.45 uur   Diverse onderwerpen
– arbeidsovereenkomst
– CAO-recht
– wijziging van de arbeidsvoorwaarden
– ketenregeling
– gelijke behandeling
– beëindigingsovereenkomst
– zieke werknemer
– concurrentiebeding

19.45 – 20.00 uur   Pauze

20.00 – 21.00 uur   Vervolg diverse onderwerpen

21.00 uur   Afsluiting

Programma najaar 2020
13.45 – 14.15 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

14.15 – 15.45 uur   Ontslagrecht

15.45 – 16.00 uur   Pauze

16.00 – 17.45 uur   Vervolg ontslagrecht

17.45– 18.45 uur   Diner

18.45 – 19.45 uur   Zieke werknemer
– loonbetalingsverplichting werkgever
– re-integratieperikelen
– arbeidsconflicten
– deskundigenoordelen
– positie en aansprakelijkheid bedrijfsartsen
– loonsancties werkgever en UWV

19.45 – 20.00 uur   Pauze

20.00 – 20.45 uur   Vervolg zieke werknemer

20.45 uur   Afsluiting

PRIJS
Voorjaarscursus € 595,- excl. BTW , Najaarscursus € 495,- excl. BTW. Bij gelijktijdige intekening voor de voorjaars- en de najaarscursus ontvangt u een korting van € 100,- op de totaalprijs. De prijs wordt dan € 990,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone