Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

Dit najaar zullen twee zeer ervaren docenten met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht bespreken aan de hand van nieuwe jurisprudentie en regelgeving. De docenten zullen actuele uitspraken en andere actuele ontwikkelingen te allen tijde meenemen in hun presentaties. De programma’s zijn daarom globaal opgesteld. Er kan gekozen worden om daar enigszins van af te wijken als de actualiteit dat vergt.

2 november 2021 - (13.45 - 20.45 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

18 november 2021 - (13.45 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

2 december 2021 - (13.45 - 20.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus welke onmisbaar is voor iedereen die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs en accountants.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. A.C. Beijderwellen-Wittekoek
– advocaat bij Nysingh Advocaten – Notarissen N.V.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Programma najaar 2021
13.45 – 14.15 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

14.15 – 15.15 uur
Corona
-Ktr. Utrecht 4 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2362 (Brexit geen redelijke grond om werknemer thuiswerken in buitenland te ontzeggen)
-Ktr. Dordrecht 6 augustus 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7670 (snotterende werknemer)
-Ktr. Alkmaar 30 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6179 (mondkapjesplicht)
Minuren
-Vzr. Zutphen 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414 (Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte minuren inhalen)
-Ktr. Alkmaar 21 juli  2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6163 (Minder gewerkte uren terecht verrekend met verlofsaldi)
Volksbank
-Hof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5770 (Arbeidsovereenkomst)
-Ktr. Utrecht 5 augustus 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3667 (Geen arbeidsovereenkomst)

15.15 – 15.25 uur   Pauze

15.25 – 16.30 uur
Concurrentiebeding
-Kamerbrief Koolmees onderzoek concurrentiebeding
-Ktr. Apeldoorn 18 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4664 (Tennisleraar)
-Ktr. Rotterdam 13 augustus 2021 ECLI:NL:RBROT:2021:8151 (Schorsing concurrentiebeding, want werknemer wordt met oog op zijn functie en ervaring onbillijk benadeeld door verstrekkend beding)
-Ktr. Roermond 5 juli 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5905 (Timmerman)
-Hof Den Haag, 27 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1345 (Contractuele boetes)
-Ktr. Zwolle 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3156 (Na 11 dagen werken beperking bedingen)
-Rb. Groningen 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:3274 (Belemmeringsverbod art. 9a Waadi in geval van zzp’er)
Ontslag op staande voet
Ktr. Zaanstad 29 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6685 (Onverwijldsheidseis)
-Ktr. Arnhem 30 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4317 (Ingetrokken ontslag op staande voet)
-Ktr. Roermond 12 juli 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5538 (Vergoedingen na berusting in ontslag)

16.30 – 16.35 uur   Korte pauze

16.35 – 17.45 uur
E-grond
-HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 (Ontbinding geen laatste redmiddel)
-Ktr. Zaanstad 12 mei 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4473 (Ernstig verwijtbaar handelen)
-Hof Den Haag 29 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1134 (Pizza’s in PI)
Billijke vergoeding
-Hof Amsterdam 25 mei 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1475 (Contractuele   beëindigingsvergoeding buiten beschouwing gelaten bij billijke vergoeding die verhoogd wordt van € 50.000,- naar € 80.000,–)
-Hof Den Bosch 20 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1479 (WW-uitkering buiten beschouwing gelaten bij hoogte billijke vergoeding)
-Hof Den Haag 6 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1239 (Hoogte billijke vergoeding; buitengerechtelijke incassokosten)

17.45 – 18.45 uur   Diner

18.45 – 19.45 uur
Zieke werknemer
-Ktr. Eindhoven 11 juni 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:2858 (Wnra-zaak, voorwaardelijk ontbindingsverzoek afgewezen vanwege autisme werknemer)
-Centrale Raad van Beroep 12 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2036 (Benadelingshandeling en verminderde verwijtbaarheid)
-Ktr. Amsterdam 2 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3733 (Weigering werknemer toestemming te geven aan nieuwe arbo-arts om zijn dossier in te zien)
-Ktr. Rotterdam 30 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7615 (Wat is bedongen arbeid in verband met opzegverbod?)
-Hof Den Haag 13 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1577 (Inleveren lease-auto na 6 maanden ziekte)

19.45 – 20.00 uur   Pauze

20.00 – 20.45 uur
Xella
-Hof Arnhem-Leeuwarden 14 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7182 (Xella-situatie, is kwijtingsvoorwaarde gerechtvaardigd?)
-Rb. Rotterdam 28 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7051 (Bestuursrechtelijk oordeel over verstrijken 104 weken voor 1 juli 2015)
-Ktr. Amersfoort 23 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2959 (Mag werkgever weigeren slapend dienstverband op te zeggen wanneer hij geen aanspraak kan maken op compensatie?)
Diversen
-Ktr. Arnhem 28 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3364 (Wnra-zaak, i-grond)
-Ktr. Apeldoorn 14 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3894 (i-grond)
-Ktr. Alkmaar 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6801 (Werknemers(?)aansprakelijkheid en onrechtmatige daad)
-Ktr. Arnhem 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4244 (Vordering tewerkstelling hangende hoger beroep)

20.45 uur   Afsluiting

 

PRIJS
€ 495,- excl. BTW. Elke 2e en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone